Oksydowane łożyska NKE– lepsze reagowanie w krytycznych obszarach zastosowania

942

Steyr, Austria, luty 2019 Producent łożysk walcowych NKE Austria GmbH na tegorocznych targach w Hanowerze prezentuje łożyska oksydowane. Oksydowanie sprawia, że łożyska lepiej reagują na rozpoczęcie ruchu i procesy zużycia oraz zabezpiecza przed wpływami otoczenia. Szczególnie w wypadkach zastosowania w obszarach krytycznych, np. w przekładniach do instalacji wiatrowych, oksydowanie łożysk jest korzystnym finansowo środkiem do wydłużenia czasu ich użytkowania.

Oksydowanie polega na wykonaniu warstwy ochronnej na częściach z żelaza lub stali. Powierzchnia obrabianych podzespołów jest przy tym przetwarzana za pomocą wielostopniowego procesu chemicznego w warstwę mieszaniny tlenków o grubości 1 do 2 mikrometrów, nadających jej charakterystyczny, czarny kolor. Oksydowane łożyska walcowe posiadają szczególne właściwości techniczne, zwłaszcza podczas pracy. Zwielokrotniony efekt ochronny występuje już w wypadku oksydowania pojedynczych elementów, najczęściej elementów tocznych. Najlepszy wynik osiąga się jednak przy oksydowaniu wszystkich powierzchni funkcyjnych łożyska walcowego, tzn. pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz elementów tocznych.

Podczas oksydowania NKE stosuje sprawdzone już w innych branżach procedury, aby w sposób ukierunkowany ulepszyć właściwości techniczne łożysk walcowych. Technologia ta sprawdziła się w praktyce przede wszystkim w odniesieniu do łożysk walcowych (pełnowałeczkowych lub z koszykiem), np. w dużych przekładniach wzgl. głównych przekładniach w instalacjach elektrowni wiatrowych. W zależności od zastosowania oksyduje się jednak także inne typy łożysk walcowych. Oksydowanie jest oznaczane symbolem SQ94, przy czym najczęściej stosowane są wersje SQ94-B (oksydowane elementy toczne) i SQ94-D (oksydowane całe łożysko z wyjątkiem koszyka).

Źródło: Nke Bearings