Regulamin serwisu oraz RODO

We help Winners to win more!

Z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe zasady ochrony danych osobowych usankcjonowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Golwitt Michał Witczak z siedzibą ul. Szulborska 3/5 Kod: 01-104 Warszawa, e-mail: info@portalprzemyslowy.pl
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Michał Witczak, e-mail: info@portalprzemyslowy.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celach statystycznych, marketingowych, rozliczeniowych przez Właściciela serwisu lub przez naszych zaufanych Partnerów (listę zaufanych Partnerów można otrzymać wysyłając zapytanie w tej sprawie do IDO wymienionego w pkt. 2) czyli podmioty z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzą użytkownicy na naszych stronach, dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Państwa potrzebom
 4. Państwa dane będą chronione poprzez zabezpieczenie ich na zewnętrznym nośniku pamięci lub systemie zabezpieczonym hasłem, które zna tylko Inspektor Danych Osobowych. Bezpośredni dostęp do nich będzie posiadał tylko wskazany w pkt. 2 Inspektor Danych Osobowych. Jednocześnie czas ich przechowywania oraz przetwarzania będzie zminimalizowany adekwatnie do potrzeb Serwisu: www.portalprzemyslowy.pl.
 5. Na podstawie wprowadzonych wewnętrznie procedur ochrony zbiorów z danymi osobowymi (zewnętrzny nośnik lub system pamięci zabezpieczony hasłem, które zna tyko jedna osoba – Inspektor Danych Osobowych), wewnętrzna analiza zagrożenia nielegalnego przejęcia, kradzieży, przetwarzania Państwa danych osobowych przez osoby bądź firmy zewnętrzne wykazała że istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego faktu.
 6. Dane mogą być udostępniane tylko zaufany Partnerom serwisu www.portalprzemyslowy.pl w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (pkt.3). Informacje o Partnerach serwisu można uzyskać wysyłając zapytanie pod adres: info@portalprzemyslowy.pl.
 7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub trzecim organizacją międzynarodowym.
 8. Dane będą przechowywane lub przetwarzane w jak najkrótszym przedziale czasowym. Zakłada się, że nie będzie to dłuższy okres aniżeli 21 dni roboczych.
 9. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy wysłać email: info@portalprzemyslowy.pl
 10. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W tym celu należy wysłać email: info@portalprzemyslowy.pl
 11. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji/ przekazywania danych). W tym celu należy wysłać email: info@portalprzemyslowy.pl
 12. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego organu Państwowego tj. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 13. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach rejestracji dobrowolnie podanych przez użytkownika danych tj. maila, województwa lub wyboru stanowiska w celu profilowania co do odbiorcy treści informacyjnych, marketingowych, finansowych wysyłanych przez Partnerów Serwisu: www.portalprzemyslowy.pl. Państwa dane w celach statystycznych mogą być monitorowane poprzez pliki Cookie (w szczególności nr IP). Ich akcept jest dobrowolny.
 14. Dane podane w pkt. 13 mogą być przetwarzane lub przechowywane tylko i wyłącznie w oparciu o zleconą w określonym terminie przez Partnerów Serwisu: www.portalprzemyslowy.pl wysyłkę sponsorowanego newslettera lub newsletterów redakcyjnych. W każdej chwili przysługuje Państwu Możliwość usunięcia Państwa adresu z listy mailingowej poprzez wysłanie takiej prośby na adres: info@portalprzemyslowy.pl bądź samodzielne wypisanie się poprzez nie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji droga elektroniczną (link bezpośrednio w stopce w newslettera).

Dalszy regulamin serwisu branżowego www.portalprzemyslowy.pl

 1. Zakres stosowania i charakter

1.1. Zasady wskazane w tym dokumencie są zbiorem reguł stosowanych przez serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl (portal przemyslowy lub portalprzemysłowy.pl lub portalprzemysłowy.pl) w odniesieniu do osób, które w jakikolwiek sposób korzystają z serwisu branżowego www.portalprzemyslowy.pl wraz z wszystkimi znajdującymi się w ich ramach subdomenami, katalogami oraz działem giełda.

Branżowe Serwisy Internetowe, o których mowa w niniejszym Regulaminie reprezentowany jest przez GOLWITT Michał Witczak ul. Szulborska 3/5, 01-104 Warszawa.

Częścią regulaminu serwisu www.portalprzemyslowy.pl jest także regulamin przesyłania zapytań ofertowych (zob. pkt 5).

1.2. Stosowanie przez serwis branżowy portalprzemyslowy.pl poniższych zasad jest wyrazem poszanowania prywatności osób odwiedzających stronę internetową www.portalprzemyslowy.pl oraz dążeniem do zapewnienia funkcjonowania serwisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 1. Anonimowość

2.1. Osoby przeglądające serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl pozostają anonimowe, chyba że zdecydują się na skorzystanie z możliwości przesłania do uczestników serwisów zapytania ofertowego, na warunkach określonych regulaminem przesyłania zapytań ofertowych (zob. pkt 5 Regulaminu) lub dokonają rejestracji w serwisie. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

2.2. Informacje zawarte w logach systemowych (w tym adres IP) są wykorzystywane przez serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl jedynie dla celów technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji o charakterze statystycznym.

 1. Cookies

3.1 Pliki cookies to pliki tekstowe, które mogą być przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera osoby łączącej się ze stroną internetową, zawierające informacje niezbędne do funkcjonowania serwisów internetowych. Dzięki takim plikom serwer może rozpoznać urządzenie użytkownika, przy ponownym połączeniu.

3.2 Za pomocą plików cookies serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl może przetwarzać lub przechowywać dane w osobowe. Patrz szczegółowe warunki RODO przedstawione na wstępie sekcji: Regulamin.

3.3 Pliki cookies są wykorzystywane przez serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl w celach statystycznych (statystki na potrzeby klientów Spółki, reklamodawców), lepszego dopasowania serwisów do potrzeb osób z nich korzystających, czy tworzenia ankiet internetowych (uniknięcie kilkakrotnego wypełnienia ankiety z tego samego komputera). Patrz szczegółowe warunki RODO przedstawione na wstępie sekcji: Regulamin.

Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu branżowego www.portalprzemyslowy.pl. Więcej informacji o plikach cookies, sposobie ich konfiguracji i wyłączania znajduje się na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

 1. Informacyjny charakter serwisu branżowego www.portalprzemyslowy.plwyłączenie odpowiedzialności

4.1 Wszelkie treści umieszczone na stronach administrowanych przez serwis branżowy portalprzemyslowy.pl mają jedynie charakter informacji i nie stanowią prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy, chyba że wyraźnie zastrzeżono co innego.
Wszelkie informacje, wnioski, prośby, zmiany, reklamacje dotyczące prezentowanych w serwisie ogłoszeń użytkownik może przesłać na adres info@portalprzemyslowy.pl.

4.2 Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl nie gwarantuje, że podawane przez podmioty trzecie na stronach zarządzanych przez serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl informacje są prawdziwe, aktualne i kompletne. Korzystanie z tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika stron administrowanych przez serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl, o których mowa w pkt1.1.

4.3 W granicach dozwolonych prawem, serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem z stron internetowych należących do Właściciela serwisu.

 1. Regulamin przesyłania zapytań ofertowych/ korzystania z działów ogłoszeniowych serwisu portalprzemyslowy.pl

5.1 Ogłoszenia, które można przesyłać za pośrednictwem umieszczonego na stronach serwisów branżowych formularza zapytania ofertowego (dalej: „formularz” lub „giełda” lub sekcja ”Dodaj ogłoszenie” ) są przesyłane do wybranych firm lub wyświetlane na głównej stronie serwisu na zasadach określonych niżej, przez serwis branżowy portalprzemyslowy.pl.
Dodatkowo patrz szczegółowe warunki RODO przedstawione na wstępie sekcji: Regulamin.

5.2 Warunkiem skorzystania z usługi przesyłania zapytań ofertowych, publikacji ogłoszenia jest wypełnienie przez składającego zapytanie formularza znajdującego się na stronach administrowanych przez serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl. Warunkiem umieszczenie ogłoszenia w dziale „Giełda” lub sekcji ”Dodaj ogłoszenie” jest obowiązkowa rejestracja w systemie. Celem prawidłowego wypełnienia formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką. Z chwilą wypełnienia formularza i jego wysłania do serwisu branżowego www.portalprzemyslowy.pl lub złożenia zapytania w inny sposób pomiędzy składającym zapytanie a serwisem branżowym www.portalprzemyslowy.pl zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi przesyłania zapytań ofertowych. W przypadku złożenia zapytania za pomocą formularza na stronach internetowych administrowanych przez serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl użytkownik otrzymuje potwierdzenie jego rozesłania do wybranych firm, o ile w formularzu podał adres e-mail. Dodatkowo patrz szczegółowe warunki RODO przedstawione na wstępie sekcji: Regulamin.

5.3 serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl wyświetla przesłane ogłoszenia w odpowiednich sekcjach serwisu (Kupię/ Sprzedam) lub przesyła otrzymane zapytanie do zarejestrowanych uczestników serwisów branżowych, którzy mogą być zainteresowani dostarczeniem składającemu zapytanie poszukiwanych przez niego produktów lub usług, stosownie do treści zapytania. Wybór zarejestrowanych uczestników serwisów branżowych, do których przesyłane jest zapytanie ofertowe i czasu przesłania zapytania do poszczególnych uczestników serwisów branżowych należy do serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl, chyba że autor zapytania zastrzeże inaczej.

5.4 Przed wyświetleniem ogłoszenia w odpowiednim sekcji na stronie portalu przemysłowego lub przesłaniem zapytania ofertowego do zarejestrowanych uczestników serwisu branżowego www.portalprzemyslowy.pl jest uprawniona do weryfikacji prawdziwości i kompletności informacji podanych przez składającego zapytanie w formularzu. W tym celu serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl może skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wskazaną w formularzu osobą. W ten sam sposób serwis branżowy portalprzemyslowy.pl może skontaktować się z składającym zapytanie celem sprecyzowania jego treści. Patrz szczegółowe warunki RODO przedstawione na wstępie sekcji: Regulamin.

5.5 Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl może nie uczestniczyć w przekazywaniu odpowiedzi od uczestników serwisów branżowych do składającego zapytanie ofertowe.

W związku z tym, serwis branżowy portalprzemyslowy.pl nie gwarantuje otrzymania przez składającego zapytanie jakiejkolwiek odpowiedzi, ani nie ponosi odpowiedzialności za treść odpowiedzi kierowanych przez uczestników serwisów branżowych do składającego zapytanie.

5.6 Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy składającym zapytanie a uczestnikami serwisów branżowych, którzy na nie odpowiedzieli. Wobec tego, serwis branżowy portalprzemyslowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z skorzystaniem z formularza zapytania. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania uczestników serwisów branżowych względem składającego zapytanie.

5.7 Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości przesłania za pośrednictwem stron www administrowanych przez serwis branżowy portalprzemyslowy.pl formularza zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01 lub nowsze wersje, CSS, javascript.

Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości przesłania za pośrednictwem serwis branżowy portalprzemyslowy.pl zapytania poprzez wysłanie e-maila jest połączenie z siecią Internet oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.

5.8 Zakazane jest wprowadzanie przez składającego zapytanie do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym/ obraźliwym/ niezgodnym z dobrymi praktykami w Internecie. W przypadku posiadania wiedzy o bezprawności takich treści serwis branżowy portalprzemyslowy.pl może odstąpić od przekazania zapytania firmom lub wyświetlania ogłoszenia w poszczególnych działach serwisu np. „Giełda”. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl może odstąpić od przekazania zapytania lub wyświetlania ogłoszenia w poszczególnych działach serwisu, także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w formularzu, gdy treść zapytania wykracza poza zakres przedmiotowy Serwisów branżowych administrowanych przez serwis branżowy portalprzemyslowy.pl, gdy zapytanie ma charakter niekomercyjny, a także w innych uzasadnionych okolicznościach.

5.9 Składający zapytanie lub umieszczający ogłoszenie w wybranym dziale w serwisie może po zatwierdzeniu formularza do prezentacji/ wysyłki jego informacji zrezygnować z usługi poprzez wysłanie na podany w pkt 4.1 adres elektroniczny serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl maila zawierającego: dokładną treść wysłanego za pośrednictwem formularza zapytania lub ogłoszenia oraz wszystkie dane, które były przez niego umieszczone w formularzu zapytania i wyraźne oświadczenie, że rezygnuje z usługi przesyłania zapytania ofertowego lub zamieszczenia ogłoszenia. Celem weryfikacji oświadczenia o rezygnacji z usługi przesyłania zapytania ofertowego, serwis branżowy portalprzemysłowy.pl uprawniony jest do kontaktowania się z składającym zapytanie za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

5.10 Reklamacje związane z obsługą zapytania przez serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl powinny być zgłaszane przez składającego zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w pkt 4.1. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny), numer zapytania ofertowego lub jego dokładną treść.

Jeżeli Administrator serwisu otrzyma reklamacje dotyczącą kwestii wspomnianej w punkcie 5.10 odpowiedź na taką wiadomość zostanie udzielona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

5.11 Niniejszy regulamin udostępniany jest nieodpłatnie i może zostać pobrany, celem jego pozyskania, odtwarzania oraz utrwalania przez składającego zapytanie.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przesyłaniem zapytań ofertowych

6.1 Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl przetwarza dane osobowe osób fizycznych, podane w formularzu zapytania ofertowego, celem świadczenia usługi przesyłania zapytań ofertowych. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl jest administratorem tych danych.

6.2 Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 6.1., odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

6.3 Dane osobowe zbierane od osób składających zapytania ofertowe lub ogłoszenia w imieniu własnym lub występujących w charakterze przedstawicieli firm/instytucji przetwarzane są w celu obsługi złożonego zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem przesyłania zapytań ofertowych (zob. pkt 5 powyżej) oraz obowiązującymi przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych są zarejestrowani oraz niezarejestrowani użytkownicy serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl, którym są one udostępniane w celu umożliwienia im przesłania do składającego zapytanie propozycji sprzedaży oferowanych przez siebie produktów lub usług. Dane mogą być przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z polityką RODO (opis na wstępie regulaminu).

6.4 Każdy kto podał swoje dane osobowe serwisowi branżowemu portalprzemyslowy.pl przez przesłanie zapytania ofertowego lub publikacje ogłoszenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez serwis branżowy portalprzemyslowy.pl oraz ich poprawiania, po uprzednim jednoznacznym potwierdzeniu swojej tożsamości.
Potwierdzenie tożsamości odbywa się poprzez kontakt z administratorem serwisu; Info@portalprzemyslowy.pl oraz dostarczenie Administratorowi droga elektroniczna wymaganych przez niego danych. Dane te zostaną przesłane wiadomością zwrotną emailem. Dane mogą być przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z polityką RODO (opis na wstępie regulaminu).

6.5 Podanie danych osobowych przy składaniu zapytania ofertowego lub publikacji ogłoszenia jest dobrowolne. Użytkownik może zrezygnować z podawania swoich danych. Oznacza to jednak, iż nie może w pełni korzystać z funkcjonalności serwisu oraz jego działów np. działu „Dodaj Ogłoszenie” lub „Giełda” lub subskrypcji newslettera. Dodatkowo patrz szczegółowe warunki RODO przedstawione na wstępie sekcji: Regulamin.

WARUNKI OGÓLNE ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SERWISU BRANŻOWEGO WWW.PORTALPRZEMYSLOWY.PL

Niniejszy Regulamin stworzony został w celu ustalenia jednoznacznych regulacji służących ochronie interesu zarówno serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl jak i jej Klientów. Regulamin ustanawia precyzyjne warunki świadczenia usług, prawa i zobowiązania serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl, okoliczności, w których następuje wyłączenie jej odpowiedzialności oraz inne kwestie, włączając w to regulacje dotyczące prawa autorskiego lub ochrony danych osobowych, które serwis branżowy portalprzemyslowy.pl zmuszona była uznać za niezbędne w celu ochrony swojej działalności i zapewnienia jej prowadzenia zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto Regulamin określa zobowiązania Klienta wynikające z korzystania z usług oraz jego uprawnienia, w tym prawo do reklamacji, informacji i ochrony jego danych.

 1. DEFINICJE

1.1. „Usługodawca” lub „serwis branżowy portalprzemyslowy.pl” lub „www.portalprzemyslowy.pl” lub „www.portalprzemyslowy.pl” reprezentowany przez GOLWITT, ul. Szulborska 3/5, 01-104 Warszawa.

1.2. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę o świadczenie Usług w ramach w co najmniej jednego z Branżowych Serwisów Internetowych spółki wymienionej w punkcie 1. Definicje pod punkt 1.1., działająca jako sprzedawca lub dostawca usług lub produktów;

1.3. „Branżowy Serwis Internetowy” – serwis internetowy znajdujący się pod następującym adresem internetowym:

 • www.portalprzemsylowy.pl

1.4. „Usługa” – podjęcie i spełnienie przez serwis branżowy portalprzemyslowy.pl określonych działań na rzecz Klienta, polegających m.in. na publikacji, ogłoszeniach w Branżowym serwisie Internetowym portalprzemyslowy.pl profilu Klienta; szczegółowy wykaz usług zawarty jest w Przewodniku po ofercie serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl.

1.5. „Zamówienie” – indywidualnie wypełniony formularz konkretyzujący usługi, jakimi zainteresowany jest Klient, dostępny na jednej ze stron internetowych serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl, opatrzony pieczątką firmową i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Klienta; o ile co innego nie jest wyraźnie zaznaczone w niniejszych Warunkach Ogólnych, zasady stosowane do Zamówienia stosuje się również do Umowy.

1.6. „Umowa” – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem a prawnym właścicielem serwisu branżowego www.portalprzemyslowy.pl lub zaakceptowane przez serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl – zamówienie.

1.7. „Użytkownik” – osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze świadczonych w ramach serwisu portalprzemyslowy.pl usług innych niż Usługi określone niniejszymi Warunkami Ogólnymi, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług droga elektroniczną.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejsze Warunki Ogólne określają prawa i obowiązki Stron umów o świadczenie usług, w tym umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, zawartych przez Właściciela serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl.

2.2. Niniejsze Warunki Ogólne stanowią integralną część umów o świadczenie usług zawartych z serwisem branżowym portalprzemyslowy.pl.

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG

3.1. W ramach Umowy serwis branżowy portalprzemyslowy.pl oferuje odpłatnie jak i nieodpłatnie usługi z zakresu dostępu do Branżowych Serwisów oraz publikacji w Branżowych Serwisach Internetowych. Wykaz usług oraz szczegółowe warunki ich świadczenia określone są w Przewodniku po ofercie serwisu branżowego www.portalprzemyslowy.pl. Dostępne w zakładce REKLAMA na stronie www serwisu.

3.2. Usługi świadczone są w postaci modułów przez czas nieokreślony lub określony.

3.3. W razie świadczenia usług na czas nieokreślony, umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3.4. W przypadku usług świadczonych przez czas określony, umowa zawierana jest na okres co najmniej 2 miesięcy lub wielokrotność tego okresu, nie dłużej niż 12 miesięcy, bez możliwości jej wcześniejszego rozwiązania.

3.5. Niniejsze Warunki Ogólne udostępniane są Klientowi przed zawarciem Umowy, w formie elektronicznej, a ich akceptacja w treści Zamówienia stanowi warunek skutecznego zawarcia Umowy.

3.6. Umowa zawierana jest w chwilą otrzymania przez serwis branżowy portalprzemyslowy.pl zamówienia podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i jego pisemnego potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez serwis branżowy portalprzemyslowy.pl. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia faksem lub na adres mailowy podany w Zamówieniu. W razie niedokonania takiego potwierdzenia w terminie 24 godzin od dnia przesłania przez Klienta Zamówienia. Umowa uważana jest za niezawartą bez żadnych roszczeń Stron wobec siebie z tego tytułu. Dopuszcza się również zawarcie zamówienia na określoną usługę promocji poprzez formularz on line lub tez poprzez drogę elektroniczna za pomocą poczty email. W przypadku poczty elektronicznej jedynym warunkiem do spełnienia w celu złożenia pełni pranego zamówienia jest umieszczenie w tytule emaila lub treści widomości email słowa „zamawiam” lub „zamówienie”. Właściciel serwisu portalprzemyslowy.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa do realizacji zamówienia jeżeli nie spełnia ono kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie lub godzi w interesy właściciela portalu:www.portalprzemyslowy.pl. W celu zawarcia umowy na realizacje usługi promocyjnej właściciel serwisu www.portalprzemyslowy.pl poinformuje zleceniodawcę (telefoniczne lub maile) o przejęciu zamówienia.

3.7. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl aktywuje Usługę zamówioną przez Klienta w terminie 24 godzin od chwili otrzymania Zamówienia. Jeżeli Zamówienie zostanie dostarczone w dniach ustawowo wolnych od pracy, w soboty lub w dni robocze w godzinach innych niż pomiędzy 9.00 a 17.00, realizowane jest w terminie 24 godzin od godziny 9.00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania Zamówienia. W razie nieotrzymania od Klienta informacji niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia Usługi, termin powyższy ulega przedłużeniu o czas zwłoki w przekazaniu takich informacji.

3.8. Skuteczne zawarcie Umowy uprawnia serwis branżowy portalprzemyslowy.pl do otrzymania wynagrodzenia, niezależnie od skorzystania przez Klienta z Usług, o ile nieskorzystanie z Usług nie jest następstwem okoliczności zawinionych przez serwis branżowy portalprzemyslowy.pl.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl zobowiązana jest do świadczenia usług zamówionych przez Klienta zgodnie z Zamówieniem.

4.2. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług w razie naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

4.3. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości lub w części w razie jakichkolwiek zaległości Klienta w płatnościach na rzecz serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl lub pozostałych serwisów, których reprezentantem jest GOLWITT, ul. Szulborska 3/5, 01-104 Warszawa.

4.4. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl oraz jego Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w Branżowych Serwisach reprezentowanych przez GOLWITT, ul. Szulborska 3/5, 01-104 Warszawa zastrzega sobie jednak prawo do niezrealizowania Zamówienia lub usunięcia ogłoszenia bądź innej treści dostarczonej przez Klienta sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszającej dobre imię serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl jej Użytkowników lub jej Klientów.

4.5. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części lub całości Umowy w razie stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagrożenia naruszenia przez Klienta interesów serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl, w szczególności poprzez naruszenie przepisów ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w sytuacji, kiedy świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn dotyczących Klienta.

4.6. W trosce o jakość merytoryczną i przedmiotową Branżowych Serwisów zastrzega sobie możliwość poddania artykułów przesłanych w ramach usługi „Publikacje” lub sekcja reklamy/ informacji tekstowej niezbędnym skrótom i korektom, a także – w przypadku, gdy artykuł nie spełnia kryteriów merytorycznych – możliwość przesunięcia publikacji do innej części Branżowego Serwisu. Klient wyraża niniejszym zgodę na dokonanie takich zmian w utworze.

4.7. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności serwis branżowy portalprzemyslowy.pl nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem przerw w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet.

4.8. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl zastrzega sobie prawo do:

4.8.1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Branżowych Serwisów Internetowych.

4.8.2. wysyłania na adresy elektroniczne Klienta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług.

4.8.3. zablokowania dostępu do zasobów Klienta, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl lub tez pozostałych serwisów internetowych reprezentowanych przez GOLWITT, ul. Szulborska 3/5, 01-104 Warszawa.

4.8.4. zaprzestania świadczenia usług w razie nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Usług jest niemożliwe z winy Klienta.

4.9. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone Klientowi za pośrednictwem Branżowych Serwisów przez osoby trzecie, w szczególności za informacje oraz treść, zawarte w Zapytaniach Ofertowych.

4.10. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za rezultat Zapytania Ofertowego, w szczególności za zawarcie na jego podstawie jakichkolwiek umów ani za skutki ich niezawarcia.

4.11. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

4.11.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Warunkami Ogólnymi lub przepisami prawa,

4.11.2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta,

4.11.3. utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl (działanie osób trzecich),

4.11.4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które serwis branżowy portalprzemyslowy.pl nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),

4.11.5. podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub w formularzu Zamówienia,

4.11.6. nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

5.1. Klient aktywując usługę ma prawo do wyboru identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu do Serwisu Branżowego. Zarówno identyfikator jak i hasło które nie powinny być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym.

5.2. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z pomocy za pośrednictwem drogi email lub kontaktu telefonicznego w zakresie wszelkich usług świadczonych przez serwis branżowy portalprzemyslowy.pl w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze.

5.3. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl może przesłać Klientowi informacje na temat skuteczności działania Serwisów Branżowych w formie statystyk przesyłanych w cyklu miesięcznym w terminie do 14 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

5.4. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisów Branżowych Klient otrzymuje niezwłocznie pocztą elektroniczną informację na temat przyczyny zakłóceń oraz przewidzianego czasu jej trwania.

5.5. Klient zobowiązuje się do niepublikowania żadnych informacji niezwiązanych tematyką Branżowych Serwisów, z wyłączeniem informacji koniecznych do określenia prowadzonej działalności i charakteru przedsiębiorstwa.

5.6. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść informacji zamieszczanych w Branżowych Serwisach.

5.7. Klient jest zobowiązany do dostarczenia serwisowi branżowemu portalprzemysłowy.pl wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do zamieszczenia zamówionej Usługi lub promocji produktu do zmiany Zamówienia. Niedostarczenie odpowiednich informacji i materiałów skutkuje brakiem odpowiedzialności serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl w razie niedotrzymania terminu wykonania Usługi.

5.8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków płatności określonych w Zamówieniu.

5.9. Klient nie jest uprawniony do pobierania zawartości baz danych udostępnionych w Branżowych Serwisach, ani wtórnego ich wykorzystywania w całości lub w istotnej części.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe zasady ochrony danych osobowych usankcjonowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Golwitt Michał Witczak z siedzibą ul. Szulborska 3/5 Kod: 01-104 Warszawa, e-mail: info@portalprzemyslowy.pl
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Michał Witczak, e-mail: info@portalprzemyslowy.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celach statystycznych, marketingowych, rozliczeniowych przez Właściciela serwisu lub przez naszych zaufanych Partnerów (listę zaufanych Partnerów można otrzymać wysyłając zapytanie w tej sprawie do IDO wymienionego w pkt. 2) czyli podmioty z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzą użytkownicy na naszych stronach, dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Państwa potrzebom
 4. Państwa dane będą chronione poprzez zabezpieczenie ich na zewnętrznym nośniku pamięci lub systemie zabezpieczonym hasłem, które zna tylko Inspektor Danych Osobowych. Bezpośredni dostęp do nich będzie posiadał tylko wskazany w pkt. 2 Inspektor Danych Osobowych. Jednocześnie czas ich przechowywania oraz przetwarzania będzie zminimalizowany adekwatnie do potrzeb Serwisu: www.portalprzemyslowy.pl.
 5. Na podstawie wprowadzonych wewnętrznie procedur ochrony zbiorów z danymi osobowymi (zewnętrzny nośnik lub system pamięci zabezpieczony hasłem, które zna tyko jedna osoba – Inspektor Danych Osobowych), wewnętrzna analiza zagrożenia nielegalnego przejęcia, kradzieży, przetwarzania Państwa danych osobowych przez osoby bądź firmy zewnętrzne wykazała że istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego faktu.
 6. Dane mogą być udostępniane tylko zaufany Partnerom serwisu www.portalprzemyslowy.pl w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (pkt.3). Informacje o Partnerach serwisu można uzyskać wysyłając zapytanie pod adres: info@portalprzemyslowy.pl.
 7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub trzecim organizacją międzynarodowym.
 8. Dane będą przechowywane lub przetwarzane w jak najkrótszym przedziale czasowym. Zakłada się, że nie będzie to dłuższy okres aniżeli 21 dni roboczych.
 9. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy wysłać email: info@portalprzemyslowy.pl
 10. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W tym celu należy wysłać email: info@portalprzemyslowy.pl
 11. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji/ przekazywania danych). W tym celu należy wysłać email: info@portalprzemyslowy.pl
 12. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego organu Państwowego tj. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 13. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach rejestracji dobrowolnie podanych przez użytkownika danych tj. maila, województwa lub wyboru stanowiska w celu profilowania co do odbiorcy treści informacyjnych, marketingowych, finansowych wysyłanych przez Partnerów Serwisu: www.portalprzemyslowy.pl. Państwa dane w celach statystycznych mogą być monitorowane poprzez pliki Cookie (w szczególności nr IP). Ich akcept jest dobrowolny.
 14. Dane podane w pkt. 13 mogą być przetwarzane lub przechowywane tylko i wyłącznie w oparciu o zleconą w określonym terminie przez Partnerów Serwisu: www.portalprzemyslowy.pl wysyłkę sponsorowanego newslettera lub newsletterów redakcyjnych. W każdej chwili przysługuje Państwu Możliwość usunięcia Państwa adresu z listy mailingowej poprzez wysłanie takiej prośby na adres: info@portalprzemyslowy.pl bądź samodzielne wypisanie się poprzez nie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji droga elektroniczną (link bezpośrednio w stopce w newslettera).
 1. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Zawierając umowę o świadczenie usług Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej do materiałów mających charakter utworów przekazanych serwisowi branżowemu www.portalprzemyslowy.pl w celu realizacji umowy oraz że ich wykorzystanie w ramach zawartej Umowy nie naruszy praw osób trzecich.

7.2. W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić serwis branżowy portalprzemsylowy.pl z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jej miejsce do postępowania, a w braku takiej możliwości Klient zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez serwis branżowy www.portalprzemyslowy.pl z tego tytułu w pełnej wysokości.

7.3. Klient udziela serwisowi branżowemu portal przemysłowy.pl licencji nieograniczonej w przestrzeni na czas trwania Umowy, zezwalającej na korzystanie z utworów, do których przysługują Klientowi prawa autorskie lub pokrewne, jak również do korzystania ze znaku towarowego w celu zamieszczenia ich w sieci Internet wraz z prawem do udzielenia dalszych licencji partnerom serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl w celu wykonania Umowy.

 1. WYNAGRODZENIE

8.1. Wynagrodzenie serwisu branżowego portalprzmeysłowy.pl określane jest w Zamówieniu lub w Umowie wraz z terminem i sposobem zapłaty. W razie braku w Zamówieniu lub w Umowie odrębnych postanowień co do terminu i sposobu zapłaty, zastosowanie mają postanowienia cennika.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. W tym celu należy wsyłać mail na: reklama@portalprzemysowy.pl

9.2. Reklamacje rozpatruje serwis branżowy portalprzemyslowy.pl

9.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

9.3.1. oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer faksu),

9.3.2. przedmiot reklamacji,

9.3.3. numer i datę zamówienia,

9.3.4. okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

9.4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: reklama@portalprzemyslowy.pl, wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja” lub za pośrednictwem wskazanego przez portalprzemyslowy.pl przedstawiciela handlowego.

9.5. Serwis branżowy portalprzemyslowy.pl dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji lub na numer faksu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy serwisem branżowym portalprzemyslowy.pl, a Klientem i są wiążące, o ile Strony w Umowie nie postanowiły inaczej.

10.2. Przewodnik po ofercie serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl oraz cennik stanowią integralną część Warunków Ogólnych.

10.3. W razie zmiany niniejszych Warunków Ogólnych serwis branżowy portalprzemyslowy.pl zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zastosowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jeżeli Klient nie podał takiego adresu, zawiadomienie będzie uważane za dokonane poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych Branżowych Serwisów.

10.4. Zmiany w Przewodniku po ofercie lub cenniku nie wpływająca na umowy zawarte przed ich wprowadzeniem, nie stanowią zmiany Warunków Ogólnych.

10.5. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Zamówień, w tym spory o zapłatę wynagrodzenia, będą rozpatrywane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby właściciela serwisu branżowego portalprzemyslowy.pl z możliwością polubownego wskazania innego miejsca przez jedna ze stron.

10.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Ogólnymi zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Ostatnie wpisy