System sygnalizacji przeciwpożarowej – wymagania, obiekty i zastosowanie

573

Współczesne dane wskazują, że rocznie ponad 1000 osób umiera na skutek zatrucia dymem, będącym produktem powstałego pożaru. Wysnute wnioski z 2021 roku wskazują, że krótkotrwałe narażenie na dym pożarowy jest równie niebezpieczne, co kontakt z upałami, które co roku zabijają 33 tysięcy ludzi na całym świecie. Dlatego też coraz częściej podkreśla się jak ważne jest działanie prewencyjne, którego przedstawicielem jest System Sygnalizacji Pożarowej. SSP wykorzystuje pełną automatykę i nowoczesne technologie, dzięki którym minimalizowane są szkody, jednocześnie maksymalizując tak cenne bezpieczeństwo.

Czym jest system sygnalizacji pożarowej?

System Sygnalizacji Pożarowej – oznaczonej skrótem SSP – jest zbiorem elementów, które tworzą szeroką instalację, wykrywającą, alarmującą i powiadamiającą służby o pojawiającym się zagrożeniu. Jego głównym celem jest informowanie i automatyczne powiadamianie o niebezpieczeństwie, co z kolei zmniejsza ryzyko zawalenia się konstrukcji czy rozprzestrzeniania się ognia w dalsze części zabudowy. Wszystko to odbywa się dzięki czujkom pożarowym, które rozmieszcza się na korytarzach, w halach i w pomieszczeniach. Czujki te reagują na dym, płomienie i wysoką temperaturę, wysyłając informacje do centrali pożarowej, która następnie uruchamia wentylację oraz mechanizm, alarmujący służby ratownicze.

Znaczenie SSP

Systemy SSP przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się pożarów, zmniejszając jego skutki, a tym samym – ewentualne koszty renowacji, naprawy czy przeprowadzonej akcji ratunkowej. Dzięki niemu pożar nie tylko tłumi się w zarodku, ale przede wszystkim zwiększa się bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników. Odprowadzanie dymu i wysokiej temperatury umożliwia także przeprowadzenie akcji ratunkowej, ułatwiając pracę służb i specjalistów. Ponadto, rozbudowany system SSP umożliwia sterowanie urządzeniami i mechanizmami, takimi jak np. drzwi pożarowe, elementy wentylacji podstawowej i awaryjnej, a także otwieranie klap dymowych. Wszystkie te elementy można dowolnie zoptymalizować i dopasować co charakteru i potrzeb budynku.

Tak zaprogramowany System Sygnalizacji Pożarowej informuje służby o zagrożeniu, odciążając z tego obowiązku mieszkańców, którzy mogą w pełni skoncentrować się na prawidłowej i bezpiecznej ewakuacji.

Jakie obiekty wymagają systemów pożarowych?

Montowanie Instalacji Systemów Sygnalizacji Pożaru zalecane jest w miejscach o podwyższonym ryzyku pożaru. Wśród miejsc obowiązkowych wymienia się, m.in.:

 • Budynki handlowe lub o charakterze wystawowym – zarówno jednokondygnacyjne o powierzchni większej niż 5 tysięcy m2, jak i wielokondygnacyjne, o powierzchni ponad 2,5 tysięcy m2.
 • Teatry (liczb miejsc min. 300), kina (liczba miejsc min. 600), sale widowiskowe/sportowe (liczba miejsc min. 1500)
 • Budynku gastronomiczne (liczba miejsc min. 300)
 • Szpitale o liczbie łóżek ponad 100,
 • Domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami (liczba łóżek min. 100),
 • Zakłady pracy, które zatrudniają minimum 100 osób z niepełnoprawnościami,
 • Budynki użyteczności publicznej o charakterze wysokościowym,
 • Budynki mieszkalne, gdzie okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby (minimalna liczna miejsc noclegowych 200),
 • Archiwa, które wyznacza Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,
 • Muzea i zabytki budowlane,
 • Garaże podziemne, o strefie pożarowej minimum 1500 m2,
 • Stacje metra i stacje kolei podziemnych,
 • Dworce i porty, w których przebywać może więcej niż 500 osób,
 • Banki o powierzchni pożarowej min. 500 m2,
 • Biblioteki, których zbiór w całości (lub częściowo) tworzy narodowy zasób biblioteczny.


[1] Kaiser, K., & Wolski, A. (2007). Wentylacja i klimatyzacja w obiektach służby zdrowia na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, (1), 6-10.

 

D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław

Biuro obsługi klienta:
+48 71 323 52 50
www.dhpolska.pl