Bezpieczne pomiary jakości energii elektrycznej – Fluke wprowadza do sprzedaży w Polsce okienka pomiarowe PQ400

862

Pomiary jakości energii elektrycznej coraz częściej wykonywane są zarówno przez dostawców energii elektrycznej, jak i wewnątrz przemysłowych sieci elektroenergetycznych. Podobnie jak w przypadku innych pomiarów wielkości elektrycznych w sieciach elektroenergetycznych istnieją zagrożenia, które mogą doprowadzić do porażenia prądem. Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa podczas dokonywania pomiarów jakości energii elektrycznej firma Fluke wprowadziła na polski rynek okienko pomiarowe Fluke PQ400. Zmniejsza ono m.in. ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego i porażenia prądem, zwiększa bezpieczeństwo personelu oraz pozwala skrócić czas i obniżyć koszty konserwacji prewencyjnej.

Okienko pomiarowe Fluke PQ400 umożliwia podłączenie trójfazowych przyrządów pomiarowych do rozdzielnic pod napięciem bez konieczności otwierania drzwi rozdzielnicy i bez noszenia dodatkowych środków ochrony indywidualnej. Likwiduje zatem m.in. potrzebę planowania czasu na otwarcie drzwi rozdzielnicy w celu wykonania podłączeń pomiarowych. Osoba planująca pomiar może w dowolnej chwili zestawić połączenia bez narażania bezpieczeństwa oraz zakłócania działania zakładu, gdyż drzwi rozdzielnicy mogą cały czas pozostać zamknięte.

Okienko pomiarowe PQ400 montowane jest w dogodnym dla użytkownika miejscu, na dostępnych powierzchniach rozdzielnicy bądź innego urządzenia elektroenergetycznego. Urządzenie wyposażone jest w 5 wejść/wyjść napięciowych oraz 5 wejść/wyjść prądowych. Pomiar natężenia prądu dokonywany jest przez zaistalowane na stałe Cewki Rogowskiego bądź cęgi prądowe dostosowane do układów pośredniczących przekładników prądowych, dzięki czemu okienka mogą być instalowane również w rozdzielnicach średnionapięciowych. Do pomiaru napięcia możliwe jest wykorzystanie bezpośredniego połączenia do badanego układu, bądź sygnałów pochodzących z układu wtórnego przekładników napięciowych.

PQ400 dedykowane jest w szczególności dla analizatorów serii Fluke 173x/174x, ale można korzystać z niego do pomiarów z wykorzystaniem analizatorów innego typu i innych producentów.

Urządzenie spełnia kategorię pomiarową CATIII 1000V oraz CATIV 600V, zgodnie ze standardem IEC61010-2-30.

Główne korzyści dla użytkowników:

  • Zwiększenie bezpieczeństwo i tempa podłączania rejestratorów i analizatorów jakości zasilania i energii elektrycznej
  • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego i porażenia prądem, zwiększenie bezpieczeństwa personelu oraz skrócenie czasu i obniżka kosztów konserwacji prewencyjnej.
  • Zmniejszenie kosztów konserwacji i skrócenie czasu przestojów, dzięki możliwości wykonywania kluczowych pomiarów jakości zasilania i energii elektrycznej bez potrzeby otwierania drzwi rozdzielnicy
  • Możliwość rejestrowania i monitorowania mierzonych wartości w każdej chwili, bez zakłócania pracy
  • Wymogi dotyczące pozwolenia na przeprowadzenie prac oraz procesy wg normy NFPA 70E ulegają znacznemu ograniczeniu
  • Zmniejszenie wymagań i uproszczenie procedur dotyczących pozwoleń na pracę, dzięki obniżeniu ryzyka związanego z wykonywaniem pomiarów przy otwartych rozdzielnicach; dodatkowe środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed łukiem elektrycznym często nie są już wymagane, dzięki czemu inspekcje są wykonywane szybciej i wygodniej

Więcej informacji na temat firmy Fluke i jej produktów znajdziecie Państwo na www.fluke.p