DP Technology Corp. wprowadza na rynek oprogramowanie ESPRIT 2017

934

Nowa, inteligentniejsza wersja ESPRIT umożliwia szybsze programowanie

DP Technology Corp., producent innowacyjnego oprogramowania CAM ogłasza wprowadzenie na rynek nowej wersji swojego flagowego produktu, ESPRIT. ESPRIT 2017 zapewnia inteligentniejszą, łatwiejszą i szybszą obróbkę detali wynikającą z lepiej zoptymalizowanej ścieżki prowadzenia narzędzia, łatwiejszej kontroli procesu przez użytkownika i szybszego przetwarzania danych.

ESPRIT 2017 oferuje nowy 3-osiowy cykl Global Finishing do wykonywania płaskich i stromych wyżłobień w detalach o skomplikowanej geometrii. Global Finishing optymalizuje obróbkę wyznaczając najbardziej odpowiednią ścieżkę prowadzenia narzędzia w przypadku skomplikowanych detali, bazując na analizie modelu i progowym kącie zagłębiania w materiał. Dla detali o stromych zboczach i przejściach granicznych do płytkich obszarów, stosowane są fazy obróbki wykończeniowej Z-level wykorzystujące specjalizowaną logikę zapewniającą priorytet ciągłości ścieżki roboczej pomiędzy stromymi zboczami i obszarami płaskimi dla uzyskania gładszego wykończenia powierzchni. Opcja timesaving dobiera taką ścieżkę prowadzenia narzędzia ponad wycięciami i otworami w modelu CAD, aby uniknąć częstego zatrzymywania lub cofania narzędzia.

Zmiany wprowadzone w ESPRIT pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć liczbę kroków wykonywanych podczas obróbki detalu. W operacjach frezowania czołowego, frezowania profili i frezowania bocznego wykorzystywane są nowoczesne algorytmy analizy kształtu, zapewniając szybsze i bardziej niezawodne programowanie. Cały silnik automatyki w ESPRIT 2017 został przebudowany, pozwalając skrócić czasy obliczeń z minut do sekund przy operacjach frezowania czołowego, profili i bocznego. To samo odnosi się do 3-osiowej obróbki zgrubnej w ESPRIT, pozwalając znacznie skrócić czas programowania, nawet w przypadku skomplikowanych detali.

Skomplikowane profile w detalach poddawanych wycinaniu elektroerozyjnemu (EDM) mogą być obecnie obrabiane bardziej efektywnie dzięki wprowadzonemu wsparciu dla profili otwartych. Gdy profil jest poprzeplatany małymi lub nietypowymi otworami, można w ESPRIT 2017 zaprogramować tryb ich ignorowania i odciąć duże partie niepotrzebnego materiału, a następnie przeprowadzić precyzyjne odcinanie małych przestrzeni.

Postępy w technologii ProfitMilling firmy ESPRIT poprawiają parametry obróbki wewnątrz zamkniętych przestrzeni, zapewniając łatwiejszy spływ wióra i dostęp dla chłodziwa oraz szybsze osiągnięcie zaprogramowanej szybkości posuwu. Nóż tokarski ma jeszcze więcej opcji precyzyjnego ustawiania krawędzi wzdłuż ścianek na początku i na końcu faz przejścia oraz pomiędzy ściankami. Usprawnienia w programowaniu tokarki są szczególnie przydatne podczas frezowania profili za pomocą wkładek okrągłych i wkładek do wycinania rowków.

Zestaw innowacji wprowadzonych do 5-osiowego frezowania krawędzią boczną (swarf) zapewnia lepszą i bardziej niezawodną obróbkę detali o nietypowych kształtach. Automatyczna obróbka ponad szczelinami w powierzchniach, niezawodne wydłużenia przejść wokół żeber i dokładniejsze pozycjonowanie narzędzi wzdłuż ścianek o nieregularnych granicach eliminują czasochłonny proces tworzenia dodatkowych geometrii dla skomplikowanych detali 5-osiowych.

Odkryj wyrafinowaną prostotę ESPRIT 2017 z jego rozszerzonymi strategiami frezowania i toczenia, krótszymi czasami obliczeń oraz nowymi funkcjami 3-osiowymi i wycinania elektroerozyjnego.

Źródło: MEPAX