Wywiad na temat wdrożenia nowej normy ISO 45001:2018

592

Rozmówca ze strony 3M –pani Natalia Sidor, Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska.

1. Z myślą o redukcji jakich zagrożeń powstała nowa norma?

Zacznijmy od początku. Norma ISO 45001:2018 to norma dot. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przed marcem 2018r. standardy dot. BHP były szerzej znane jako norma OHSAS 18001. Nowa norma ISO została stworzona m.in. po to, aby ujednolicić strukturę norm – jest to ułatwienie dla organizacji posiadających również inne systemy zarządzania i chcących je zintegrować (np. ISO 9001 – zarządzanie jakością, ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe). Przy okazji stworzenia nowej normy ISO uwzględniono w niej m.in.  wzrost nacisku na zaangażowanie kierownictwa w kwestie BHP i wymagania dotyczące komunikacji. Po co to wszystko? Wdrożenie punktów normy ISO ma pomóc organizacjom w zarządzaniu ryzykiem dot. BHP i zwiększeniu kultury bezpieczeństwa, co powoduje zmniejszenie zagrożeń, a co za tym idzie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków przy pracy. To z kolei przekłada się na efektywność całej organizacji, a nawet korzyści finansowe – brak zwolnień lekarskich wśród pracowników, redukcja przestojów, realizacja celów produkcyjnych itd.

  1. Czy norma skupia się na ściśle określonej gałęzi przemysłu?

Norma ISO 45001 nie skupia się na konkretnej gałęzi przemysłu. Może ją wdrożyć każda organizacja – zarówno prywatne biuro rachunkowe, w którym pracuje 10 osób, jak i potężna firma produkcyjna zatrudniająca 100 000 pracowników na kilku kontynentach. Przyjęło się, że norma ISO 45001 dotyczy przemysłu motoryzacyjnego, jednak nie do końca tak to wygląda. Owszem, branża automotive traktuje zagadnienia dot. BHP bardzo poważnie. Właśnie dlatego częstym warunkiem współpracy i dostarczania komponentów dla dużych firm  jest skutecznie wdrożona norma ISO 45001. Branża/gałąź przemysłu nie jest natomiast wyznacznikiem – wymagania normy ISO 45001 stosuje każda firma, dla której bezpieczeństwo pracowników jest na pierwszym miejscu.

  1. Jaki jest stan przygotowania fabryk 3M do przepisów, które reguluje norma?

Norma ISO 45001:2018 została wdrożona w 3M Wrocław Sp. z o.o. dzięki ciężkiej pracy wielu działów m.in. BHP, produkcja, jakość. Implementacja punktów normy trwała 7 miesięcy, podczas których zrealizowano ponad 120 zadań oraz zaktualizowano i przejrzano ponad 20 dokumentów. W czerwcu audytorzy,wydając certyfikat, potwierdzili, że 3M Wrocław Sp. z o.o. spełnia wszystkie zapisy, które reguluje standard. Kolejnym etapem nadzoru są audyty podtrzymujące, które potwierdzą, że 3M Wrocław nadal spełnia wymagania normy ISO oraz że poszliśmy krok dalej i są one doskonalone.

  1. Jak norma odnosi się do produkcji oraz wdrażania na rynek poszczególnych produktów 3M?

Norma ISO 45001 w 3M Wrocław jest ściśle związana z produkcją, ale również funkcjami wsparcia – magazynem, administracją, podwykonawcami, outsourcingiem,wizytami osób spoza fabryki i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa we wszystkich obszarach. Jej wdrożenie przekłada się na poprawę efektywności produkcji, ograniczenie postojów i kosztów z nimi związanych, obniżenie kosztów składek ubezpieczeniowych, zmniejszenie ogólnych kosztów związanych z wypadkami przy pracy – wpływ bezpośrednio na produkcję jest więc bardzo duży.Certyfikat ISO 45001:2018 to zapewnienie, że produkty 3M wytwarzane są w bezpiecznych warunkach, przy spełnieniu wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Jest to również wzmocnienie wizerunku naszej organizacji w oczach pracowników, obecnych i potencjalnych klientów oraz organów nadzoru.

Źródło: 3M