Parametry czynnika roboczego i ich znaczenie w doborze zbiornika chemoodpornego

635

Projektując i dobierając zbiornik bezciśnieniowy na chemikalia szczególną uwagę zwracamy na parametry czynnika roboczego, czyli medium z jakim będzie pracował zbiornik magazynowy lub procesowy. Ważną rolę odgrywają takie dane, jak:

 

 

  • nazwa handlowa, wzór chemiczny oraz skład procentowy,
  • stężenie oraz gęstość substancji czy też mieszaniny,
  • temperatura medium.

Poniżej omówiliśmy najważniejsze zagadnienia na które wpływ mają parametry substancji chemicznej lub ich mieszaniny, tj.:

  • rodzaj tworzywa, z jakiego zostanie wyprodukowany zbiornik,
  • grubość materiału poszczególnych partii zbiornika,
  • technologia produkcji,
  • podległość pod dozór UDT,
  • dodatkowe wyposażenie zbiornika (izolacja).

Parametry medium wpływają na dobór tworzywa w zależności od jego odporności chemicznej

Odporność chemiczna materiału ma bezpośrednie przełożenie m.in. na długookresową wytrzymałość zbiornika, ryzyko ewentualnej degradacji tworzywa czy utleniania. Weryfikacja odporności tworzywa na daną substancję dokonywana jest w oparciu o tabele odporności chemicznej, z których można korzystać dzięki dedykowanym aplikacjom oraz poradnikom dostawców materiałów pierwotnych lub półproduktów z tworzyw sztucznych.

Przykład odporności chemicznej tworzyw na wybrane substancje

Nazwa związku Stężenie Odporność materiału
PE80/
PE100
PP-H PVC-NI PVDF
 Chlorek żelaza (III)  45%  ●
 Ług sodowy 60%  ●  ●  ○
 Koagulanty glinowe
 Koagulanty żelazowe  –
 Kwas azotowy 65%  /  ●
 Kwas fosforowy (VI) 85%
 Kwas mrówkowy 85%
 Kwas siarkowy 80%  ●
 Kwas siarkowy 98%  / /
 Kwas solny  37%
 Mleko wapienne
 PAX-18  –
 PAX-20
 PIX-113
Polielektrolit
Podchloryn sodu 13%
Roztwór NaCl nasycony
Węglan sodu
 Woda  ●  ●
 Woda DEMI  –  ●  ●  ●

LEGENDA:
●    odporny
/     warunkowo odporny
○    odporny, możliwość wystąpienia spękań naprężeniowych
–     nieodporny
brak znacznika oznacza, że materiał nie był testowany na odporność w stosunku do przywołanego medium

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj