RAFAKO prezentowało nowoczesne instalacje odazotowania spalin

1625

Nowoczesne instalacje ochrony środowiska dla energetyki i przemysłu”- to tytuł I konferencji organizowanej przez Zakład Odazotowania Spalin RAFAKO S.A. Wydarzenie odbyło się w dniach 20 i 21 października w Kędzierzynie-Koźlu. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele branży energetycznej oraz innych gałęzi przemysłu.

Instalacja Odazotowania Spalin (SCR) jest jednym z głównych produktów w zakresie ochrony środowiska, którym pokazujemy, że posiadamy własne technologie i potrafimy realizować tego typu projekty. W związku z tym SCR jest dla nas tematem strategicznym. Wszędzie tam, gdzie występuje spalanie, we wszystkich obiektach energetycznych, generują się szkodliwe związki. Konferencja poświęcona właśnie tym zagadnieniom jest dla RAFAKO bardzo istotna. Ma na celu pokazanie naszym potencjalnym klientom różnych rozwiązań, także pod kątem ich efektywności finansowej. Nasi eksperci podpowiadają kiedy i jaką instalację zastosować. Kolejnym tematem, jaki poruszamy podczas tego spotkania, jest to w jaki sposób modernizować powstałe już instalacje. Trzeba pamiętać, że one mają swój określony czas zużycia. Mamy już doświadczenia w tym zakresie, dlatego jesteśmy w stanie doradzić klientom, co dalej z tymi instalacjami, tak, żeby były one efektywne, nie tylko pod względem osiągniętych parametrów, ale i ekonomiczne – podkreślała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Zarządu RAFAKO S.A.

RAFAKO S.A. jako lider w realizacji instalacji ochrony środowiska musi być szczególnie aktywne, przede wszystkim po to, aby edukować naszych potencjalnych klientów. Wychodzimy poza energetykę zawodową i zaczynamy wchodzić w energetykę cieplną oraz przemysłową. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, po to, aby koszt związany z wdrożeniem wymogów obniżenia szkodliwych emisji do środowiska był dla niego akceptowalny – mówił Tomasz Tomczak, wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.

Nasza technologia (SCR) jest najnowszym dzieckiem RAFAKO S.A. Pierwsza inwestycja rozpoczęła się w 2011 roku. Raciborska Spółka kojarzona jest przede wszystkim z dużymi inwestycjami budowy kotłów i bloków energetycznych. Widzimy potrzebę propagowania tematyki związanej z ochroną środowiska, a przede wszystkim z obiektem odazotowania spalin. Stąd właśnie pomysł na taką konferencję. Dodatkowo wydarzenie to dedykowane jest zarówno naszym aktualnym klientom, jak i przyszłym. Mam tutaj na myśli mniejszą energetykę cieplną, a przede wszystkim energetykę przemysłową. Dołożyliśmy wszelkich starań, by tematyka prezentacji w jak najszerszym stopniu zilustrowała różne aspekty związane z tego typu instalacjami – mówiła Magdalena Wawrzynowicz, Dyrektor Zakładu Instalacji Odazotowania Spalin w RAFAKO S.A, prowadząca konferencję.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowała Grupa Azoty. – Bardzo się z tego powodu cieszymy. To nasz strategiczny klient i mamy nadzieję, że będziemy realizować wspólnie także kolejne przedsięwzięcia. Obecnie, właśnie w Kędzierzynie-Koźlu, budujemy dla niego nową elektrociepłownię, która będzie istotnym elementem procesu produkcyjnego Zakładów Azotowych Kędzierzyn-Koźle. Mamy tu najmniejszą, ale bardzo wydajną instalację odazotowania spalin. Możemy więc pokazać coś, co jest efektem pracy naszych biur technologicznych, i co ważne, u naszego strategicznego klienta – powiedziała prezes A. Wasilewska-Semail. Zwiedzanie terenu ZAK oraz nowo budowanego przez RAFAKO bloku OP-140 stanowiło atrakcję drugiego dnia konferencji.

Cykl prelekcji rozpoczęła Magdalena Kalmuk z Zakładu Instalacji Odazotowania Spalin. Przedstawiła wyzwania i strategię rozwoju, modernizację obiektów energetycznych oraz przemysłowych w oparciu o regulacje środowiskowe (konkluzje BAT). Hanna Kordyaczny, Kierownik Działu Optymalizacji i Innowacji Technologii Zakładu Instalacji Odazotowania Spalin RAFAKO S.A. wygłosiła referat pt. „Systemy odazotowania spalin metodą katalityczną (SCR) i hybrydową (SCR + SNCR) w świetle zmieniających się przepisów emisyjnych tlenków azotu, amoniaku i rtęci”. Ponadto podzieliła się ze słuchaczami doświadczeniami z realizacji i eksploatacji instalacji SCR. W tym samym bloku tematycznym przedstawiciele Zakładów Azotowych Kędzierzyn GA ZAK S.A. zaprezentowali nowo budowany blok w EC ZAK S.A.

W dalszej części konferencji słuchacze dowiedzieli się jakie inwestor musi ponieść koszty przy budowie i eksploatacji instalacji odazotowania spalin. Poznali możliwości i dostępne instrumenty finansowania inwestycji środowiskowych. Tomasz Skoczowski, Kierownik działu ds. Realizacji i Ofert Zakładu Instalacji Odazotowania Spalin przybliżył przepisy i rozwiązania techniczne dotyczące działki rozładunku i magazynowania reagenta (DRiM) dla różnych jego typów niezbędnych w procesie odazotowania spalin. Ponadto zobrazowano na czym polegają: projektowanie i procedury odbiorowe dot. urządzeń NO do rozładunku i załadunku wody amoniakalnej. Przeprowadzono analizę zagrożeń dla instalacji odazotowania spalin w związku z zastosowaniem amoniaku jako reagenta. Jak również analizę przemysłowych systemów SCR dla elektrowni opalanych węglem i gazem.

W kolejnej sesji Marek Grzesiuk z firmy OMC ENVAG Sp. z o.o. tłumaczył jak prawidłowo dobrać system do ciągłego monitoringu stężeń gazów odlotowych służący do kontroli sprawności instalacji odazotowania. Dopełnieniem tego tematu była prezentacja Tomasza Ordona z Zakładu Instalacji Odazotowania Spalin pt. „Kompleksowe rozwiązanie oczyszczania spalin dla obiektów przemysłowych wraz z układami odbioru ciepła i wytwarzania energii elektrycznej”.

Przedstawiciele zawiązanej niedawno Spółki RENG-NANO (Andrzej Szmatloch, Albert Kępka i Marek Buzanowski) opowiedzieli o systemie zarządzania, analizie i regeneracji SCR. Spółka to połączenie doświadczenia, wiedzy i technologii jaką wspólnie posiadają RAFAKO Engineering oraz azjatycka firma NANO. – Jesteśmy tu dziś po to, by zaprezentować nasze możliwości. 29 czerwca podpisaliśmy memorandum, z którego wynikały założenia i cele nowo powstałej Spółki RENG-NANO. Jesteśmy po to, aby bloki już istniejące, które posiadają instalacje, mogły z naszych usług korzystać. Naszym klientom chcemy oferować regeneracje instalacji odazotowania, czyli wymianę katalizatorów, diagnostykę, serwis oraz badania. Spółka RENG-NANO powstała 13 września. Mimo, że jest jeszcze bardzo młoda już posiada doświadczenie w postaci referencji, które poprzez realizacje projektów na świecie i w Europie wykonywały firmy NANO i RAFAKO – powiedział Albert Kępka, prezes Zarządu RAFAKO Engineering, wiceprezes Spółki RENG- NANO.

W ostatnim bloku prelekcji przedstawiciele raciborskiej Spółki wygłosili referaty dotyczące, m.in.: wpływu instalacji odazotowania spalin na pracę systemów odsiarczania; wpływ instalacji odazotowania spalin na pracę systemów odpylania i oczyszczanie spalin dla ITPOK.

To pierwsza taka konferencja i mam nadzieję, że będzie to wydarzenie cykliczne. Jest ona poświęcona instalacjom odazotowania spalin, ale nie tylko dla energetyki zawodowej, jak było to do tej pory, ale także dla innych gałęzi przemysłu, np. cementowni, czy mniejszych elektrociepłowni, które również wkrótce staną przed decyzjami budowy lub też modernizacji takich instalacji, wynikającymi z dostosowaniem się do konkluzji BAT. Tą konferencją chcemy wyjść do takiego klienta i wskazywać potencjalne rozwiązania technologiczne, jakie w tym zakresie oferujemy – powiedziała Iwona Śpiewak, Dyrektor Biura Techniczno – Projektowego RAFAKO S.A.
w Zakładzie Instalacji Odazotowania Spalin w RAFAKO S.A.

W konferencji wzięło udział blisko 130 uczestników. – Konferencja dotycząca naszych instalacji odazotowania to pierwsza konferencja, której gospodarzem jest nowo powstały w RAFAKO Zakład Odazotowania Spalin. To w głównej mierze dzięki jego przedstawicielom, ich działaniom merytorycznym oraz formalnym konferencja ma tak ciekawy program i atrakcyjny przebieg. Już można powiedzieć, że konferencja jest sukcesem, świadczy o tym choćby fakt, że przybyło na nią dwukrotnie więcej gości, niż było to początkowo zakładane. W przypadku instalacji odazotowania szczególnie zależy nam na klientach posiadających mniejsze i średnie instalacje, ponieważ w tym segmencie jest jeszcze w kraju sporo do zrobienia w kontekście nowych norm emisji, które już wkrótce zaczną obowiązywać. Wśród naszych gości jest wielu przedstawicieli takich podmiotów i mamy nadzieję, że to właśnie nasze instalacje kiedyś zostaną u nich uruchomione – podsumował Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu w RAFAKO S.A.

***

Autor tekstu: Justyna Korzeniak/Adventure Media

***

RAFAKO S.A. z Grupy PBG jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj