Raport: Mapowanie technologii w branży obróbki metali 2024

69

Raport ten powstał w wyniku prawie dwuletniej współpracy Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z pięcioma klastrami: Evoluma Klaster Przemysłowy, Lubuski Klaster Metalowy, Radomski Klaster Metalowy oraz na kolejnym etapie z Klasterem Metalika dla Przemysłu oraz Wschodnim Klastrem Obróbki Metali. Dokument ten prezentuje aktualny stan technologiczny 87 przedsiębiorstw działających w tej branży, ukazując zarówno ich mocne strony, jak i obszary do potencjalnego rozwoju.

Raport „Mapowanie technologii w branży obróbki metali 2024” został przedstawiony pierwszy raz 6 czerwca 2024 na targach Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING w ramach targów ITM INDUSTRY EUROPE – największego i najbardziej znaczącego wydarzenia branżowego w tej części Europy (fot. Evoluma).

Cele i metodologia 

Celem projektu było stworzenie aktualnej bazy danych na temat technologii wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach z branży obróbki metali. Zebrane dane mają wspierać polskie firmy w umacnianiu pozycji rynkowej, włączaniu się do globalnych łańcuchów wartości oraz wdrażaniu nowych rozwiązań podnoszących efektywność produkcji i usług.

Kluczowe wnioski 

  1. Wykorzystanie Technologii Cyfrowych – 54% firm zadeklarowało wykorzystanie przynajmniej jednej technologii cyfrowej, z czego 95,7% korzysta z automatyzacji i robotyzacji. Technologii takich jak Big Data, blockchain, chmura obliczeniowa czy mikro- i nanoelektronika nie używa żadna z firm.
  1. Technologie Branżowe – najbardziej rozpowszechnione technologie to cięcie (78,1% firm), obróbka ubytkowa (74,1%) i techniki łączenia (62%). Najmniej popularne są technologie obróbki cieplno-chemicznej (9,2%). 
  1. Skala Produkcji – większość firm (78,2%) oferuje produkcję w skali jednostkowej. Produkcja seryjna i masowa są mniej popularne, z odpowiednio 73.6% i 11,5% firm deklarujących takie działania.
  1. Zasięg Rynkowy – najwięcej firm działa na rynku międzynarodowym (95,4%). Działalność lokalna jest najmniej popularna, żadna z firm nie zadeklarowała działania wyłącznie na tym poziomie.

Geograficzny rozkład firm

Firmy biorące udział w projekcie są skoncentrowane głównie w trzech województwach: podlaskim, mazowieckim i lubuskim. W pozostałych regionach zidentyfikowano pojedyncze przedsiębiorstwa, a w trzech województwach nie zmapowano żadnych firm.

Potencjalne luki technologiczne

Raport wskazuje na potencjalne luki zarówno w wykorzystaniu technologii cyfrowych, jak i branżowych. W zakresie technologii cyfrowych aż 46% firm nie stosuje żadnego z badanych rozwiązań. W przypadku technologii branżowych widoczne są różnice w popularności poszczególnych rozwiązań – niektóre z nich w ogóle nie są wykorzystywane.

Technologie branżowe, które stanowią niszę i nie są wykorzystywane przez żadną z firm, to m.in.: dogniatanie, hydroformowanie, kucie przyrostowe, przyrostowe formowanie blachy, walcowanie na gorąco, walcowanie pierścieni, wyciskanie metodą KOBO, Binder Jetting, LENS, selektywne stapianie laserowe (SLM), spajanie wybuchowe, spawanie elektronowe, skrawanie kriogeniczne, skrawanie wspomagane laserowo (LAM), skrawanie wspomagane ultradźwiękami (USM) oraz obróbka elektronowa.

Podsumowanie 

Raport dostarcza cennych informacji na temat wykorzystania technologii w branży obróbki metali w Polsce. Identyfikacja potencjalnych luk technologicznych stanowi kluczowy element w planowaniu dalszego rozwoju zarówno poszczególnych firm, jak i całej branży, umożliwiając lepsze przygotowanie do przyszłych wyzwań rynkowych.

Pełny raport dostępny TUTAJ

Źródło: Platforma Przemysłu Przyszłości