KIG popiera skargę w sprawie Dyrektywy Tytoniowej

104

Krajowa Izba Gospodarcza popiera projekt złożenia przez Polski Rząd skargi na nową dyrektywę tytoniową 2014/40/UE do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Wejście tych przepisów w życie doprowadziłoby do utraty wielu tysięcy miejsc pracy w Polsce wskutek wyeliminowania z rynku papierosów mentolowych tj. ok. 20% polskiego rynku wyrobów tytoniowych.

Polska, gdzie w sześciu fabrykach wytwarza się 150 mld papierosów rocznie, jest obecnie największym producentem wyrobów tytoniowych, i drugim producentem tytoniu w Unii Europejskiej. Dyrektywa poza negatywnym wpływem na sytuację branży, może osłabić cała polską gospodarkę. Ministerstwo Gospodarki, które nie zgadza się z tak restrykcyjnymi przepisami przygotowało projekt skargi na dyrektywę tytoniową, którą polski rząd miałby złożyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Jako podstawę prawną wskazano przekroczenie przez Komisję Europejskiej podstawy prawnej wynikającej z artykułu 114 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dokument ma być zaopiniowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przyjęty przez rząd. Polska ma czas do 23 lipca tego roku, aby złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w Luksemburgu. – Liczymy, że premier Donald Tusk poprze starania Wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego a rząd w trybie pilnym skieruje skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nowe przepisy prawne będą miały skrajnie negatywny wpływ na polską gospodarkę. Szczególnie niebezpieczny jest przeforsowany przez Komisję Europejską zakaz sprzedaży papierosów mentolowych, które stanowią blisko 20% krajowego rynku, i są znaczącym komponentem eksportowym – mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Polska będąc liderem w Unii Europejskiej, jest także jednym z największych eksporterów –
– ok. 63% z 150 mld sztuk papierosów wytwarzanych w Polsce trafia na wszystkie największe rynki  nie tylko europejskie, co poprawia saldo operacji zagranicznych. W 2013 r. wartość eksportu wyrobów tytoniowych wyniosła 1,37 mld EURO, o 5% więcej niż rok wcześniej. Dzisiejsza mocna pozycja Polski w produkcji papierosów jest efektem olbrzymich nakładów inwestycyjnych poniesionych przez producentów. W ubiegłym roku dwóch największych producentów wyrobów tytoniowych zadeklarowało łącznie ponad 0,5 mld PLN inwestycji, tworząc jednocześnie 1400 nowych miejsc pracy. Wcześniej branża ponosiła średnioroczne nakłady inwestycyjne kształtowały się na poziomie 460 mln zł. Łącznie z łańcuchem surowcowym, przetwarzania, produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych z branżą związanych jest obecnie pośrednio i bezpośrednio 500 tys. miejsc pracy. Dochody z tytułu akcyzy i VAT od wyrobów tytoniowych stanowią ok. 10% dochodów budżetowych.

Zdaniem ekspertów implementacja przepisów dyrektywy będzie znaczącym krokiem wstecz w rozwoju legalnie działających firm, i spowoduje dalszy znaczący wzrost szarej strefy, której wielkość w Polsce szacowana jest już na 25%.
Krajowa Izba Gospodarcza, która od początku monitorowała proces negocjacji dotyczących poszczególnych przepisów dyrektywy tytoniowej, chce dalej wspierać działających u nas przedsiębiorców z branży tytoniowej i rząd w walce o złagodzenie niekorzystnych rozwiązań. – Polska w Radzie Unii Europejskiej słusznie opowiedziała się przeciwko przyjęciu dyrektywy tytoniowej. Choć ostatecznie nie udało się zapobiec przyjęciu niekorzystnych przepisów,
to nasz rząd nie powinien składać broni. Należy zaskarżyć tą szkodliwą dyrektywę, będącą jaskrawym przejawem przekroczenia kompetencji przez urzędników Komisji Europejskiej. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, np. Niemiec, uchylenie nieakorzystnych przepisów jest możliwe – mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Żródło: KIG