Zasilacze UPS firmy Eaton przekraczają wymagania norm w zakresie bezpieczeństwa UPS

935

Zasilacze UPS firmy Eaton przekraczają wymagania, jakie nakładają nadchodzące zmiany norm międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa UPS

Po serii rygorystycznych badań firma Eaton potwierdziła, że jej obecne zasilacze bezprzerwowe (UPS) nie tylko spełniają, ale w rzeczywistości przekraczają wymagania nadchodzących zmian w międzynarodowej normie IEC 62040 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS. W połączeniu z doskonałą znajomością branży sprawia to, że firma zajmująca się zarządzaniem energią może zaoferować kierownikom IT i centrów danych fachowe doradztwo w zakresie interpretacji nowej normy, aby pomóc im zapewnić bezpieczeństwo operacji i zagwarantować nieprzerwaną pracę firmy.

„Poprawki do normy IEC 62040 nakładają na producentów zasilaczy UPS obowiązek podawania wartości znamionowego krótkotrwałego prądu zwarciowego (Icw) oraz znamionowego prądu zwarciowego umownego (Icc) swoich produktów” – mówi Janne Paananen, kierownik ds. technologii w firmie Eaton. „Jest to oczekiwana zmiana, gdyż wiarygodne informacje o tych wartościach są niezbędne przy projektowaniu instalacji zasilających, które zapewnią bezpieczeństwo nawet w przypadku najcięższej awarii. O ile jednak poprawka określa minimalne wymagane wartości Icw oraz Icc, rzeczywiste poziomy prądu zwarciowego w instalacjach mogą je przekraczać. Ważne jest zatem, aby projektanci mieli to na uwadze, dobierając produkty, aby mieć pewność, że ten parametr będzie przekraczać rzeczywisty poziom prądu zwarciowego, a tym samym urządzenie będzie mogło być bezpiecznie używane w instalacji”.

Aby zapewnić zgodność z normą, zasilacze UPS z deklarowanymi wartościami Icc lub Icw 10 kA lub więcej muszą zostać przebadane w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem określonego poziomu prądu dostępnego na zaciskach wejściowych UPS, ze zwartymi zaciskami wyjściowymi. Podczas prób zasilacz UPS nie może stwarzać zagrożeń w postaci łuku elektrycznego i płomieni. Produkty konstrukcji Eaton już teraz podlegają rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa i dobrze wypadły w testach, przekraczając poziom minimalnych wymagań.

Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw), o którym mowa w nowej normie, to prąd, który urządzenie może przewodzić bez uszkodzenia przez określony, krótki czas. Znamionowy prąd zwarciowy umowny (Icc) – z którym mamy do czynienia, gdy zasilacz UPS jest zabezpieczony na przykład bezpiecznikiem – stanowi potencjalny prąd zwarciowy, którego przepływ urządzenie może wytrzymać do czasu zadziałania zabezpieczenia przeciwzwarciowego. Parametry te odnoszą się do ścieżki UPS o niskiej impedancji, zwykle przełącznika statycznego z połączonymi elementami, takimi jak bezpieczniki, łączniki i elementy indukcyjne działające podczas pracy w stanie obejścia lub w trybie liniowym interaktywnym. Wymagania dotyczą wszystkich obwodów obejściowych, w tym wewnętrznych obwodów obejściowych na potrzeby napraw.

źródło: www.eaton.eu