Przetwarzanie danych na obrzeżach sieci z myślą o integracji IT/OT

195

Wypełnienie luki pomiędzy technologią informatyczną (IT) a operacyjną (OT) jest kluczowym krokiem do uzyskania prawdziwie inteligentnego zakładu wytwórczego. Połączenie technologii informatycznej z technologią operacyjną pozwala skutecznie analizować dane uzyskiwane z urządzeń podłączonych do internetu rzeczy i szybko uzyskiwać na ich podstawie cenne informacje. Przetwarzanie danych na obrzeżach (ang. edge computing) idealnie wypełnia lukę pomiędzy technologią informacyjną a operacyjną, w związku z czym może ułatwić połączenie tych pozornie odległych światów.

Technologia informatyczna i operacyjna dotychczas funkcjonowały jako odrębne byty, przeznaczone do zupełnie innych celów. Technologia informatyczna wymaga systemów komputerowych do tworzenia, przenoszenia i bezpiecznego zapisywania danych, podczas gdy technologia operacyjna polega na stosowaniu sprzętu i oprogramowania do zarządzania systemami produkcyjnymi i monitorowania ich na poziomie hali produkcyjnej.

Niedawne wprowadzenie przemysłowego internetu rzeczy doprowadziło do połączenia obu światów. Zasadniczo urządzenia podłączone do internetu rzeczy, stosowane na hali produkcyjnej mają zintegrowane funkcje komunikacyjne umożliwiające im gromadzenie i przekazywanie danych, z których producenci korzystają w celach związanych z maksymalizacją produkcji i minimalizowaniem przestojów. Dane te muszą być przetwarzane, przechowywane i chronione przed cyberatakami. A wszystkie te zadania wymagają specjalistycznej wiedzy zespołów kierowniczych.

Aby w pełni wykorzystać korzyści oferowane przez Przemysł 4.0, przyszłościowo myślące firmy łączą technologię informatyczną z operacyjną. Nie trudno obecnie znaleźć przykłady połączonych systemów informatycznych i operacyjnych w wytwórstwie i systemach wizyjnych, systemach śledzenia, systemach zdalnego monitorowania warunków itp.

Big data, big problem

Połączenie systemów informatycznych umożliwia producentom wydajne przetwarzanie dużych ilości nieustrukturyzowanych danych. Można sobie poradzić z nimi na kilka sposobów, m.in. wysłać je do chmury w celu przetwarzania, filtrowania i konwertowania do postaci informacji, na podstawie których producenci mogą podjąć odpowiednie działania. Jednakże przetwarzanie danych typu big data bezpośrednio w chmurze wiąże się z długim czasem reakcji i wymogiem dużej przepustowości łącza. Przetwarzanie danych na krawędzi wymaga realnego rozwiązania tego problemu.

W przypadku przetwarzania danych na obrzeżach dane są przetwarzane jak najbliżej źródła, które posłużyło do ich wygenerowania, bez użycia chmury. Umożliwia to przeanalizowanie i przefiltrowanie dużej ilości niestrukturyzowanych danych bezpośrednio na hali produkcyjnej. Do chmury przesyłane są tylko niezbędne dane w celu długotrwałego przechowywania lub dystrybucji wśród wielu sieci.

Przetwarzanie danych na obrzeżach ma wiele korzyści. Po pierwsze, oferuje znacznie lepszy czas reakcji i nie ogranicza dostępnej przepustowości. Po drugie, ogranicza ono potrzebę przesyłania danych i ryzyko ich kradzieży lub uszkodzenia przez cyberprzestępców w trakcie przesyłania na chmurę. Na koniec należy również dodać, że ograniczenie ilości danych przetwarzanych i przechowywanych w chmurze obniża koszty związane z zarządzeniem chmurą.

Droga ku połączeniu technologii informatycznej z technologią operacyjną

Jednym z utrudnień na drodze do połączenia technologii informatycznej z technologią operacyjną jest różnica pomiędzy częstotliwością gromadzenia danych. Technologia operacyjna wykorzystywana jest w czacie rzeczywistym, a jej procesy mierzone są milisekundach, natomiast technologia informacyjna wymaga znacznie dłuższego czasu próbkowania. Przetwarzanie danych na obrzeżach łączy te dwa światy ze sobą, ograniczając czas przetwarzania. Umożliwia ono również kierownikom zakładów przeprowadzanie zaawansowanej analizy danych w czasie rzeczywistym.

Istnieje kilka przykładów rozwiązań z zakresu przetwarzania danych na obrzeżach, które pomagają firmom wypełnić lukę pomiędzy technologią informatyczną a technologią operacyjną. Na przykład Mitsubishi’s MELIPC Edge-Computing łączy w sobie sprzęt o zwiększonej odporności z możliwością rejestrowania i analizowania danych w czasie rzeczywistym. To i podobne rozwiązania pozwalają wprowadzić technologię informatyczną na halę produkcyjną, wspierając producentów w realizacji założeń Przemysłu 4.0.

Połączenie technologii informatycznej i operacyjnej jest jednym z wielu wyzwań, którym producenci muszą stawić czoła, aby w pełni wykorzystać digitalizację. Jednak inteligentne połączenie przetwarzania danych na obrzeżach i w chmurze w celach związanych z analizą danych może pomóc w urzeczywistnieniu wizji prawdziwie inteligentnego zakładu wytwórczego.

author is Neil Ballinger, head of sales for EMEA at  EU Automation .

Źródło: www.euautomation.com

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię