Rozszerzenia Oracle Supply Chain Management Cloud pomogą przedsiębiorstwom w szybszym reagowania na zmiany wymagań rynku

1397

 Firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu ważnych rozszerzeń w pakiecie usług Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, które pomogą przedsiębiorstwom i instytucjom w dostosowywaniu się do szybkich zmian wymagań rynku. Najnowsza wersja rozwiązania Oracle SCM Cloud, będąca częścią pakietu Oracle Cloud Applications Release 13, jest kompleksową platformą łańcucha dostaw nowej generacji. Wprowadzono w niej wiele innowacyjnych rozwiązań obsługujących współpracę z dostawcami, zarządzanie jakością, serwis i konserwację zasobów, planowanie działań operacyjnych, zarządzanie popytem i planowanie dostaw, jak również rozszerzenia obejmujące wszystkie aplikacje wchodzące w skład poprzedniej wersji.    

Oracle SCM Cloud to największy w branży pakiet rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw działający w chmurze. W jego najnowszej wersji wprowadzono sześć nowych aplikacji i kilkaset nowych funkcji, które obsługują modele biznesowe stymulowane popytem. Wdrożono również najlepsze procedury związane z nowoczesnym, kompleksowym łańcuchem dostaw oraz rozwiązania zwiększające komfort pracy użytkownika, np. infolety. Poniżej opisano sześć nowych usług, które zostały udostępnione w najnowszej wersji rozwiązania Oracle SCM Cloud.

·       Oracle Sales and Operations Planning (S&OP) Cloud zapewnia widoczność procesów w całym przedsiębiorstwie oraz ułatwia ich koordynowanie. Umożliwia szybką ocenę sytuacji i realizację zaplanowanych działań, dzięki czemu firma może efektywnie osiągać cele biznesowe i konsekwentnie realizować swoją strategię, a tym samym szybciej rozwijać się i zwiększać swoją rentowność. Sprawne planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej ułatwia koordynację procesów, a funkcje planowania są połączone z funkcjami współpracy w ramach sieci społecznościowych.

·       Oracle Demand Management Cloud optymalizuje wprowadzanie na rynek nowych produktów i synchronizuje wielofunkcyjne plany popytu. Usprawnia monitorowanie popytu, zarządzanie jego zmiennością, jak również jego przewidywanie i kształtowanie. W rezultacie pomaga firmom w podejmowaniu decyzji i osiąganiu celów biznesowych.


·       Oracle Supply Planning Cloud ułatwia przedsiębiorstwom szybkie reagowanie na zmiany popytu poprzez planowanie strategii dotyczących produkcji i realizacji zamówień w czasie rzeczywistym. Dotyczy to m.in. planowania procesów w globalnym łańcuchu dostaw, monitorowania obszarów, na których pojawiają się problemy oraz ustalania priorytetów rozwiązywania tych problemów, jak również oceny sytuacji i podejmowania na tej podstawie efektywnych działań. W rozwiązaniu Maintenance Cloud i nowym produkcie Service Contracts Cloud używany jest kompleksowy system obsługujący bazę klientów Oracle oraz ich historię, który śledzi pojawiające się informacje.

·       Oracle Supply Chain Collaboration Cloud przyspiesza realizację procesów biznesowych. Umożliwia przedsiębiorstwom bardziej efektywne planowanie współpracy z dostawcami i producentami oraz zarządzanie tą współpracą. Zintegrowane funkcje planowania, koordynowania, realizacji i monitorowania działań ułatwiają zawieranie transakcji z partnerami handlowymi, jak również prognozowanie zamówień, śledzenie procesów produkcyjnych i zarządzanie wyjątkami we współpracy z tymi partnerami.

·       Oracle Quality Management Cloud łączy funkcje gromadzenia danych, ich analizowania oraz podejmowania działań na podstawie wyników tych analiz. Ułatwia firmie zapewnienie najwyższej jakości produktów i ochronę własnych marek. To kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie pozwala na zarządzanie jakością w pętli zamkniętej z możliwością audytu, dzięki czemu firma może wdrażać najlepsze procedury na wszystkich etapach procesu rozwiązywania problemów.

·       Oracle Maintenance Cloud pomaga przedsiębiorstwom w obniżeniu kosztów i zwiększeniu zwrotu z inwestycji poprzez efektywniejsze zarządzanie środkami trwałymi. Zwiększa efektywność i produktywność działań związanych z serwisem i konserwacją. Aplikacje obsługujące serwis, łańcuch dostaw i finanse są ze sobą zintegrowane, co znacznie upraszcza konserwację i naprawy zasobów oraz obniża koszty związane z tymi usługami.

Źródło: Oracle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj