Serwis przekładni napędowych

619

Właściwie przeprowadzone prace związane z konserwacją i naprawami przekładni napędowych to przede wszystkim gwarancja ciągłości procesów produkcyjnych a co za tym idzie mniejsze straty finansowe.

W przypadku przekładni wymagających smarowania należy sprawdzić poziom oleju w jej wnętrzu. Warto wyczyścić lub wymienić odpowietrznik oraz usunąć wszelkie wycieki. Oprócz tego sprawdza się poziom hałasu generowanego przez przekładnię oraz poziom drgań. Podczas czynności serwisowych mierzona jest również osiowość w bloku napędowym.

Nie można zapomnieć o ocenie stanu łożysk, podczas której niejednokrotnie wykorzystuje się analizę drgań w oparciu o różne metody analizy. Stąd też w pierwszej kolejności trzeba mieć na uwadze ciągłe lub okresowe pomiary szerokopasmowe poziomów drgań z uwzględnieniem pasma częstotliwości mieszczącego się pomiędzy2 Hza 10 kHz. Poziomy drgań, które są zebrane w ten sposób porównuje się z wartościami granicznymi. Pomiary tego typu są realizowane na obudowach łożysk, na korpusie maszyny oraz na tarczach łożyskowych. Ważne jest przy tym aby uwzględnić trzy wzajemnie prostopadłe kierunki możliwie najbliżej wału  – wzdłuż osi wału na wysokości osi, w płaszczyźnie prostopadłej do osi wału w kierunku poziomym i pionowym.

Podczas analizy drgań niejednokrotnie wykorzystuje się tzw. analizę obwiedni sygnału. W takim rozwiązaniu sygnał drganiowy, który generowany jest przez czujnik poddaje się filtracji a następnie wyznaczane jest widmo powstałej obwiedni sygnału. Uzyskane widmo sygnału drganiowego niejednokrotnie zawiera składowe z częstotliwością, która odpowiada defektom elementów łożyska.

Bardzo często korzysta się z pomiaru współczynnika szczytu będącego stosunkiem wartości szczytowej sygnału drganiowego do jego wartości skutecznej w określonym przedziale częstotliwości drgań. Stosowane są również pomiary przyspieszenia drgań ze zmianą współczynnika szczytu w czasie eksploatacji przekładni.

Warto mieć również na uwadze analizę częstotliwościową drgań – tzw. widmową. Opiera się ona na rozkładzie sygnału drganiowego na składowe z różnymi częstotliwościami. Dzięki analizie poziomów składowych i ich częstotliwości zyskuje się informacje o usterkach łożysk.

Diagnozując i serwisując przekładnie poszczególne metody dobiera się w zależności od rodzaju przekładni. Np. w przypadku przekładni zębatej ważna jest temperatura jej pracy. Przy pomiarze tego typu używa się pirometrów lub kamer termowizyjnych. Pirometr pozwala na pomiar temperatury w konkretnym punkcie natomiast dzięki kamerze termowizyjnej można zyskać rozkład temperatury dostępny na termogramie gdzie naniesione są punkty gorące i zimne.Z kolei w przypadku przekładni pasowej dzięki termogramowi można zdiagnozować wszelkie wzrosty temperatury. Powstające ciepło może wynikać z tarcia podczas przesuwania się pasa po kole lub ciągłego naprężania pasa. Jeżeli napęd pracuje normalnie to przepływ powietrza powinien chłodzić pas zapewniając równomierny rozkład temperatury. W przypadku wystąpienia zakłóceń na termogramie będą widoczne elementy z podwyższoną temperaturą.

Kluczową rolę odgrywają odpowiednie czynności diagnostyczne prowadzone w stosunku do przekładni łańcuchowych. Podczas prac w tym zakresie w pierwszej kolejności przeprowadza się kontrolę wizualną mechanizmu zwłaszcza w odniesieniu do stanu smarowania, naprężenia łańcucha oraz wszelkich jego wydłużeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie zużycia wynikające z nieprawidłowego śladu. Istotną rolę odgrywa kontrola wydłużenia wynikającego ze zużycia łańcucha. Mierzy się je poprzez określenie podziału oraz ilości ogniw.

W praktyce łańcuch wymienia się w przypadku gdy wydłużenie wynosi 3% (przekładnie zwykłe), 2% (przekładnie wysokowydajne) oraz 1% (przekładnie specjalne). Kontrolując doprężenie, czyli napinając łańcuch zwiększa się trwałość łańcucha. Naprężenie powinno być optymalne. Warto zwrócić uwagę na fakt, że łańcuchy równoległe napina się poprzez wspólny wał. W przypadku braku urządzeń przeznaczonych do samoczynnego napinania wykonuje się to ręcznie przy wykorzystaniu odstępu osi. Jeżeli w trakcie eksploatacji zużycie łańcucha jest stosunkowo niewielkie i nie przekracza wartości krytycznych to łańcuch może być skrócony lub można usunąć pojedyncze ogniwa. W przypadku ponownego łączenia się łańcuchów rolkowych pamiętać należy o specjalistycznych narzędziach przeznaczonych do łączenia sworzni ogniwa.

Diagnozując, konserwując i naprawiając przekładnie należy w pierwszej kolejności zapoznać się z dokumentacją techniczną. To właśnie w niej producent określa częstotliwość i zakres przeglądów oraz zalecane części zamienne i materiały eksploatacyjne.

Źródło: Redakcja Portal Przemysłowy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj