Jak bezpiecznie transportować i przechowywać czyściwa?

278

Stosowane w trakcie czyszczenia maszyn i urządzeń czyściwa tekstylne często zawierają rozpuszczalniki i płyny czyszczące, jak też oleje. Przez to mogą ulec samozapłonowi, a to może oznaczać zagrożenie pożarem.

Zanieczyszczenia zawarte w zużytym czyściwie mają zdolność do samonagrzewania się i mogą reagować z tlenem znajdującym się w powietrzu i tym samym wytwarzać ciepło, powodujące zapłon czyściwa. Wystarczy niekiedy iskra, by powstał płomień. Ważne jest zatem, by brudnych czyściw nie pozostawiać w otwartych pojemnikach. Należy stosować specjalne, szczelnie zamykane pojemniki..

In Lauenburg arbeiten heute rund 370 Mitarbeiter, die zum großen Teil kleine und mittelständische Unternehmen betreuen.
MEWA Textil-Service AG & Co. Lauenburg OHG
In Lauenburg arbeiten heute rund 370 Mitarbeiter, die zum großen Teil kleine und mittelständische Unternehmen betreuen.

Pojemnik ma szczelną pokrywę zamykana specjalnymi zaciskami.

Firma MEWA opracowała w tym celu bezpieczny pojemnik SaCon, wynajmowany wraz z czyściwami wielokrotnego użytku w ramach tzw. pełnej usługi (dostawa do klienta– odbiór brudnych czyściw – pranie w zakładach firmy MEWA – ponowna dostawa czystych czyściw do klienta). MEWA bierze na siebie w tym wypadku także obowiązki wynikające z Ustawy i odpadach i z przepisów o ochronie środowiska, a to stanowi znaczne ułatwienie dla użytkownika, a także ma wpływ na obniżenie kosztów i gwarantuje bezpieczeństwo.

 

Bezpieczny pojemnik SaCon®:

  • jest szczelnie zamykany,
  • jest zrobiony z wytrzymałego sztucznego tworzywa (wysokomolekularny polietylen niskociśnieniowy),
  • gwarantuje bezpieczne składowanie brudnych czyściw,
  • zapewnia bezpieczeństwo podczas transportu,
  • spełnia wszelkie wymogi wynikające z przepisów bezpieczeństwa.
Pojemnik SaCon® stoi zawsze tam, gdzie jest najbardziej potrzebny – w pobliżu stanowiska pracy.

Pojemnik SaCon® zaopatrzony jest w kółka, ułatwiające jego przemieszczanie. Pokrywę zamontowaną metodą wtrysku i zaopatrzoną w uszczelkę, można szybko i szczelnie zamknąć dzięki specjalnym zaciskom. Tak zabezpieczony pojemnik można pozostawić na miejscu po zakończeniu pracy w warsztacie lub hali produkcyjnej. Pojemnik SaCon jest zatem zawsze tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, czyli w pobliżu stanowiska pracy.

Źródło: MEWA Textil-Management