Jak systemy ERP pomagają w przypadkach nieefektywnego planowania produkcji.

245

Planowanie produkcji jest jednym z kluczowych etapów procesu produkcyjnego, niezależnie od branży i wielkości firmy. Wiąże się ono zazwyczaj z przydzieleniem zasobów, kadry, materiałów i mocy produkcyjnych do zaspokojenia potrzeb klienta i wyprodukowania określonej liczby wyrobów.

Jednak producenci często borykają się z różnymi trudnościami w procesie planowania. Zwłaszcza w przypadku zwiększania mocy produkcyjnych. Kiedy firma wyrasta z etapu „startup” i przekształca się w firmę średniej wielkości, początkowe podejście do zarządzania i planowania, szczególnie produkcji już się nie sprawdza.

Rozważmy więc niektóre wyzwania, z jakimi mogą się spotkać producenci w związku ze zmianami w planowaniu produkcji i przedyskutujmy sposoby na poradzenie sobie z nimi.

Metoda planowania z udziałem jednego menedżera

W małych firmach produkcyjnych planem produkcyjnym zazwyczaj zarządza jedna osoba. Powoduje to dodatkowe ryzyko biznesowe, ponieważ proces produkcyjny jest w dużym stopniu uzależniony od tej jednej osoby. Poza tym, jeśli menadżer ds. planowania produkcji jest jedynym pracownikiem, który dobrze zna plan produkcyjny i wyłącznie on ma do niego dostęp; firma może mieć poważne problemy w przypadku jego choroby lub rezygnacji z pracy.

Wdrożenie systemu ERP z funkcją planowania produkcji i elastycznym zarządzaniem prawami dostępu, pomoże zintegrować przepływ danych oraz zapewnić przejrzystość, i dostępność planów dla wszystkich zainteresowanych stron.

Firma nie będzie już uzależniona od osobistych notatek lub bazy danych jednego pracownika, ponieważ wszystkie dane są dostępne w systemie.

Planowanie ręczne

Jeśli firma jest mała, stosowanie ręcznego planowania i korzystanie z narzędzi takich jak Excel będzie efektywne. Jednak w miarę rozwoju firmy liczba zleceń produkcyjnych wzrasta i ręczne planowanie staje się niewystarczające. Liczba błędów spowodowanych pracą ręczną gwałtownie wzrasta i powstają dodatkowe koszty.

Na przykład, jeśli zamówienie zostanie zmienione lub anulowane, trzeba szybko dostosować plan produkcyjny — co w przypadku pracy ręcznej staje się sporym wyzwaniem, ponieważ  jednocześnie trzeba zmieniać dane w wielu arkuszach Excela. Prowadzi to do popełnienia błędów, opóźnień w realizacji zamówień i w konsekwencji strat. Innym przykładem jest problem równowagi między liczbą zamówień a wielkością produkcji – aby z jednej strony nie było nadmiaru produkcji, a z drugiej strony niedoboru. Kiedy próbujemy obliczyć to ręcznie, zawsze istnieje ryzyko, że przeoczymy jakieś istotne wskaźniki lub cyfry.

Dla rozwiązania tego problemu producenci mogą rozważyć zautomatyzowanie procesu planowania, przynajmniej częściowo, poprzez wprowadzenie scenariuszy automatyzacji i integrację oprogramowania. Ewentualnie mogą rozważyć wdrożenie uniwersalnego narzędzia do zarządzania zasobami. Jednolity system zarządzania i księgowości może usprawnić proces planowania i wyeliminować błędy wykorzystując dane o zamówieniach, zapasach, sprzedaży i finansach w czasie rzeczywistym.

Ocena czasu realizacji produkcji

Kolejną trudnością z powodu niedostatecznej automatyzacji jest brak możliwości efektywnego planowania cyklu produkcyjnego, w momencie otrzymania zamówienia. Proces oceny obejmuje zbyt wiele zmiennych, więc jeśli jest obliczana ręcznie, to realizacja zamówienia może trwać dłużej, niż oczekuje tego klient,. Poza tym, w przypadku większych firm, różne działy mogą mieć trudności z synchronizacją harmonogramów i terminów. Czasem zdarza się tak, że produkują coś, co nie jest już potrzebne, ponieważ termin został przekroczony, a klient zrezygnował. Wszystko to prowadzi do strat finansowych i odpływu klientów.

W związku z tym efektywna koordynacja i mądre zarządzanie zasobami są kluczowe przy planowaniu czasu realizacji produkcji.

Jak 1C:Drive pomaga rozwiązać te problemy?

1C:Drive dysponuje wszystkimi narzędziami potrzebnymi do efektywnego planowania produkcji, w tym planowania harmonogramów, śledzenia danych, pełnej kontroli zapasów sprzętu, materiałów i dostaw oraz zarządzania podwykonawcami w przypadku zlecania zadań podmiotom zewnętrznym.

Jest to rozwiązanie typu “wszystko w jednym”, które pomoże zredukować niedogodności związane z pracą ręczną i zautomatyzować proces planowania, zapewniając większą przejrzystość i wydajność.

“1Ci Polska”
www: www.1ci.com
email: poland@1Ci.com
tel.: 532 900 849

 

 

 

 

ul. Profesora Michała Życzkowskiego 14/86
31-864 Kraków