Obradowali na temat Dyrektywy SEVESO III

960

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w aspekcie Dyrektywy SEVESO III dyskutowali w Wieńcu-Zdroju eksperci oraz specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, a także przedstawiciele świata nauki. Patronat merytoryczny nad dwudniową konferencją (6-7.09.2016 r.) objęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, natomiast sponsorem głównym został ANWIL.Wydarzenie było jednym z punktów programu Tygodnia Bezpieczeństwa, który od 5. do 10.09.2016 r. trwa we włocławskiej spółce.

Na początku lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę SEVESO III, dotyczącą kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. W Polsce implementacja Dyrektywy SEVESO III odbyła się poprzez zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, które weszły w życie
z początkiem października 2015 r. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z działania instalacji przemysłowych.
W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produkcyjnych.

Dyrektywa SEVESO III kładzie szczególny nacisk m.in. na obowiązek uwzględniania w polityce przestrzennej celów odnoszących się do zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków poprzez kontrolę lokalizacji nowych zakładów, wprowadzanie dodatkowych środków technicznych
i zabezpieczających w zakładach istniejących, a także planowanie – w bezpiecznej odległości od nich – nowych inwestycji.

Tym właśnie dwóm aspektom Dyrektywy SEVESO III była poświęcona konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko – Pomorski pod patronatem merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny, witając jej uczestników powiedział: – ANWIL zdecydował się przyjąć na siebie rolę sponsora głównego wydarzenia organizowanego przez Oddział Kujawsko – Pomorski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, ponieważ kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz społeczności lokalnej są dla nas priorytetem. W ramach programu Bezpieczny ANWIL wdrożyliśmy nowoczesne systemy monitoringu, cały czas udoskonalamy procesy technologiczne oraz inwestujemy w podnoszenie wiedzy naszej kadry w tym zakresie. Organizujemy szereg szkoleń w temacie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia, a wielu naszych pracowników ukończyło lub niedługo ukończy studia podyplomowe o kierunku bezpieczeństwo procesowe. Nasza spółka działa prężnie od pół wieku, przechodziliśmy już czasy transformacji i trudności adaptacyjnych do nowych warunkach rynkowych, ale zawsze priorytetem naszych działań było i będzie bezpieczeństwo pracy naszej załogi.

Wśród prelegentów konferencji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III znaleźli się m.in. prof. dr hab. Adam S. Markowski z Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Inż. Zygmunt Babiński z UKW w Bydgoszczy, Paweł Dadasiewicz z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, a także Marek Witkowski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Prelegentami reprezentującymi ANWIL byli: Krzysztof Wojdyło, Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Procesów oraz Piotr Mironiuk, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej.

Krzysztof Wojdyło – wspólnie z prof. Adamem S. Markowskim – przedstawili metodykę wykonywania analiz zagrożeń i oceny ryzyka w celu realizacji raportu o bezpieczeństwie. Natomiast Piotr Mironiuk podzielił się doświadczeniami włocławskiej spółki, związanymi z przygotowaniem wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

W drugim dniu konferencji (07.09.), na terenie należącym do włocławskiego przedsiębiorstwa, zorganizowane zostały pokazy ratownictwa chemicznego z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego woj. kujawsko-pomorskiego oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL.

Patronami medialnym wydarzenia był magazyn Chemia Przemysłowa oraz portal kierunekchemia.pl, a także czasopismo Ochrona Przeciwpożarowa.

Tydzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia rozpoczął się w ANWIL, podobnie jak w całej Grupie ORLEN, 5 września i potrwa do najbliższej soboty. W jego ramach zaplanowano szereg działań propagujących dobre nawyki, pogłębiających wiedzę oraz podnoszących świadomość w zakresie bezpiecznej pracy. Pracownicy włocławskiej spółki mogą wziąć udział m.in. w codziennych konkursach, sprawdzających poziom ich wiadomości w dziedzinie bhp oraz szkoleniach, np.
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Źródło: Anwil SA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj