Wyznaczać ekologiczne cele i dążyć do ich realizacji, czyli jak zaplanować w firmie zmniejszanie szkodliwego wpływu na środowisko

0
226

Prowadzenie zrównoważonej działalności to wielka odpowiedzialność, ale i obowiązek każdego producenta. Beneficjentem takich inwestycji są wszyscy interesariusze, w tym najistotniejszy z nich – świat, w którym żyjemy my i w którym będą żyć przyszłe pokolenia. To powinno skłaniać ku refleksji, że ponoszone na ekologię koszty są warte starań, nawet jeśli wydają się czymś bez precedensu. O wyznaczanie i realizację ekologicznych celów zapytaliśmy Annę Tubacką, Prezes firmy Sushi&Food Factor®.

Każdy świadomy przedsiębiorca powinien jasno definiować standardy oraz cele środowiskowe, które musi stawiać nie tylko sobie, ale i partnerom biznesowym. Aby chronić planetę, konieczne jest bowiem minimalizowanie śladu środowiskowego w całym łańcuchu produkcyjnym. Dlatego wymogiem powinno być nie tylko przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji w obszarze ochrony środowiska, ale także zobowiązywanie do tego współpracujących kontrahentów.

Od czego zacząć proekologiczną zmianę?

Zastanawiając się, od czego zacząć wyznaczanie celów ekologicznych, pierwszym krokiem powinno być stworzenie w strukturze firmy działu odpowiedzialnego za zarządzanie ochroną środowiska. Głównymi zadaniami tej jednostki jest prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów prawa o ochronie środowiska, realizowanie polityki proekologicznej przedsiębiorstwa czy wręcz inicjowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Poza tym specjaliści ds. ochrony środowiska prowadzą bieżący monitoring generowanych zagrożeń oraz podejmują  działania prewencyjne, które mają ograniczać ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Pod hasłem „ochrona środowiska” znajduje się także nowoczesny park technologiczny, wyposażony w energooszczędne maszyny (pozwalające na optymalizację zużycia energii i jej efektywniejsze wykorzystanie) oraz urządzenia zmniejszające ilości generowanych odpadów. Jednocześnie ważne jest nie tylko nieustanne optymalizowanie, ale i zwiększanie jakości oraz wydajności produkcji. Poza tym silny nacisk powinien być kładziony na politykę zero waste w stosunku do surowców. Dzięki kompleksowym kontrolom procesów na wszystkich etapach produkcji można zyskać pewność, że surowce, które przedsiębiorstwo pozyskało w sposób zrównoważony, nie będą marnowane.

Odpady, które nie są odpadami?

Oczywiście, każdy producent generuje odpady, dlatego tak istotne jest to, aby wskaźnik przekazywanych do odzysku surowców był wysoki. Dobrze jest w tym temacie współpracować z odpowiednimi organizacjami odzysku opakowań. Poza tym opakowania powinny przynajmniej w 80% powstawać z recyclatu. Nasze produkty już są dostępne w transparentnych tackach, które nie tylko atrakcyjnie wyglądają, ale przede wszystkim są przyjaźniejsze jeżeli chodzi o procesy re-użytku.