Profesjonalne, szybkie i kompleksowe naprawy systemów bezpieczeństwa dzięki RandD Serwis

1181

RandD Serwis to naprawy i serwis systemów bezpieczeństwa, takich jak Telewizja Dozorowa (CCTV), Systemy Alarmowe (SSWiN), Systemy Kontroli Dostępu (SKD), Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) i pokrewne. Szybko diagnozujemy i usuwamy usterki. Naprawiamy systemy różnych producentów w dowolnym obiekcie.

Rozpoznajemy rodzaj usterki  i określamy zakres prac, proponując optymalną naprawę lub modernizację.

RandD Serwis jest potrzebny jeśli:

Wystąpią trudności w uzbrojeniu systemu alarmowego lub system załącza się bezzasadnie, wywołując fałszywe alarmy.

 

Nie działają karty systemu kontroli dostępu i nie można otworzyć przejścia lub cały system wymaga zmiany ustawień i konfiguracji

 

Pojawiają się problemy z podglądem obrazu z kamer (brak obrazu) lub obraz jest niewyraźny. Zapis wideo nie jest rejestrowany lub rejestracja sprawia kłopoty (np. zbyt krótki okres archiwizacji nagrań).

 

System sygnalizuje fałszywe alarmy pożarowe lub wymagany jest obowiązkowy przegląd instalacji.

 

Przebieg procesu naprawy systemów bezpieczeństwa przez RandD Serwis

  1. Wymienimy tylko niezbędne elementy systemu. Jesteśmy w stanie reanimować niesprawny system, zamiast wymieniać na nowy.
  2. Zweryfikujemy stan techniczny systemów i instalacji oraz wskażemy elementy wymagające uwagi lub naprawy.
  3. Potwierdzimy zgodność działania systemów z obowiązującymi przepisami (np. Procedura Bezpieczeństwa i Ewakuacji)
  4. Przygotujemy wszelkie niezbędne procedury i wytyczne dotyczące systemów bezpieczeństwa
  5. Naprawimy systemy zgodnie z wymaganiami firm ubezpieczeniowych oraz obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
  6. Wszystkie działania zostaną potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

Zapewnimy natychmiastowy, bieżący dostęp do informacji o stanie systemów, co umożliwi monitorowanie ich stanu i szybką interwencję zanim wystąpi awaria.

Ponieważ naprawiane przez RandD Serwis systemy techniczne stanowią w zakładach przemysłowych bardzo istotny element systemu bezpieczeństwa, od których często zależy ciągłość pracy zakładu, w ramach RandD Serwis oferujemy usługę okresowych przeglądów i konserwacji systemów, w celu wyeliminowania lub ograniczenia awarii. Daje to poczucie bezpieczeństwa i eliminuje koszty związane nie tylko z ewentualną naprawą, ale przede wszystkim ogranicza niebezpieczeństwo przestojów i wypadków oraz związanych z tym strat. Dodatkowo oferujemy stały, zdalny nadzór nad systemami bezpieczeństwa w celu podjęcia szybkiej interwencji w razie problemów.

Źródło: RandD Seriws

 

RandD Serwis

+ 48 517 275 413

kontakt@randd.com.pl