Systemy przeciwpożarowe – czym są?

276

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach to jedna z fundamentalnych kwestii, której nie można lekceważyć. Gdyby jej nie było, dany budynek i ogień stanowiłby ogromne zagrożenie dla ludzi znajdujących się wewnątrz niego. Dlatego też projektuje się i tworzy odpowiednie systemy przeciwpożarowe, które minimalizują niebezpieczeństwo wybuchu pożaru oraz alarmują gdy ten się pojawi. Jakie systemy ppoż są stosowane najczęściej i czym charakteryzuje się ich działanie?

Ochrona pożarowa – dlaczego jest tak ważna?

Ogień to żywioł, jeden z najgroźniejszych. Rolą ochrony ppoż jest zabezpieczyć ludzi, zwierzęta oraz mienie przed destrukcyjnym działaniem tego żywiołu. Pożar może strawić dobytek życia, ale co gorsza może także pozbawić życia ludzi, którzy znajdą się w jego zasięgu. Dlatego też podejmuje się liczne działania i tworzy normy prawne, mające minimalizować ryzyko powstania pożarów i podobnych klęsk żywiołowych oraz ochronić przed nimi ludzi.

Ochrona ppoż to wszelkie działania mające zapobiegać pożarom, ale także zapewnienie środków oraz sił do ich gaszenia oraz prowadzenie wysoko wyspecjalizowanych akcji ratowniczych związanych z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.

Popularne systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe to cały zestaw elementów, które mają za zadanie minimalizować ryzyko powstania pożaru na danym terenie. Ma on za zadanie zapobiec pojawianiu się pożaru lub ograniczyć rozprzestrzenianie się go. Systemy przeciwpożarowe dzieli się najogólniej na bierne oraz aktywne. Dzięki nim jesteśmy alarmowani o sytuacji wybuchu ognia, system może także gasić ogień, oddymiać wnętrze oraz dokonywać detekcji toksycznych gazów jak i gazów o potencjale wybuchowym.

Przykładem systemu ppoż jest system gaszenia mgłą wodną. Ten typ systemu ppoż bardzo dobrze tłumi płomienie, nawet niedużą ilością wody. Reakcja jest natychmiastowa – zaraz po wykryciu zagrożenia pożarowego. Udowodnionym jest, iż mgła, będąca parą wodną, jest niezwykle efektywna w gaszeniu ognia – twierdzi się, iż jest to jedno z najbardziej skutecznych środków gaśniczych. Krople wody, które zmieniają swój stan skupienia w mgiełkę, znacznie się powiększają wypierając tlen. Tak więc mgła wodna eliminuje tlen oraz ogień, dwie składowe sprzyjające rozprzestrzenianiu się pożaru. Gaszenie mgła wodą ma dużo zalet, przede wszystkim system ten nie wymaga dużej ilości wody i jest bardzo efektywny, zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa.