Korzyści z kogeneracji

1533

Kogeneracja lub technologia skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej (Combined Heat and Power – CHP), polega na jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej i cieplnej. Ze względu na odzysk ciepła, pochodzący ze spalin, kogeneracja jest procesem umożliwiającym efektywniejsze wykorzystanie zużywanego paliwa, a w związku z tym, technologią przynoszącą korzyści finansowe i środowiskowe.  

KORZYŚCI Z KOGENERACJI
Kogeneracja stanowi dobrze udokumentowaną technologię, uznawaną na całym świecie  za czystszą od tradycyjnego wytwarzania scentralizowanego. Jej długoterminowa  przyszłość na światowych rynkach energetycznych jest zabezpieczona przez korzyści  finansowe, operacyjne i środowiskowe, jakie przynosi w przeliczeniu na jednostkę paliwa.

Korzyści eksploatacyjne:

 • Urządzenie kogeneracyjne jako podstawowe źródło zasilania elektrycznego
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii
 • Większa elastyczność produkcji ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • Możliwości produkcji pary wodnej
 • Trigeneracja z wykorzystaniem nadmiaru ciepła w absorpcyjnych agregatach chłodniczych

Korzyści finansowe:

 • Obniżenie kosztów użycia energii pierwotnej
 • Elastyczne rozwiązania dotyczące zakupu technologii
 • Stabilne koszty energii elektrycznej w ustalonym okresie
 • Niższe koszty inwestycji w urządzenia towarzyszące np. kotły
 • Zarządzanie środkami trwałymi w sposób efektywny z punktu widzenia opodatkowania
 • Zbywalne prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii

Korzyści środowiskowe:

 • Obinżenie ilości zużywanego paliwa
 • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
 • Niskie straty przesyłowe za względu na położenie względem zaopatrywanego w energię obiektu
 • Zmniejszenie zużycia energii na potrzeby własne
 • Zmniejszenie emisji tlenków siarki z powodu wykorzystania w naszych obiektach gazu ziemnego jako paliwa zamiast węgla kamiennego lub węgla brunatnego

Korzyści prawne:

 • Możliwości zwiekszenia produkcji energi bez przekroczenia ustawowych limitów emisji CO2
 • Możliwość umorzenia świedectw pochodzenia energii z wysoko sprawnej kogeneracji

STOSOWANIE KOGENERACJI
Stałe zapotrzebowanie na energię cieplną i znaczne podstawowe obciążenia elektryczne stanowią najbardziej odpowiednie miejsca zastosowania kogeneracji.

Miejsca typowych zastosowań:

 • Hotele i ośrodki wypoczynkowe
 • Baseny i hale sportowe
 • Powiatowe układy grzewcze (tj. biura, mieszkania)
 • Szpitale i bazy wojskowe
 • Uniwersytety /Budynki rządowe
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Przemysł / Handel
 • Ogrodnictwo i lotniska

Źródło: http://www.energ.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj