Smary przemysłowe – 10 wskazówek ExxonMobil dla praktyków

996

Odpowiedni dobór smaru i optymalizacja jego użycia do łatwych nie należą. Jednak dobre wywiązanie się z tego zadania może przynieść wyraźne korzyści – poprawę produktywności i bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Dla zainteresowanych takim scenariuszem, ExxonMobil opracował 10-punktowy plan bazujący na najlepszych praktykach w zakresie doboru i stosowania smarów. Poniższe rady producenta olejów i smarów przemysłowych Mobil™ mają zastosowanie w różnych sektorach przemysłu.

1.    Wybierz odpowiedni smar do miejsca zastosowania. Smary różnią się między sobą właściwościami, które są precyzyjnie określone w celu zapewnienia prawidłowego działania w określonych warunkach pracy. Chcąc wybrać właściwy smar, należy wziąć pod uwagę warunki eksploatacyjne – prędkości maszyny, jej obciążenia, temperaturę otoczenia i pracy, narażenie na zanieczyszczenia – oraz właściwy sposób i częstotliwość dosmarowywania.

2.    Wybierz właściwą konsystencję smaru, lepkość oleju bazowego, dodatki przeciwzużyciowe i odporne na działanie ekstremalnych ciśnień (AW/EP). Wybierając smar należy zwrócić uwagę na jego konsystencję, lepkość oleju bazowego, możliwość pracy w warunkach bardzo wysokich ciśnień. Wszystkie z wymienionych cech powinny uwzględniać charakterystykę smarowania sprzętu, temperaturę pracy, obciążenie i prędkość oraz zapewnić maksymalną ochronę i wydłużoną żywotność części.

3.    Niedobór i nadmiar smaru szkodzą. Nieodpowiednie aplikowanie i nadmierne użycie smaru to główne przyczyny kosztownych awarii łożysk. Również zbyt mała ilość smaru może prowadzić do uszkodzeń łożysk z powodu braku smarowania. Dlatego należy stosować się do zaleceń producenta sprzętu, aby ilość zaaplikowanego smaru była odpowiednia.

4.    Unikaj braku kompatybilności. Przed użyciem nowego smaru dokładnie wyczyść miejsce aplikacji, aby pozbyć się dotychczas stosowanego produktu. Taka praktyka pozwala uniknąć niespodziewanych problemów z brakiem kompatybilności. Może się on objawiać gęstnieniem lub zmiękczeniem smaru, wyciekami, w tym wydzielaniem się oleju w strefach kontaktu. Czyszczenie lub płukanie pomaga również zapewnić optymalną skuteczność pracy nowego smaru.

5.    Rozważ użycie smaru na bazach syntetycznych. W porównaniu z produktami mineralnymi, smary oparte na syntetycznym oleju bazowym wyróżnia skuteczniejsza ochrona przed utlenianiem, mocniejszy film olejowy oraz lepsza płynność w niskich temperaturach. To wszystko pomaga utrzymać właściwą pracę silnika i jego ochronę nawet w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach.

6.    Pamiętaj o aprobatach producentów sprzętu (OEM) – Producenci sprzętu testują środki smarne i wydają aprobaty pod konkretne modele ze swojej oferty. Dlatego należy upewnić się, czy wybrany smar posiada aprobatę producenta używanego sprzętu i może być stosowany w okresie gwarancyjnym.

7.    Monitoruj pracę sprzętu. Wiedza na temat poprawnego zachowania się sprzętu i smaru podczas eksploatacji może pomóc w identyfikacji kłopotów jeszcze zanim osiągną rozmiary dużego problemu. W tym celu należy opracować program regularnego monitorowania temperatury, wibracji, hałasu, wycieków oraz jakości smaru w najważniejszych punktach smarowania lub po zastosowaniu nowego smaru.

8.    Odpowiednio magazynuj i obchodź się ze smarem. Dzięki prawidłowemu obchodzeniu się ze smarem można uniknąć zanieczyszczenia i ograniczyć wytwarzanie odpadów. Przechowywanie smarów w normalnych temperaturach otoczenia i z dala od wilgoci pomoże ochronić je przed degradacją. Dlatego podstawą jest stosowanie się do zaleceń producenta środków smarnych.

9.    Ogranicz koszty utylizacji odpadów. Smar wyprodukowany z syntetycznego oleju bazowego przewyższa produkt mineralny o podobnej lepkości dłuższą żywotnością. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie zużycia smaru i jego utylizacji.

10.    Kupuj smary u doświadczonych dostawców. Zawsze warto wybierać sprzedawców, których wyróżnia duża wiedza. W ten sposób mamy dostęp do cennych informacji technicznych oraz produktowych.

Stosując się do dziesięciu powyższych zasad, dzięki poprawnemu doborowi smaru możemy zapewnić optymalną pracę sprzętu i jego właściwą ochronę. Więcej informacji o smarach Mobil dla przemysłu znajdziesz na stronie: https://www.mobil.com/en/industrial/lubricants/categories/mobil-industrial-grease

Autor: Mohamed Mourad, Industrial Marketing Advisor, ExxonMobil – EAME