SCHURTER tworzy nową spółkę zależną w Polsce SCHURTER Electronics Sp. z o.o.

116

SCHURTER rozszerza zasięg swoich działań w Europie, tworząc nową polską spółkę zależną SCHURTER Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. SCHURTER planuje wzmocnić swoją lokalną obecność poprzez działalność nowo otwartego polskiego biura sprzedaży, które oferuje lokalne centrum wspólnego projektowania dla wsparcia rozwoju działalności projektowej w przemyśle elektronicznym w Polsce.

Decyzja firmy SCHURTER o ekspansji na polski rynek została podjęta w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na komponenty elektroniczne, przy uwzględnieniu szczególnej gotowości Polski do wsparcia rozwoju w tym sektorze. Polska ogłosiła ambitne cele ekonomiczne. Dotyczą one elektroniki wykorzystywanej w sektorze motoryzacyjnym, urządzeń medycznych, energii odnawialnych oraz ogólnie w przemyśle. To zasadniczo obszary zastosowań, w których SCHURTER dysponuje rozległą wiedzą i doświadczeniem.

Według Mariusza Duczka, dyrektora zarządzającego firmy SCHURTER Electronics Sp. z o.o. w Warszawie, “Polska przeżywa ponownie swój złoty wiek, a przemysł elektroniczny właśnie zmienia swoje oblicze. Ekspansja do Polski, kraju, który zdecydował się na znaczne inwestycje w rozwój przemysłu elektronicznego, otwiera przed SCHURTER wspaniałe możliwości. Jednocześnie uważam, że wejście na rynek przedsiębiorstwa o globalnym doświadczeniu i ogromnym spektrum oferowanych komponentów elektronicznych przyczyni się do rozwoju miejscowego przemysłu. Poprzez te ostatnie działania SCHURTER wyraźnie sygnalizuje swoją chęć zdobycia pozycji wiodącego partnera przemysłowego w procesie rozwoju polskiego sektora elektronicznego.”

Nowa polska spółka, w której odzwierciedla się strategia współpracy SCHURTER, działa w oparciu o zasady partnerstwa przemysłowego z innymi polskimi przedsiębiorstwami. Firma SCHURTER jest już właściwie obecna w Polsce od kilku lat, za pośrednictwem swoich dobrze znanych dystrybutorów Semicon [1] i TME [2].

Ralph Müller, Prezes firmy SCHURTER dodaje: “Nowa spółka została stworzona z myślą o przyspieszeniu partnerstwa przemysłowego, które firma SCHURTER rozpoczęła w Polsce. Wspieramy wyraźną determinację polskiego rządu do stworzenia przemysłu elektronicznego, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji naszych celów w zakresie konkurencyjności, poprzez włączanie lokalnych partnerów do naszego łańcucha dostaw. Otwierając nową spółkę zależną, zamierzamy także realizować cele określone w ramach naszej długoterminowej strategii. Ten nowy podmiot naturalnie wpisuje się w nasze strategiczne plany wzrostu.”

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa handlowego w Polsce to kolejny krok po nabyciu Grupy Danielson, spółki zależnej z Holandii w 2015 roku, słynącej z produkcji systemów dotykowych.

źródło: http://www.schurter.com/