Wyznaczać ekologiczne cele i dążyć do ich realizacji, czyli jak zaplanować w firmie zmniejszanie szkodliwego wpływu na środowisko

269

Każde nowoczesne przedsiębiorstwo powinno mieć także opracowaną strategię zarządzania odpadami. Taka polityka ma zapobiegać ich powstawianiu, jak również regulować kwestie związane z recyclingiem czy odzyskiem energii. Docelowo każda firma powinna działać na rzecz neutralności, rozumianej jako zbieranie i odzyskiwanie takiej liczby surowców, jakie sama wprowadziła na rynek.

Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja

Każdy przedsiębiorca powinien angażować się w promocję i budowanie świadomości dotyczącej ochrony środowiska w swoim otoczeniu biznesowym. Działania edukacyjne powinny odnosić się nie tylko do pracowników, ale wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Warto stale pracować nad podnoszeniem świadomości jakościowej przez kursy, warsztaty, zwłaszcza w obszarze działów technologii, jakości, R&D. W naszej firmie funkcjonują szkolenia z zakresu segregacji odpadów, w celu podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników produkcji. Popularyzujemy zdrowe nawyki żywieniowe konsumentów, wykorzystując potencjał nowych mediów. Współpracujemy z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi i ekspertami, którzy nie tylko zwiększają naszą wiarygodność jako producenta, ale przede wszystkim uczą nas postawy proaktywnej wobec środowiska. Takie relacje to cenna rzecz.

Systemy, na które warto zwrócić uwagę

Z dobrych praktyk warto jeszcze wskazać na systemy, które można wdrożyć do firmy. To systemy zarządzania środowiskowego, np. ISO 14001 oraz EMAS, jak i standard ISO 50001 dotyczący zarządzania energią. Ważne są także certyfikaty gwarantujące pochodzenie surowców – to, że zostały pozyskane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W przypadku branży rybnej to m.in. certyfikat ASC i MSC oraz Global G.A.P.

Dziś standardem powinno być wyliczanie poziomu gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2. Poza tym dobrą praktyką byłoby obliczanie przez przedsiębiorstwa śladu węglowego w zakresie 3. W tej materii warto przystąpić do Science Based Targets.

„Naszą obietnicą jest prowadzenie zrównoważonej działalności, szanującej człowieka i planetę”

Benefity pochodzące z takiego ekologicznego podejścia są bardzo szerokie.  Pokazujemy, dając przykład konsumentowi, że zmiana zaczyna się od “dużych”, a on może zaufać marce, która odpowiedzialnie podchodzi do procesów produkcyjnych. Naturalnym skutkiem takich działań CSR-owych jest wzrost świadomości konsumenckiej na temat danej marki i nie ma w tym nic złego, o ile jej PR idzie w parze z uczciwą i realną zmianą. Nietaktem nawet byłoby nie przyznać się do tego, że staramy się działać w duchu envoronmental responsibility. Widzę to tak: bądźmy aktywni i jednocześnie informujmy o tej aktywności, w równoważnych proporcjach. Wówczas, jako firma, mamy szansę również na pozytywny wzmacniający głos otoczenia biznesowego i rynkowego.

Źródło: SUSHI FOOD FACTOR