Kontroluj ryzyka związane z bezpieczeństwem prac serwisowych, wykorzystując dobre praktyki systemu Lockout/Tagout

1005

Duża liczba wypadków w miejscu pracy ma miejsce podczas prac serwisowych. Skutkiem tych wypadków jest cierpienie ofiar, wysokie składki ubezpieczeniowe i niższa wydajność pracy. System Lockout/Tagout jest praktycznym narzędziem kontrolowania ryzyk związanych z bezpieczeństwem prac serwisowych.

Określanie potrzeb dotyczących kontroli ryzyka przy pracach serwisowych
System Lockout/Tagout pozwala na tymczasowe odcięcie źródeł energii do maszyn, w skuteczny sposób unieruchamiając je na czas trwania prac serwisowych. Aby odciąć urządzenie od źródła energii należy zablokować w pozycji wyłączonej wszystkie punkty ich kontroli, tj. dźwignie, zawory, czy przyciski. Firma Brady może przeprowadzić na terenie zakładu audyt na potrzeby zastosowania systemu Lockout/Tagout i zidentyfikować wszystkie punkty odcięcia energii dla każdej maszyny. Jest to pierwszy krok w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa prac serwisowych.

Wybierz odpowiednie blokady i urządzenia
Po zidentyfikowaniu wszystkich punktów odcięcia energii dobór odpowiednich blokad zabezpieczających i kłódek staje się o wiele łatwiejszy. Rodzaj i liczbę potrzebnych blokad zabezpieczających i kłódek ustala się na podstawie istniejących punktów odcięcia energii, zakładowych reguł prowadzenia prac serwisowych i charakterystyki środowiska zakładu. Firma Brady posiada w ofercie blokady zabezpieczające, które skutecznie zablokują każdą maszynę. Oferujemy kłódki w wykonaniu nieprzewodzącym, odpornym na ścieranie, działanie środków chemicznych i w wielu innych wersjach odpowiadających potrzebom konkretnych branż i środowisk.

Stosuj dobre praktyki systemu lockout
Po zidentyfikowaniu wszystkich punktów odcięcia energii i wyborze odpowiednich blokad i urządzeń specjaliści w zakresie utrzymania ruchu powinni stworzyć czytelne, podzielone na poszczególne kroki instrukcje. Po zastosowaniu procedur lockout maszyny powinny zostać unieruchomione. Należy także uwzględnić fazę sprawdzenia, czy w danej maszynie nie pozostała energia resztkowa. Firma Brady wysyła swoich doświadczonych inżynierów, którzy opracowują procedury systemu lockout. Dzięki oprogramowaniu LINK360 użytkownicy w poszczególnych zakładach mogą łatwo zatwierdzać, dostosowywać, wizualizować i drukować procedury. Po zatwierdzeniu danej procedury mogą przygotować ją w formie wizualnej, wydrukować oraz umieścić na maszynie.

Zamów zawierający dodatkowe informacje przewodnik po blokadach Lockout/Tagout „Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych” pisząc na adres via emea_request@bradycorp.com