Wirtualizacja zmienia funkcjonowanie przedsiębiorstw, także tych z sektora MSP

96

Rozwiązania wirtualne coraz częściej znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych. Eksperci podkreślają, że zalety wirtualizacji, takie jak np. eliminacja zależności między platformą sprzętową, a oprogramowaniem, są zauważane już nie tylko przez wielkie firmy. Obecnie dostrzegają je również małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne. To wyzwanie dla dostawców produktów i usług z tego zakresu.

Małe i średnie, zwirtualizowane przedsiębiorstwa

Z badania SMB 2015 Virtualization* wynika, że związanymi z wirtualizacją (a więc użyciem oprogramowania w celu stworzenia wrażenia posiadanych zasobów) priorytetami dla firm z sektora MSP są przede wszystkim: możliwość sprawowania kontroli nad mobilnymi zasobami, bezpieczeństwo, efektywniejszy backup oraz zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Ważne dla tych samych przedsiębiorstw jeszcze kilka lat temu aspekty, takie jak np. umożliwienie dostępu do aplikacji z różnych urządzeń w dowolnym miejscu czy kwestie kosztów, schodzą teraz na dalszy plan. Jak podkreślają specjaliści, istotnym aspektem, związanym z wdrażaniem wirtualizacji w firmach MSP jest natomiast nacisk na edukację osób pracujących w działach IT. To zadanie leżące głównie po stronie dostawców produktów i usług z tego zakresu.

– Rozwiązania wirtualne otaczają nas, czy tego chcemy czy nie. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że posiadając smartfona z systemem operacyjnym Android, sprzęgniętego z oprogramowaniem firmowym, najprawdopodobniej wpisują się w technologię wirtualizacji środowiska uruchomieniowego. To szereg korzyści dla firm, bez względu na ich wielkość, dlatego warto zainwestować w technologię wirtualizacyjną świadomie i z myślą o maksymalnym wykorzystaniu jej możliwości. Najlepiej z pomocą doświadczonego dostawcy, uwzględniającego najnowsze trendy i zmiany technologiczne i będącego w stanie dobrać konkretne rozwiązania do specyfiki przedsiębiorstwa – podsumowuje Stefan Życzkowski, prezes firmy ASTOR dostarczającej m.in. rozwiązania z zakresu IT dla przemysłu.

Czego oczekują firmy?

Eksperci wyjaśniają, że w kontekście wirtualizacji, przedsiębiorstwom usługowym z reguły zależy na optymalizacji mocy obliczeniowej, związanej z przetwarzaniem coraz większej ilości informacji. Firmy przemysłowe są natomiast najczęściej zainteresowane wirtualizacją serwerów i korzyściami, jakie ona ze sobą niesie m.in. obniżką kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT czy wyższą elastycznością i efektywnością takiego rozwiązania. Wirtualizacja ma również swoje przełożenie na sferę publiczną, bowiem coraz częściej korzystają z niej takiej instytucje jak urzędy, przedsiębiorstwa komunalne, szkoły czy szpitale. Pozwala im to m.in. na standaryzację zadań oraz poprawę jakości działania i zarządzania. Niepodważalną przewagą konkurencyjną dostawców rozwiązań z zakresu wirtualizacji będzie zatem taka oferta produktów i usług, która umożliwia ich personalizację i dostosowanie do potrzeb danej firmy czy też instytucji. Za przykład takiej realizacji mogą służyć rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej, wykorzystane w krakowskiej siedzibie ASTOR, oparte na technologii wirtualizacji Microsoftu Hyper-V. Doskonałymi przykładami implementacji rozwiązań z zakresu wirtualizacji są także systemy SCADA takie jak np. Wonderware InTouch czy też Platforma Systemowa Wonderware. Dzięki wirtualnej architekturze serwerów w systemach Wonderware pozwalają one nie tylko na wirtualizację, ale i wizualizację przeprowadzanych procesów. To ważne dla wielu klientów biznesowych, ułatwia bowiem prace i przekłada się na obniżanie kosztów obsługi aplikacji.

Taniej, bezpieczniej i jeszcze bardziej wirtualnie?

Prognozy pokazują, że wirtualizacja będzie mieć coraz szersze zastosowanie, szczególnie w środowisku przemysłowym. Z badania przeprowadzonego w Polsce przez firmę HP wynika, że ponad 58% respondentów deklaruje, że wirtualizacja i cloud computing są trendami, mającymi istotne znaczenie dla funkcjonowania i realizacji ich celów na przestrzeni 3 lat**. W połączeniu z rosnącym zainteresowaniem ze strony MSP – to czytelne sygnały dla producentów i dostawców, stale rozwijających nowe technologie. Będą one wpływały na parametry związane z konkretnymi korzyściami wynikającymi z zastosowania wirtualizacji. Nowoczesne rozwiązania oparte na eliminacji zależności między platformą sprzętową, a oprogramowaniem pójdą zatem w stronę zapewniania jeszcze większej elastyczności w zarządzaniu aplikacjami, serwerami i urządzeniami. Także skala oszczędności dla przedsiębiorstw, wynikającej ze zmniejszenia kosztów utrzymania systemów IT oraz podwyższenia ich niezawodności może rosnąć. Producenci z pewnością będą także udoskonalać technologie pozwalające na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa systemów wirtualnych i ich łatwe przenoszenie bez konieczności przerywania pracy.

5 aspektów, związanych z wirtualizacją, ważnych dla małych i średnich przedsiębiorstw:

 

  1. Możliwość lepszego wykorzystania zasobów sprzętowych – poprzez uruchamianie wielu systemów operacyjnych, co daje także możliwość m.in. stworzenia odpowiedniej separacji funkcjonalnej pomiędzy poszczególnymi fragmentami całej architektury systemu.
  2. Oszczędność pieniędzy – przeznaczanych wcześniej na sprzęt oraz m.in. na zużycie energii. Mniej fizycznych serwerów to mniejszy pobór mocy.
  3. Optymalizacja kosztów operacyjnych związanych z wdrożeniem i utrzymaniem architektury – oznaczająca także wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału.
  4. Ułatwienie zarządzania i działania z różnych miejsc w firmie oraz poza nią – dzięki ogólnemu dostępowi w sieci do poszczególnych maszy
    n wirtualnych.
  5. Poprawa bezpieczeństwa systemów – w fazie projektowania wynika z możliwości wykorzystania punktów, pozwalających na przywrócenie systemu do stanu sprzed wprowadzonych zmian. W fazie użytkowania, związana jest z wysoką dostępnością systemu, który w ten sposób jest lepiej zabezpieczany przez ewentualnymi awariami.

***

* Badanie SMB 2015 Virtualization przeprowadzone przez firmę Techaisle.

** Badanie „Prognoza IT”, przeprowadzone przez firmę HP Polska.

 źródło: www.astor.com.pl grafika: http://www.outsourcingportal.pl