Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw

867

Z dniem 1 października 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej.

Jeden z jej punktów dotyczy wykonywania obowiązkowych audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach. Ustawa obejmuje minimum 90 procent zużycia energii w zakładzie. Warto wspomnieć, że dotyczy to także przedsiębiorstw transportowych.

Obowiązkowy audyt energetyczny pozwala uzyskać informacje o możliwych sposobach zaoszczędzenia energii w firmie, a jego wyniki można wykorzystać do różnego rodzaju analiz oraz kontroli w przedsiębiorstwie. Należy liczyć się z tym, że prezes URE może przeprowadzić kontrolę raportu z audytu energetycznego.

Zgodnie z Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. oraz na podstawie dyrektywy 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią”, audyt energetyczny podlega następującym wymogom formalnym:

  • obowiązkowy audyt energetyczny musi zostać przeprowadzony w oparciu o aktualne, reprezentatywne i możliwe do zweryfikowania dane na temat zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc (w przypadku energii elektrycznej),
  • audyt energetyczny musi zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie i odpowiadać łącznie za minimum 90 procent całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie,
  • w miarę możliwości audyt obowiązkowy powinien opierać się nie na okresie zwrotu nakładów, lecz na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych. W ten sposób można uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskontowe.

Wsparcie KAPE dla dużych przedsiębiorstw

KAPE przeprowadza audyty efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych.

Obowiązkowy audyt energetyczny przeprowadzają doświadczeni eksperci, którzy działają zgodnie z wymogami ustawy o efektywności energetycznej. Co ważne, specjaliści zatrudnieni w KAPE oferują pomoc na każdym etapie działania. KAPE prowadzi również warsztaty i konsultacje dla kadry menadżerskiej, które mogą odbyć się w siedzibie przedsiębiorstwa.

Szkolenia z zakresu Ustawy o efektywności energetycznej, instrumentów efektywności energetycznej, energooszczędnych technologii i dobrych praktyk prowadzą doświadczeni eksperci KAPE. Po szkoleniu przewidziana jest również dyskusja, podczas której można wyjaśnić wszelkie wątpliwości prawne, techniczne i organizacyjne.

Firma organizuje także stacjonarne szkolenia, podczas których poruszane są praktyczne aspekty postanowień ustawy. Zespół ekspertów zatrudnionych w KAPE służy kompleksową pomocą w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla przedsiębiorstwa. Wszystko odbywa się zgodnie z wymogami ustawy i rozporządzeń wykonawczych.

Doświadczenia KAPE ramach dotychczasowych przetargów na białe certyfikaty

KAPE w ramach trzech przetargów organizowanych przez prezesa URE uzyskała ponad 21 000 toe. Przekłada się to na około 20 mln złotych dla Klientów. Co więcej, w 2013 roku KAPE zdobyła tytuł krajowego lidera efektywności energetycznej. Kolejnym sukcesem firmy jest ponad 93 procent pozytywnie rozpatrzonych wniosków podczas III przetargu prezesa URE.

 

Źródło: http://www.kape.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj