Ewakuacja jako priorytetowe zadanie ratownicze – część 4

476

Test comiesięczny zwany jest również testem krótkim i jeśli wykonywany jest automatycznie, to jego wynik musi być rejestrowany. W przypadku, gdy urządzenie w postaci modułu autotestu przeprowadziło test samoczynnie, a jego wynik został uwidoczniony w postaci sygnalizacji na kontrolkach LED modułu akumulatorowego (rys. 3), należy ten fakt zanotować. Jeśli pojawił się błąd urządzenia, musi być ono poddane dodatkowemu sprawdzeniu, łącznie ze źródłami światła, i gdy zaistnieje taka potrzeba, należy je wymienić na sprawne.

Należy zwrócić uwagę na proste układy opraw, w których kontrolka LED (zielona lub czerwona) wskazuje jedynie na obecność napięcia zasilania, a nie wyniku testu. Przykładowo urządzenia produkcji EATON Crouse-Hinds (CEAG) wyposażone są w układy autotestu, które podczas testu i po nim wyświetlają komunikat o stanie urządzenia, sygnalizowany przez kontrolki LED. Szczegółowe informacje dotyczące znaczenia odpowiednich sygnałów są podane w dokumentacji techniczno-ruchowej. Sygnały te mogą wskazywać dokładnie, czy uszkodzeniu uległ akumulator czy źródło światła. Dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie określić, czy urządzenie, jakim jest oprawa ewakuacyjna, jest w pełni sprawne i gotowe do dalszej eksploatacji ze znamionowymi parametrami pracy.

Test comiesięczny powinien być przeprowadzany podczas przejścia w pracę awaryjną każdej oprawy oświetleniowej znajdującej się na drogach ewakuacyjnych, strefach antypanicznych, strefach za wyjściami na zewnątrz lub w strefach wysokiego ryzyka. Dotyczy to również każdego podświetlanego znaku kierunku ewakuacji lub opraw, które doświetlają zarówno te znaki, jak i urządzenia przeciwpożarowe innych systemów bezpieczeństwa. Test ten ma symulować uszkodzenie zasilania podstawowego, a rolą sprawdzającego jest potwierdzenie, że każda z opraw została załączona do pracy awaryjnej. Zadaniem tego testu jest również zyskanie pewności, czy dana oprawa spełnia poprawnie swoją funkcję, ponieważ w procesie przemysłowym mogła przykładowo zostać uszkodzona, a w przypadku dużego zapylenia zabrudzona, przez co przewidziane w pierwotnych założeniach oświetlenie może być nieodpowiednie.

Zdarzają się sytuacje, gdy zmiany w konstrukcji urządzeń mogą być podstawą do zmiany lokalizacji lub dodania nowego źródła oświetlenia awaryjnego, koniecznego dla potrzeb ewakuacji lub procesu produkcyjnego. Przy stosowaniu układów centralnej baterii należy sprawdzić działanie systemu monitorowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji zasilania i kontroli. Jeśli do zasilania używane są generatory, należy odnieść się do wymagań normy ISO 8528-12.

Zakończenie testów powinno odbyć się poprzez sprawdzenie urządzeń pod kątem przywrócenia ładowania zasilania podstawowego. Ze względu na liczbę opraw na terenie obiektu coraz częściej wybiera się systemy monitorowania centralnego. Podczas testu daje to przewagę nad rozwiązaniem indywidualnym pod kątem czasu trwania, możliwości pomyłki oraz liczby czynności, jakie należy przeprowadzić podczas testu comiesięcznego.

Układy monitorowania z określeniem adresu oprawy pozwalają na szybką lokalizację uszkodzenia i na stwierdzenie, z jakiego rodzaju uszkodzeniem mamy do czynienia (np. przepalone źródło światła, uszkodzony statecznik). Niewątpliwie jest to zaletą w wypadku rozległych obiektów i instalacji w strefach zagrożenia wybuchem, w trudnych warunkach pracy czy w trudno dostępnych miejscach, gdyż informacja zwrotna z systemu pozwala na szybką reakcję grupy serwisowej, podjęcie odpowiedniego sprzętu i części zamiennych, co jest bardzo pomocne w przypadku zleceń realizowanych przez firmy zewnętrzne. Za takim rozwiązaniem przemawiają również rachunek ekonomiczny i zapewnienie bezpieczeństwa dzięki szybkiemu zadziałaniu.