Innowacyjna technologia wytwarzania wysokojakościowego żeliwa w Odlewni Żeliwa ‘’Śrem’’ S.A.

855

Realizowany w Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest elementem budowania pozycji PGO, jako lidera innowacyjności w swoim obszarze działania.

Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A. swoje działania w ramach projektu „Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych” rozpoczęła z końcem 2017 roku. Projekt, o łącznej wartości 37 milionów złotych, pozwoli na wzrost konkurencyjności Spółki, poprzez ciągłą stabilizację procesu oraz wdrażanie innowacyjnej technologii, a w konsekwencji spełnianie stale rosnących wymagań klientów i podniesienie standardów ich obsługi. Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację „Strategii PGO na lata 2017 – 2020”. Celem projektu jest opracowywanie nowej, opartej na analizie krzywej stygnięcia, zautomatyzowanej technologii wytopów żeliwa, której zastosowanie pozwoli wyeliminować wady stosowanych obecnie na świecie technologii odlewniczych ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji: zdegradowanego grafitu Chunky, nadlewów oraz zasilaczy. W wyniku projektu opracowane zostaną nowe produkty w postaci samozasilających się odlewów żeliwnych o bardziej równomiernym rozkładzie własności wytrzymałościowych w całej objętości (innowacja produktowa w skali świata). Nowe wielkogabarytowe odlewy pozwolą na przenoszenie większych obciążeń przy znaczącym obniżeniu kosztów obróbki mechanicznej.

Ostatecznym celem prac jest przetestowanie nowej technologii, receptur oraz warunków procesu w skali demonstracyjnej (warunki operacyjne) i ostateczne zdefiniowanie optymalnych wskaźników zarodkowania grafityzacji żeliwa wyjściowego w piecu indukcyjnym z wykorzystaniem analiz: chemicznej i termicznej krzywej stygnięcia żeliwa, a także określenie: precyzyjnych parametrów szybkości procesu topienia i dozowania dodatków; optymalnych parametrów obróbki pozapiecowej; optymalnych czasów krzepnięcia, oraz określenie i dobór modyfikatorów, a także optymalizacja techniczno-ekonomiczna procesu. Prace badawcze prowadzone będą przez OŻ Śrem we współpracy z Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Po zakończeniu realizacji projektu jego wyniki zostaną wdrożone do bieżącej działalności OŻ Śrem.
W efekcie współpracy z NCBR spółka ma szansę na awans do grona najnowocześniejszych odlewni w Europie, które wykorzystują unikatowe, innowacyjne technologie produkcyjne.

Realizowany projekt jest efektem gruntownych analiz rynku i przekonania o rosnącym zapotrzebowaniu na wykorzystanie tego typu materiałów w przemyśle.

– Staramy się elastycznie reagować na zmiany rynkowe i oczekiwania technologiczne. Jednak decyzje o realizowanych projektach opieramy o wnikliwe badania. W takim przemyśle jak nasz niezwykle ważna jest stabilna i powtarzalna jakość, zwiększenie żywotności komponentów oraz wpływ na warunki pracy i oddziaływanie na środowisko naturalne. Realizowane projekty pozwalają nam także na wzrost wykorzystania efektu synergii między naszymi spółkami – mówi Łukasz Petrus, prezes zarządu PGO S.A. oraz OŻ „Śrem”.

– Przyjęta w 2017 roku Strategia PGO kładzie silny nacisk na rozwój technologiczny oraz innowacyjność produkcji. Wraz z realizacją projektów, PGO wkracza w nowy, dotychczas niedostępny obszar. Globalizacja gospodarki światowej, ciągłe dążenie do podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych, zwiększanie sprawności stosowanych urządzeń, przy rosnących wymaganiach ekologicznych, wymuszają rozwój technologii. Dlatego tak ważne dla grupy PGO jest własne, systematycznie doskonalone zaplecze naukowe i techniczne. Warto zwrócić uwagę, że programy realizowane czy to w Śremie, jak również w Piotrkowie Trybunalskim zaplanowano tak, aby wzajemnie się uzupełniając, wzmacniały całą Grupę PGO – dodaje Lucjan Augustyn, wiceprezes zarządu PGO S.A. ds. strategii i rozwoju oraz wiceprezes OŻ „Śrem”.

Źródło: OŻ Śrem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj