Grupa PGO na innowacyjnej ścieżce

1606

Należąca do Grupy PGO Odlewnia Żeliwa Śrem, podpisała właśnie umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinasowanie projektu „Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych”.

Celem projektu zakwalifikowanego przez NCBiR do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania, która poprawi konkurencyjność Spółki ze względu na stabilizację procesu, możliwość uzyskania istotnie lepszych parametrów i wzrost jakości – w konsekwencji umożliwi to spełnienie stale rosnących wymagań klientów i podniesienie standardów ich obsługi.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 37 milionów złotych.

– Jest to kolejny kamień milowy w „Strategii PGO na lata 2017-2020”, dotyczący rozbudowy i zwiększenia naszych kompetencji technicznych. Efektem realizacji projektu będzie m.in. rozszerzenie oferty Spółki o nowe produkty posiadające istotne przewagi konkurencyjne wobec dotychczasowych rozwiązań. Zastosowanie tej technologii pozwoli wyeliminować wady stosowanych obecnie na świecie technologii odlewniczych – mówi Łukasz Petrus, prezes zarządu Grupy PGO oraz prezes zarządu Odlewni Żeliwa Śrem.

OŻ Śrem jest największą spółką należącą do Grupy PGO. W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w zarządzie tej spółki i obecnie jest on tożsamy z zarządem Grupy PGO. W jego skład wchodzą: Łukasz Petrus – Prezes Zarządu, Lucjan Augustyn – Wiceprezes Zarządy ds. Finansowych oraz Andrzej Bulanowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych. Zmiana struktury zarządzania i jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności w ramach obszarów zarządzanych przez każdego z prezesów wpisuje się w proces zmian zachodzących w ramach wdrażanej strategii.

Źródło: Grupa PGO