Emerson – Systemy zaworowe marki AVENTICS™ wyposażone w protokoły komunikacyjne OPC UA

404

Firma Emerson prezentuje systemy zaworowe marki AVENTICS wyposażone w protokoły komunikacyjne OPC UA, które pomagają użytkownikom rozwiązywać problemy związane z interoperacyjnością i ułatwiają dostęp do danych. Systemy zaworowe marki AVENTICS z OPC UA to rozwiązanie typu „digital twin”, które zwiększa produktywność oraz wydajność.

Firma Emerson przedstawia zaawansowane systemy zaworowe marki AVENTICS serii AV z układem elektronicznym (AES) Profinet i Ethernet/IP, które są od teraz dostępne z fabrycznie zainstalowanym protokołem Open Platform Communications United Architecture (OPC UA), co czyni je pierwszymi i jedynymi systemami zaworowymi oferującymi taką możliwość. Układ elektroniczny AES pomaga użytkownikom rozwiązywać problemy związane z interoperacyjnością oraz ułatwia dostęp do danych, zaś integracja „digital twin” poprawia produktywność i wydajność.

Systemy zaworowe ze zintegrowanym protokołem OPC UA upraszczają komunikację z systemami nadrzędnymi, ponieważ dane i analiza odbierane są przez system zaworowy i przekazywane bezpośrednio do systemów nadrzędnych, bez konieczności stosowania bramy brzegowej, chyba że wymagana jest głębsza analiza lub lokalne pulpity nawigacyjne. Może to przynieść użytkownikom oszczędności, ponieważ otrzymywanie danych analitycznych z systemu zaworowego bez OPC UA jest bardziej skomplikowane i kosztowne.