Konieczna obrona polskiego rynku stali

845

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (HIPH), branżowa organizacja reprezentująca sektor hutniczy w Polsce przedstawiła stanowisko, iż konieczna jest skuteczniejsza i szersza ochrona unijnego rynku przed agresywnym importem wyrobów stalowych z krajów trzecich. HIPH oczekuje wsparcia polskich władz i działań pozwalających skutecznie chronić huty w Polsce, a tym samym miejsca pracy i zatrudnionych pracowników.

Konieczność  szybkich i właściwych decyzji w sprawie warunków funkcjonowania europejskiego sektora stalowego to obecnie najważniejsza misja sektora hutniczego Unii Europejskiej. Od kilku lat obserwuje się stały i znaczący wzrost importu wyrobów stalowych z kierunków wschodnich. Statystyki potwierdzają np. gwałtownie rosnący import blach grubych z Ukrainy. W roku 2015 wynosił on ok. 174 tys. ton, natomiast  tylko w ciągu 9 m-cy 2016 wzrósł o 40% (wobec analogicznego okresu), do 200 tys. ton, co stanowi ok. 30% całkowitego zużycia blach grubych w Polsce. Import z Ukrainy do Polski w tym samym okresie 1-9’2016r. stanowił  ponad 83%  całego importu blach grubych z krajów spoza UE. Chociaż krajowe zdolności produkcyjne pozwalają na zaspokojenie popytu, znaczny wzrost – w dużym stopniu nieuczciwego – importu ograniczył dostawy krajowe, a produkcja krajowa w 2015 r. zmniejszyła się do niecałych 369 tys. ton.

– Na październikowym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa z udziałem p. Jadwigi Emilewicz, wiceminister resortu Rozwoju i Finansów, przedstawiliśmy problem nieuczciwej konkurencji ze strony krajów poza unijnych oraz zagrożeń wynikających z planowanych zmian do Dyrektywy ETS – mówi Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej. – Branża stalowa liczy na  wsparcie polskich władz i działania pozwalające skutecznie chronić huty w Polsce. Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki już w marcu, w związku z problemami z importem stali z Białorusi, Chin i Rosji, wyrażał publicznie konieczność wszczęcia przez Komisję Europejską procedur antydumpingowych w celu ochrony unijnego i polskiego rynku.

Stanowisko HIPH wobec importu wyrobów ze wschodu na rynek Unii Europejskiej znajduje odzwierciedlenie w polityce EUROFER – Europejskiego Stowarzyszania Producentów Stali. Na wniosek tej organizacji Komisja Europejska  wprowadziła cła antydumpingowe na blachy grube importowane z Chin oraz wszczęła postępowanie wobec wyrobów płaskich gorącowalcowanych  w kręgach pochodzących z Rosji, Ukrainy, Brazylii, Serbii oraz Iranu.
Obecnie podobne postępowanie jak dla blach grubych z Chin należałoby otworzyć wobec importu tych wyrobów z kolejnych krajów spoza UE, np. Rosji i Ukrainy.

W połowie października br. szefowie europejskich firm z branży stalowej zrzeszeni w EUROFER wystosowali list otwarty do liderów państw Unii Europejskiej, w którym domagają się od decydentów aktywnej walki i „właściwych decyzji” w sprawie kształtu i warunków funkcjonowania europejskiego sektora stalowego. Hutnicza Izba Przemysłowo – Handlowa  była jednym z sygnatariuszy tej ważnej dla branży petycji na rzecz wolnego konkurencyjnego rynku stali opartego na równym traktowaniu wszystkich jego uczestników.

Źródło: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj