System Bosch Rexroth ODIN

473

W maju 2019 wprowadziliśmy u jednego z naszych klientów – firmy Inter Trade – system Bosch Rexroth ODIN (online diagnostic network), który służy do monitorowania pracy przykładowej aplikacji hydrauliki przemysłowej. Monitorowany system hydrauliczny realizujący przykładową funkcjonalność ruchu
z wykorzystaniem cylindra.

System ma na celu zademonstrowanie jak w warunkach produkcyjnych
z wykorzystaniem chmury obliczeniowej i urządzeń brzegowych np. Bosch RexrothIoT Gateway, można przewidywać wystąpienia awarii. ODIN oblicza tzw. index zdrowia (ang. Machine Health Index) badanego systemu  w oparciu o uczenie maszynowe. Po okresie uczenia się sieć neuronowa wylicza aktualny indeks zdrowia badanego systemu hydraulicznego maszyny i pozwala go na bieżąco monitorować przez serwisanta.

W przypadku gdy indeks spadnie poniżej poziomu ustalonego z klientem
i działem utrzymania ruchu można podjąć działania naprawcze, serwisowe lub diagnostykę. Działania te przywracają poziom „zdrowia”, badanego systemu, na wyższy poziom, gdzie ryzyko awarii jest najmniejsze. Z uwagi na fakt, że na bieżąco mamy informację o badanym systemie można na spokojnie i z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować akcje naprawcze
w najbardziej odpowiednich momentach dla klienta np. przerwa nocna, urlop w zakładzie itd.

Aplikacja zainstalowana w laboratorium pozwala symulować potencjalnie niepoprawne parametry pracy układu hydraulicznego cylindra poprzez pomiary: czystości oleju (trzy poziomy), pomiar wycieku z pompy, zawartość wody w układzie, temperatury oleju, poziomu oleju w zbiorniku i inne.

Dane przekazywane są do chmury Bosch Rexroth, gdzie system ODIN udostępnia przez Internet bezpieczny panel operatora i daje możliwość podglądu wszystkich lub wybranych sygnałów badanego układu hydrauliki. Na życzenie klienta mogą być tworzone cykliczne raporty dotyczące prognozowanego stanu badanego systemu hydrauliki.

Instalacja systemu ODIN w takiej konfiguracji jest pierwszą zrealizowaną
w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpraca z firmą Inter Trade, u której zainstalowano stanowisko demonstracyjne ma na celu rozszerzanie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań z zakresu  Przemysłu 4.0 u jej klientów jak również docelowo klientów Bosch Rexroth.

Źrodło: Bosch Rexroth