Łożyska SKF do wysokich temperatur

124

Skuteczne smarowanie urządzeń, które muszą pracować w miejscach o bardzo wysokich temperaturach może bySkuteczne smarowanie urządzeń, które muszą pracować w miejscach o bardzo wysokich temperaturach może być trudne i kosztowne. Niewystarczające smarowanie ogranicza ć trudne i kosztowne. Niewystarczające smarowanie ogranicza trwałość eksploatacyjną łożyska – a przez to osiągi maszyny i jej wydajność.

Odpowiedzią SKF na te problemy są łożyska SKF DryLube oraz łożyska do ekstremalnych temperatur.

Łożyska te są zaprojektowane do zmniejszania kosztów operacyjnych związanych z pracą maszyn, wydłużenia okresów między obsługowych i zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności pracy, zwłaszcza w ekstremalnie wysokich temperaturach. Łożyska DryLube są wypełnione suchym środkiem smarnym, którego głównym składnikiem są grafit i dwusiarczek molibdenu oraz spoiwo żywiczne. Natomiast w łożyskach do ekstremalnych temperatur wszystkie powierzchnie oraz blaszki ochronne są fosforanowane manganowo. Powstająca powłoka polepsza przyleganie suchego środka smarnego do metalu i zapewnia dodatkową ochronę przed korozją.

Stosowanie łożysk SKF do wysokich temperatur, w zależności od wybranego wariantu ich wykonania, daje następujące korzyści:

  • skuteczne smarowanie w zastosowaniach wysokotemperaturowych
  • niski rozruchowy moment obrotowy w każdej temperaturze oraz niski moment tarcia podczas pracy
  • wyższe dopuszczalne prędkości niż w przypadku łożysk do ekstremalnych temperatur z koszykiem grafitowym
  • środek smarny wystarcza na cały okres eksploatacji łożyska
  • łożyska są odpowiednie do bardzo niskich prędkości obrotowych i ruchów oscylacyjnych
  • skuteczny środek smarny nawet w górnej temperaturze granicznej wynoszącej 350°C.

Łożyska te znajdują swoje zastosowanie między innymi w hutnictwie metali, piecach przemysłowych, przemyśle spożywczym, na liniach powlekania proszkowego i lakierowania pojazdów oraz w przemyśle papierniczym.

Żródło: SKF Polska S.A.