Podsumowanie roku w branży energetycznej

122

Sektor energetyczny w 2015 roku przechodził dynamicznie zmiany. Przez cały rok trwały kluczowe inwestycje w nowe moce wytwórcze, oparte głównie na węglu. Jednocześnie rozpoczęły się zmiany koncepcji funkcjonowania samego rynku. Dotyczyło to głównie konsolidacji czterech głównych koncernów energetycznych do dwóch, jak również, po wyborach, utworzenia ministerstwa energetyki, które ma zebrać rozporoszone dotychczas pomiędzy kilka resortów kompetencje dotyczące zarządzania sektorem.

2015 rok upłynął pod znakiem dużych doświadczeń dla samego sektora jak i przedsiębiorstw. Ograniczenie dostaw prądu w związku z falą upałów pokazało kilka ważnych spraw, na które trzeba w najbliższych latach zwrócić szczególną uwagę. W pierwszej kolejności to fakt, że popyt na energię ciągle rośnie. Według danych Schneider Electric światowy popyt w latach 2000–2030 zwiększy się o 200%. Przy obecnym braku wystarczających mocy do zapewnienia dostaw energii w takich szczytowych momentach, jak letnie upały, sytuacje te mogą się powtarzać. Do tego doszło praktycznie zerowe wytwarzanie energii z farm wiatrowych na Pomorzu ze względu na brak wiatru.

Taka sytuacja sprawiła, że w sierpniowym kryzysie z 2015 roku elektrownie nie były w stanie dostarczyć potrzebnej energii chociażby z OZE, gdyż na północy też nie wiał wiatr. Mogliśmy, więc na własnej skórze przekonać się co może się wydarzyć, jeśli nie będziemy dywersyfikować źródeł wytwarzania i inwestować w efektywność energetyczną.

Obecny rok minął także pod znakiem działań na rzecz większego rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych. Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, która wymaga jeszcze poprawy niewątpliwie była milowym krokiem. Ważne jest też to, że mimo braku dopasowanych regulacji energetyka ta wciąż się rozwija, zwłaszcza wiatrowa. Mamy nowe przyłączenia, a udział zielonej energii w naszym miksie wzrasta. Wciąż dużym problemem jest brak inwestycji w nowe technologie OZE, a takie są już przecież dostępne. Sami, jako Schneider Electric dostarczamy je naszym klientom na świecie. Potrzeba tylko dobrego wsparcia, aby zacząć z nich korzystać. Jeśli znajdą się pionierzy, którzy pokażą korzyści w ślad za nimi pójdą kolejni.

Rynek energetyczny w 2016 roku 

Pierwszy kwartał 2016 roku powinien przynieść nam odpowiedź odnośnie kształtu sektora paliwowo – energetycznego. Niezależnie od tego, w jakim systemie będziemy funkcjonować efektywność energetyczna dla naszej gospodarki będzie kluczowa. Może być to rok zwiększonych inwestycji w wysokowydajne technologie, urządzenia i systemy pozwalające obniżać zużycie oraz koszty energii. Inwestycje takie z pewnością będą widoczne w obszarze tzw. inteligentnych budynków, gdzie obniżenie kosztów energii umożliwiają rozwiązania dostarczane przez Schneider Electric. Zauważamy duże zainteresowanie branży budowlanej realizacją takich efektywnych energetycznie obiektów, gdyż nimi zainteresowani są z kolei najemcy. To z kolei związane jest z rozwojem miast w kierunku Smart Cities – co już się dzieje w Polsce i można zobaczyć to chociażby na przykładzie naszych realizacji w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i Międzynarodowym Centrum Kongresowym, znajdujących się w Katowicach. Już dziś miasta są odpowiedzialne za 75% całkowitego zużycia energii. Dlatego, też w kolejnym roku będziemy dalej musieli skupić się na efektywności budynków dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów automatyki. Co więcej w efektywność energetyczną budynków będą inwestować już nie tylko deweloperzy w obiektach biurowych, ale również miasta w budynkach publicznych, co jest niewątpliwie bardzo ważnym działaniem wpływającym na sektor energetyczny. Odpowiednie systemy zarządzania energią i komfortem cieplnym w połączeniu z oprogramowaniem pozwalają dziś w czasie rzeczywistym mierzyć i dostosowywać zużycie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie tego samego komfortu użytkowania przy obniżonych kosztach – nawet do 30%.

2016 rok powinien przynieść również nowe inwestycji w OZE, głównie poprzez oddanie nowych farm wiatrowych. Według danych zawartych w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych ten rodzaj wytwarzania ma największe szanse rozwoju w Polsce. Tym samym powinno to przynieść rozwój nowych technologii w zakresie zarządzania energią z farm wiatrowych jak np. system MxVision WeatherSentry Schneider Electric jak również w zakresie przystosowania sieci dystrybucyjnych do poboru energii ze źródeł odnawialnych oraz magazynowania energii.

Sektor po szczycie klimatycznym w Paryżu

Koniec 2015 roku upłynął pod znakiem szczytu klimatycznego i wyznaczenia nowych ram w zakresie ochrony klimatu. Nowe porozumienie klimatyczne to duży krok w globalnym wysiłku na rzecz zatrzymania zmian klimatu. Jednocześnie będzie ono implikować przyszłe podejście UE do sektora energetyki. Porozumienie klimatyczne przewiduje, że od 2020 roku z różnych źródeł zostanie przeznaczonych 100 mld dolarów rocznie na adaptację państw do zmian klimatu i tym samym obniżenie emisji CO2. To duża szansa na przyśpieszenie rozwoju niskoemisyjnego przemysłu, jak również pobudzenie rozwoju poprzez inwestycje w innowacje, co od kilku lat próbuje robić Unia Europejska. Dla Polski zmiany te będą oczywiście kosztowne, ale w konsekwencji pozwoli nam to stworzyć nowoczesną energetykę opartą na efektywnych rozwiązaniach technologicznych. Mam nadzieję, że pozwoli to również na zmianę polskiego miksu energetycznego na taki z większym wykorzystaniem OZE.

autor: Anna Nowak – Jaworska, Wiceprezes Pion Partnerów, Schneider Electric Polska