Przenośny wentylator do pracy w strefie zagrożenia wybuchem

1393

Elektryczny, przenośny wentylator SA CYCLONE EX AIR MOVER SAF 35 przeznaczony jest do pracy trudnych warunkach. Wentylator przystosowana jest do pracy w strefie 1 i 2 zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych grupy wybuchowości IIA i IIB+H2 i klasie temperaturowej T4.

Wentylator może być stosowany w obiektach o charakterze przemysłowym takich jak: rafinerie ropy naftowej, platformy wiertnicze, zakłady chemiczne, magazyny wyrobów chemicznych, oczyszczalniach ścieków, statkach itp. Wentylator może stanowić uzupełnienie sprzętu dla służb ratownictwa chemicznego oraz straży pożarnej. Wentylator może być stosowany do przewietrzania przestrzeni zamkniętych oraz jako wentylator wyciągowy. Doskonale sprawdza się podczas inspekcji czy remontów, zbiorników, studzienek kanalizacyjnych, komór w przepompowniach ścieków itp. Zapewnia wentylację i stały dopływ świeżego powietrza do ograniczonych przestrzeni zamkniętych. Przystosowany jest do stosowania w środowiskach wilgotnych, odporny na warunki morskie i przybrzeżne. Temperatura stosowania od -40oC do +55oC. Stopień ochrony IP66.

Kompaktowa konstrukcja wentylatora oraz uchwyty umożliwiają łatwe przenoszenie urządzenia.

Dodatkowo do wentylatora można podłączyć elastyczne kanały do dystrybucji powietrza, które umożliwiają różne konfiguracje pracy wentylatora oraz doprowadzenie świeżego powietrza do trudno dostępnych miejsc. Opcjonalnie dostępny jest skrzyniowy filtr powietrza.

Układ napędowy wentylatora wraz z wyłącznikiem zabudowane są w wytrzymałej obudowie z antystatycznego polietylenu o stopniu ochrony IP66. Standardowo wentylator wyposażony jest w 10m przewód zasilający zakończony atestowaną wtyczką. Opcjonalnie dostępne są inne długości przewodów zasilających oraz wtyczek. Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika oraz wyłącznik.

Więcej informacji w karcie katalogowej i przewodniku.

TOM-EL Tomasz Serafin
ul. Równa 4a/9
03-418 Warszawa

e-mail: tom-el@tom-el.com.pl
Więcej informacji na www.tom-el.com.pl

tel. +48 695 85 42 45
+48 601 23 07 31