Grupa Azoty bliżej nauki.

1083

Grupa Azoty podpisała z Krajowym Punktem Kontaktowym do Programu Horyzont 2020 porozumienie w sprawie ścisłej współpracy. Celem porozumienia jest zwiększenie udziału Grupy Azoty oraz współpracujących firm i jednostek naukowo-badawczych w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020, wsparcie w składaniu wniosków o granty, poszukiwaniu partnerów konsorcyjnych oraz realizacji projektów, a także promowanie programu i potencjału Grupy.

– Podpisanie porozumienia to bardzo ważne wydarzenie, gdyż otwiera przed spółkami spod znaku Grupy Azoty nowe możliwości, szczególnie w obszarach B+R+I. Wpisuje się ono w program innowacyjności i misję firmy zdefiniowaną w zaktualizowanej strategii rozwoju, w której mówimy, że bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki. Strategia Grupy Azoty koncentruje się nie tylko na wydłużaniu łańcucha wartości w produkcji specjalistycznej, ale też adoptowaniu nowych technologii przy jednoczesnym doskonaleniu procesów. Jestem przekonany, że współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym do Programu Horyzont 2020 stworzy doskonałe warunki dla rozwoju innowacji w Grupie Azoty – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

– Innowacyjność to we współczesnej chemii zagadnienie kluczowe, to od niej zależy w głównej mierze przyszłość polskiego przemysłu chemicznego. Grupa Azoty chce wykorzystać możliwości Horyzontu 2020 i pozyskać dodatkowe środki na inwestycje w badania i rozwój. Poprzez zaangażowanie Grupy Azoty chcemy zwiększyć udział polskiego przemysłu w największym Programie Ramowym UE. Wśród spółek Grupy już pojawiły się pierwsze propozycje potencjalnych wniosków Grupy Azoty SA do konkursów Horyzont 2020 w latach 2018-2020. W ramach porozumienia przewidujemy ponadto udział przedstawicieli Grupy Azoty, współpracujących z nami firm i jednostek naukowo-badawczych w dniach informacyjnych, szkoleniach, warsztatach, spotkaniach brokerskich i wizytach studyjnych organizowanych przez KPK do Programu Horyzont 2020 – powiedział Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.

– Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) i od prawie 20 lat wraz z Siecią KPK aktywnie wspiera polskie uczestnictwo w Programach Ramowych Unii Europejskiej, by wzmocnić pozycję polskiej nauki i firm na arenie międzynarodowej – powiedział prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor IPPT PAN. Instytut utrzymał najwyższą kategorię naukową A+ na najbliższe cztery lata, prowadzi zaawansowane interdyscyplinarne badania naukowe i jest także otwarty na współpracę naukowo-badawczą z Grupą Azoty na rzecz aktywnego udziału w Horyzoncie 2020.

Źródło: Grupa Azoty

– Wykorzystajmy dobrą koniunkturę na inwestycje w badania i rozwój oraz możliwości, jakie dają konkursy Programu Ramowego Horyzont 2020. To budżet ok. 30 mld euro w ostatnich 3 latach. Temu mają służyć zaplanowane wspólne działania KPK i Grupy Azoty. Należy wykorzystać ogromny potencjał Grupy – czołowego gracza na rynku – dla zwiększenia udziału polskiego przemysłu w największym Programie Ramowym UE. Systemowe działania dają szansę na osiągnięcie celów postawionych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreśla dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Program Ramowy Horyzont 2020 to największy program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowany w latach 2014-2020. Budżet Horyzontu 2020, blisko 80 mld euro, ma wzmocnić rolę nauki i innowacji oraz ich wykorzystanie i zastosowanie m.in. w przemyśle. Celem programu jest powstanie w Europie światowej klasy nauki i technologii, które będą stymulować wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych z programem.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj