Na podmorskich polach wydobywczych ropy

109
Spółka TELE FONIKA Kable dostarczy specjalne kable uszczelnione dla Brunei Shell Petroleum. Dzięki zastosowaniu zatapialnych, elektrycznych pomp wielkiej mocy, koncern paliwowy chce zwiększyć wydobycie z już eksploatowanych złóż ropy naftowej. Wyprodukowane w Polsce kable uszczelnione zostaną wykorzystane do okablowania wszystkich urządzeń oraz ich połączenie z platformami wydobywczymi.  

TELE – FONIKA Kable jest 3. producentem kabli w Europie. Warto też dodać, że do Grupy stworzonej przez Bogusława Cupiała należy 70% polskiego rynku produkcji kabli i przewodów izolowanych o wartości szacowanej łącznie na około 5 mld złotych rocznie. Większość, bo aż 66% produkcji jest eksportowana do blisko 80 krajów całego świata.
– Inwestycje realizowane na morzach i oceanach to zawsze złożone i zaawansowane technologicznie projekty inwestycyjne. Wymagające kabli skonstruowanych z uwzględnieniem ekstremalnych warunków eksploatacji – wyjaśnia Ryszard Pilch, prezes zarządu spółki TELE – FONIKA Kable SA. – To bardzo atrakcyjny i perspektywiczny sektor rynku, w którym zamierzamy konsekwentnie umacniać swoją pozycję, a także rozwijać współpracę z naszymi międzynarodowi partnerami w zakresie technologii wytwarzania i wspólnego zdobywania nowych rynków – dodaje prezes Ryszard Pilch.
Według dostępnych danych aktualnie rocznie wydobywa się w Brunei około 10 mln ton ropy naftowej i 12 mld mld m sześc.gazu ziemnego. Uruchomienie systemu pomp, Brunei Shell Petroleum planuje w pierwszej kolejności na polu wydobywczym Champion. Projekt nosi nazwę Waterflood. 
Brunei, oficjalnie Brunei Darussalam to państwo położone w Azji Południowo-Wschodniej, na północnym wybrzeżu wyspy Borneo. Kraj ten jest trzecim, co do wielkości producentem ropy naftowej w Azji Południowo – Wschodniej i czwartym na świecie producentem skroplonego gazu. 
Terminem offshore określa się instalacje poszukiwawcze, wydobywcze, przetwórcze i transportujące pracujące na peł¬nym morzu. Konstrukcje te służą do eksploatacji złóż minera¬łów znajdujących się pod dnem morza. Pojęcie to obejmuje również jednostki niezbędne do obsługi konstrukcji pracują¬cych na pełnym morzu.
Trochę geologii i fizyki
Złoże naftowe podlega od góry naciskowi poduszki gazowej, z kolei od dołu ciśnienie wywierają wody podścielające. Na ciśnienie złożowe ma także wpływ energia rozpuszczonego w ropie naftowej gazu ziemnego. Dlatego po wykonaniu odwiertu istnieje możliwość eksploatacji ropy sposobem samoczynnego wypływu z odwiertu. Jednak z czasem ciśnienie złożowe stopniowo się zmniejsza i staje się koniecznym zastosować metody eksploatacji wymuszonej np. przy użyciu pomp. Proces ten nazywany jest wtórnym wydobyciem ropy naftowej. Zastosowanie pomp głębinowych maksymalizuje ilość zasobów wydobywanych surowców, zmniejsza koszty operacyjne, minimalizuje czas przestojów i poprawia rentowność inwestycji.   
– Dostawa dla takich odbiorców i do tak specjalistycznych zastosowań to jeden z wielu przykładów na to, jakimi możliwościami technologicznymi dysponujemy. W naszym biznesie nie ma miejsca na „trwanie”, kto zatrzymuje się na chwile – błyskawicznie traci rynek, pozycje i zamówienia – podkreśla prezes Ryszard Pilch. – Wiemy o tym doskonale, dlatego pomimo różnych działań i wysiłków konkurencji od wielu lat jesteśmy liczącym się globalnym producentem – kończy R. Pilch.
Zródło: TELE – FONIKA