Śruby kulowe NSK zwiększają wydajność maszyn do formowania wtryskowego

1220

W celu optymalizacji żywotności napędu wrzeciona w maszynach do formowania wtryskowego, firma NSK opracowała kilka nowych śrub kulowych o wysokiej obciążalności, w tym najnowszą serię S-HTF. Wielu znanych producentów wtryskarek wykorzystuje wysoko obciążalne śruby kulowe NSK również w napędach osi zaciskowych i wtryskowych, czyli aplikacji, w której uznana seria HTF zapewniła sobie popularność.

Maszyny do formowania wtryskowego wykorzystujące napęd elektryczny zamiast hydraulicznego upowszechniły się w Japonii znacznie wcześniej niż w Europie, częściowo za sprawą regulacji rządowych. Firma NSK mogła zatem szybciej wykorzystać ich potwierdzone doświadczalnie zalety, aby opracować śruby kulowe umożliwiające optymalizację napędu dla osi zaciskowych wtryskarek elektrycznych.

Korzyści płynące z zastosowania śrub kulowych serii HTF najlepiej pokazuje przykład ostatniej konsultacji technicznej NSK. Producenci maszyn OEM często kontaktują się z firmą NSK w celu przeprowadzenia analizy przyczyn awarii oraz uzyskania długoterminowych, rekomendowanych rozwiązań technicznych mających za zadanie zapobiegać uszkodzeniom maszyn. W niedawnym przypadku obejmującym pracę wielu wtryskarek, śruby kulowe napędzające osie zaciskowe ulegały bardzo szybkiemu uszkodzeniu, mimo że ich dostawca twierdził, iż zostały zaprojektowane do bezawaryjnej pracy przez co najmniej kilka lat.

Specjaliści NSK ds. technologii liniowych w Europejskim Centrum Technologicznym (ETC) firmy w Ratingen (Niemcy) przeprowadzili kompleksowe badania napędów, które bezpośrednio doprowadziły do ustalenia przyczyny awarii: przy dużym obciążeniu dochodziło do kontaktu pomiędzy łożyskami kulkowymi obracającymi się w przeciwnych kierunkach. Generowało to tarcie, co z kolei spowodowało uszkodzenie kulek i powstanie mieszaniny smaru i stali utwardzonej. Ostatecznie, podczas toczenia dochodziło do dalszych uszkodzeń komponentu, w efekcie czego oś ulegała całkowitemu uszkodzeniu.

Aby rozwiązać ten problem, który jest dobrze udokumentowanym zjawiskiem w aplikacjach liniowych o wysokiej obciążalności, firma NSK już kilka lat wcześniej zastosowała technologię S1 we wszystkich śrubach kulowych o wysokiej obciążalności z serii HTF opracowanej dla wrzecion. Ten opatentowany mechanizm separacji kulek nie dopuszcza do bezpośredniego kontaktu pomiędzy kulkami nawet w niekorzystnych warunkach.

W oparciu o przeprowadzone testy napędy z serii HTF optymalnie zastąpiły istniejące śruby kulowe w maszynie OEM. Co tydzień monitorowano zużycie, mierząc zawartość metalu w oleju smarowym. Po okresie użytkowania, który był dwa razy dłuższy w porównaniu do poprzedniego napędu, nie stwierdzono żadnego zużycia. Ten przykład dobitnie pokazuje, że śruby kulowe HTF stanowią najlepsze rozwiązanie do stosowania w napędach osi zaciskowych maszyn do formowania wtryskowego.

Seria HTF została po raz pierwszy wprowadzona w 1996 r., gdy pierwotny zakres produktów bazowych został rozszerzony o szybkobieżne śruby kulowe HTF-SRC oraz o śruby kulowe o wysokiej nośności HTF-SRE przeznaczone do aplikacji o bardzo wysokiej sile zacisku. Seria śrub kulowych S-HTF firmy NSK stanowi najnowsze uzupełnienie, które zapewnia ponad dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji i 1,3 razy większą nośność dynamiczną w porównaniu do poprzedniej generacji tych produktów. Taki poziom wydajności został osiągnięty dzięki zastosowaniu nowego materiału stalowego dla wału śruby (wysokowytrzymałej stali TF Tough Steel ), który zapewnia optymalną kombinację twardości i odporności.

Źródło: NSK