Zamet Industry S.A. zakończył produkcję ram platform wiertniczych dla projektu KAOMBO

1502

Zamet Industry S.A. zakończył produkcję ram do podwodnych systemów wydobycia i przerobu ropy naftowej dla projektu Kaombo u wybrzeży Angoli. Kontrakt z norweską firmą Aker Solutions realizowany był przez Zamet od lipca 2015 r. i opiewa na łączną kwotę 13,5 mln EUR.

Rozpoczęty w kwietniu 2014 r. projekt Kaombo jest projektem offshore realizowanym na obszarze bloku 32 na Oceanie Atlantyckim, w odległości ok. 200 km od północnych wybrzeży Angoli. Jego celem jest eksploatacja złóż ropy naftowej rozłożonych na powierzchni 800 km 2 wód oceanicznych, na głębokości od 1400 do 1950 metrów. W ramach podpisanego z Aker Solutions kontraktu Zamet Industry sukcesywnie dostarczał kolejne elementy podwodnych konstrukcji platform wiertniczych dla projektu Kaombo. Udział w projekcie Kaombo nie jest pierwszym zamówieniem Zamet Industry w tym obszarze. Spółka była zaangażowana w projekty DALIA i MOHO realizowane również dla Grupy Aker Solutions. Sektor offshore jest jednym z trzech filarów działalności Grupy Zamet. Dlatego cieszy nas fakt, iż zakończona z sukcesem realizacja kontraktu na wykonanie ram platform wiertniczych dla projektu Kaombo jest kolejnym potwierdzeniem wiarygodności Zamet Industry, jako solidnego partnera dla największych firm działających na rynku konstrukcji stalowych, z którymi współpracujemy nieprzerwanie od 2003 roku – mówi  Tomasz Jakubowski, Prezes Zarządu Zamet Industry S.A. Kaombo to głęboki projekt morski poświęcony rozwojowi złóż ropy naftowej rozproszonych na sześciu różnych polach. Biorąc pod uwagę jego skalę i zakres, liczymy, że nabyte referencje umożliwią nam dalszy, sukcesywny rozwój naszej działalności na rynku Oil&Gas – dodaje prezes Jakubowski.

Firma Aker Solutions-Div SUB należy do Grupy Aker Solutions – jednego z największych na świecie dostawców produktów, systemów i usług dla przemysłu naftowego i gazowego, specjalizującego się w inżynierii, a także zintegrowanych rozwiązaniach technologicznych na rynku Oil & Gas. Współpraca Zamet Industry i Aker Solutions, w zakresie dostaw urządzeń do podwodnego wydobycia ropy i gazu oraz maszyn przeznaczonych do pracy na platformach wiertniczych, trwa od 2003 roku.

Źródło: www.zamet-industry.com.pl