Analizy systemów produkcji i poboru sprężonego powietrza

159

 Jedynie 10-20% energii elektrycznej zaangażowanej w produkcję sprężonego powietrza, przetwarzane jest na energię jego ciśnienia. Sprężone powietrze jest więc ponad 5-krotnie droższe od energii elektrycznej, dlatego warto dążyć do ograniczania jego zużycia, w czym kompetentnie pomagamy.

 Proponujemy analizy systemów produkcji i poboru sprężonego powietrza:

    1. Ocena potencjału oszczędności.
2. Ocena kosztów pomiarów, działań naprawczych oraz ROI – czasu zwrotu nakładów.
3. Pomiary, badania, analizy, raporty oraz modernizacje:

    Inwentaryzacje sieci sprężonego powietrza:
– schematy sieci Zakładu w formacie .dwg,
– dobory średnic rurociągów,
– obliczenie przepustowości i efektywności instalacji oraz spadków ciśnienia na przesyle,
– propozycje zmian poprawiających efektywność przesyłu,
– projekty instalacji sprężonego powietrza oraz opomiarowania sieci.

    Pomiary wycieków sprężonego powietrza:
– określenie wielkości i kosztów wycieków wraz z oprogramowaniem do systematycznego i efektywnego ich usuwania.

    Pomiary przepływu i ciśnienia na poszczególnych wydziałach oraz w sprężarkowniach:
– jednoczesny pomiar: przepływu zsumowanego, wartości chwilowej przepływu w czasie, temperatury i ciśnienia,
– pomiar przepływu w obu kierunkach,
– pomiar powietrza osuszonego i nieosuszonego.

    Pomiary i rejestrację ciśnieniowego punktu rosy:

– pomiary wartości chwilowych i przebiegu zmienności w czasie od -70°C do 20°C.

 

    Pomiary mocy pobieranej przez sprężarki:
– analiza pracy sprężarek (przepływ, pobór mocy, czas pracy na biegu jałowym i pod obciążeniem, ilość rozruchów i dociążeń sprężarek) z symulacjami najkorzystniejszego systemu sterowania, z doborem właściwej wielkości sprężarek i systemu regulacji sprężarek.


Systemy sterowania układami wielu sprężarek różnych wielkości, marek oraz systemów regulacji wydajności, a także sterowania układami wielu sprężarkowni.

    Mapy drogowe i plany niskonakładowych zmian, dających rzeczowe oszczędności po stronie produkcji (sprężarkownia) i poboru (użytkownicy) sprężonego powietrza.

Powinno to doprowadzić system użytkownika do pracy na biegu jałowym poniżej 2%.

   4. Prezentacja wyników ze wskazaniami i zaleceniami także w języku angielskim. Dostarczenie oprogramowania do monitoringu produkcji i poboru sprężonego powietrza oraz do usuwania wycieków.
5.Propozycje w oparciu o symulacje kosztów, uwzględniające najpierw posiadany przez Klienta sprzęt i infrastrukturę.

Zrób pierwszy krok!

   Bezpłatnie można od nas uzyskać arkusz do samodzielnej analizy sprężarkowni
(po zgłoszeniu mailowym).

  Bezpłatnie można zapoznać się z poradnikiem: http://7bar.pl/porady.html

Oferujemy dostawy przepływomierzy VPInstruments, sterowników AirLeader, detektorów UESystems i rurociągów aluminiowych Teseo.

ARIA – C należy do wąskiej grupy pionierów promujących podejście do sprężonego powietrza jako do medium energetycznego. Nasze narzędzia to wiedza, wiarygodny pomiar oraz umiejętność właściwej interpretacji wyników. W uproszczeniu pomagamy obniżać koszty. Od innych firm wykonujących pomiary czy audyty, różnimy się tym, że nie sprzedajemy sprężarek, raczej dążymy do wyłączenia możliwie jak największej ich liczby.