PKP Cargo udany biznes z Cementem

133
W kwietniu br. łączna masa przewiezionych koleją towarów wyniosła 18,49 mln ton, czyli o 0,42 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast wykonana praca przewozowa wzrosła o 4,39 proc., do poziomu 4,17 mld tonokilometrów. W okresie czterech miesięcy 2014 roku udział Grupy PKP CARGO w rynku pod względem przewiezionej masy wyniósł 47,11 proc., a pod względem pracy przewozowej 57,07 proc.

Rok wielu zmian

Początek roku przyniósł zasadnicze zmiany w strukturze kolejowych przewozów towarowych. Efektem wyjątkowo ciepłej zimy, było radykalne zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplną i elektryczną, a w konsekwencji spadek liczby zamówień ze strony energetyki na transport węgla.

Przed najtrudniejszym zadaniem stanęło PKP Cargo przewoźnik najbardziej zaangażowany w transporty węgla. Z dnia na dzień trzeba było wypełnić lukę po węglu i dać zatrudnienie posiadanym aktywom.  Wszystkie zamierzone cele udało się osiągnąć. Spółka ma zdywersyfikowane i zabezpieczone przychody oraz zapewniona pracę dla ludzi i aktywów.  Miejsce węgla wypełniły kruszywa, cement i inne materiały budowlane, których przewozy wzrosły o 81%r/r., oraz rudy metali gdzie zanotowano 12% wzrost przewozów r/r oraz drewna gdzie wzrost przewozów liczony r/r wyniósł 16%. Na bardzo dobrym poziomie utrzymują się przewozy wyrobów przemysłowych i produktów chemicznych.

Stabilne przewozy cementu

W 2013 roku PKP Cargo S.A. przewiozło ponad 2 mln ton cementu. – To blisko 9% całej krajowej sprzedaży tego surowca – podkreśla Arkadiusz Pokropski dyrektor zarządzający ds. Sprzedaży PKP Cargo SA. – Analizując te dane warto wziąć pod uwagę, że znaczna część produkcji cementu nadal jest przewożona zawodowym transportem samochodowym, transportowana taśmociągami lub w samochodach prywatnych. Dopiero to pokaże nam prawdziwe znaczenie naszych 9%. W kolejowych przewozach cementu zarówno sypkiego, jak i pakowanego jesteśmy absolutnym liderem – podsumowuje A. Pokropski.

Na podstawie szacunkowych danych PKP Cargo – przewozy cementu realizowane przez innych przewoźników kolejowych w 2013 roku kształtowały się na poziomie 61 091 ton. Tymczasem według danych opublikowanych w rocznym raporcie Stowarzyszenia Producentów Cementu produkcja cementu w Polsce w 2013 roku wyniosła 14 446 tys. ton. Do tego dochodzi import 179 tys. ton główne z Czech i z Niemiec.

Transport cementu, czy szerzej generalnie materiałów budowlanych – jest zawsze odzwierciedleniem aktualnej kondycji gospodarki. Stąd obserwowany od początku roku wzrost przewozów dla tych kontrahentów. Biorąc pod uwagę tempo realizowanych inwestycji infrastrukturalnych oraz podpisane i negocjowane kontrakty zakładamy znaczący wzrost usług transportowych  – cementu w całym 2014 roku – stwierdził dyr. Pokropski. – Chciałbym zwrócić uwagę na rozszerzenie naszej oferty. W tym roku rozpoczęliśmy również dostawy cementu bezpośrednio na place budów, w szczególności dla prowadzonych inwestycji drogowych. Dostawy są realizowane na zasadach łączenia transportu kolejowego i samochodowego poprzez przeładunki polowe z wagonów kolejowych na cementonaczepy. Obecnie takie dostawy są realizowane na odcinku budowy drogi S8 w okolicy Zduńskiej Woli, wcześniej realizowaliśmy taka usługę na budowę drogi w okolicy Łasku – skończył dyr. Pokropski.

Dodatkowo w dostawach do odbiorcy z Kaliningradu PKP Cargo realizuje przewozy cementu mieszanym morsko – kolejowym transportem.

Kolej na kolej

Opinie ekspertów i badania rynkowe jednoznacznie wskazują na rosnące znaczenie kolejowej spedycji przy transportach cementu. W opublikowanym dwa lata temu opracowaniu Instytutu Logistyki i Magazynowania z Poznania „Kolej na Kolej” przywołano kilka istotnych argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem. Po pierwsze do załadunku i rozładunku palet z wagonów kolejowych nie są wymagane specjalistyczne urządzenia rozładunkowe, tylko standardowe wózki widłowe. Po drugie transport kolejowy pozwala na zdecydowanie lepszą efektywność i zmniejszenie kosztów transportu. Naciski na oś, obowiązujące na kolei pozwalają na pełne wykorzystanie przestrzeni wagonów. Natomiast w transporcie drogowym ciężar przewożonego jednorazowo ładunku (23,8 tony) powoduje, że wykorzystanie ładowności naczep drogowych jest 100-procentowe, jednak wykorzystanie przestrzeni ładunkowej nie należy do optymalnych. Obecnie w jednej naczepie przewozi się maksymalnie 17 palet cementu workowanego, co stanowi zaledwie ok. 50% potencjału. Resztę naczepy wypełnia powietrze. Wyjątkowo drogie w transporcie.

Dlatego wykorzystanie transportu kolejowego – wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe – oznacza istotne ograniczenie kosztów.

Dane zapowiadają dalszy wzrost

Według GUS w kwietniu wzrost produkcji sprzedanej w skali roku w tym w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z betonu, cementu i gipsu wyniósł 27,6%.  Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa była o 12, 2% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 23, 1% w kwietniu ub. roku) i o 3, 2% wyższa w porównaniu z marcem br. Wzrost zrealizowanych robót budowlanych odnotowano we wszystkich działach budownictwa, zarówno w porównaniu z kwietniem ub. roku, jak i marcem br. W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja budowlano-montażowa była o 10, 5% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano spadek o 17,9%.

PKP Cargo realizuje przewozy cementu przede wszystkim ze stacji obsługujących producentów: Chełm, Dąbrowa Górnicza Tow., Ożarów, Działoszyn, Rejowiec, Opole, Przywory Opolskie, Sitkówka Nowiny, Wapienno i Trzebinia Siersza, Zarówno dla odbiorców krajowych, jak i na eksport. 

Do przewozów kolejowych cementu PKP Cargo wykorzystuje przede wszystkim specjalistyczne wagony do przewozu materiałów sypkich pozyskiwane dzięki współpracy ze spółką Cermet SA. W sporadycznych przypadkach wykorzystując też inny rodzaj taboru.</spa n>

Dzięki posiadanym licencjom przewozowym PKP Cargo może też realizować samodzielnie przewozy na terenie Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Belgii, Holandii i Węgier.

Polski rynek kolejowych przewozów towarowych jest drugim, po rynku niemieckim, rynkiem w Unii Europejskiej, biorąc po uwagę wielkość realizowanych przewozów.

Dodatkowe informacje: http://www.pkp-cargo.eu“>http://www.pkp-cargo.eu