System ERP w chmurze jako odpowiedź na potrzeby firm produkcyjnych

830

Współcześni przedsiębiorcy zmagają się z innymi wyzwaniami, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Świat zmienia się w szybkim tempie i jest coraz silniej zintegrowany. Globalna gospodarka, zawrotny rozwój technologii oraz problemy z przewidywaniem zachowań konsumentów mogą stać się dla producentów barierą. Ale również szansą.

Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych
Zarówno dalsze jak i bliższe otoczenie firm produkcyjnych staje się coraz trudniejsze i pełne zagrożeń. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy nie potrafią zrozumieć zachodzących zmian i ewolucji. Ewolucji w kierunku chmury i integracji.
To najwyższy moment, by zacząć działać. Kierować swoją uwagę w stronę nowoczesnych rozwiązań i technologii, takich jak systemy ERP, chmura obliczeniowa, BI, sztuczna inteligencja, Przemysł 4.0, czy Internet Rzeczy – mówi Przemysław Kniat, Kierownik ds. sprzedaży, IT.integro – Ich brak będzie decydować o możliwym upadku firm produkcyjnych, które nie dostosują się do rynku i klientów – dodaje.

Firmy produkcyjne każdego dnia są narażone na wiele niebezpieczeństw. Takie czynniki jak niestabilna gospodarka, starzejące się społeczeństwo, brak siły roboczej, złożone regulacje prawne, ogromna ilość danych i ciągła presja innowacji powodują, że rozwój organizacji jest utrudniony.

Zagrożenia zewnętrzne dla rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych a system ERP w chmurze
Światowe kryzysy gospodarcze, bezrobocie, brak wykwalifikowanej siły roboczej i niski poziom konsumpcji wpływają za coraz niższe marże producentów. Powodują również problem w podejmowaniu decyzji, dotyczących inwestycji, rozmiarów produkcji i cen. Nieustabilizowana sytuacja rynkowa i brak dostępu do spójnych danych to problemy, które mogą doprowadzić do upadku wielu firm produkcyjnych, nie będących w stanie prawidłowo ocenić zmian.
Odpowiedzią dla niestabilnej gospodarki i zmiennej płynności finansowej firm jest system ERP w chmurze. Microsoft Dynamics NAV ogranicza koszty utrzymania, zakupu infrastruktury IT i oprogramowania aż o 54%. Rozwiązania chmurowe pozwalają zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i czas, przyczyniając się do lepszego poziomu współpracy oraz skrócenia czasu produkcji i dostaw – mówi Przemysław Kniat.

Kolejnym zagrożeniem są zmiany w przepisach prawnych i jakościowych. Regulacje związane z bezpieczeństwem i ochroną konsumentów mają zasadnicze znaczenie, jednak w firmach często są spychane na dalszy plan. Priorytetem jest zawsze wydajność produkcji.
Trudnością organizacji produkcyjnych jest potrzeba dbania o bezpieczeństwo, aktualizację oraz utrzymanie serwerów i oprogramowania, często pochodzących od licznych dostawców. Wiąże się to ze dużym obciążeniem działów IT, które zmuszone są sporo czasu wydatkować na rutynowe, lecz potrzebne czynności.

Także gwarancja bezpieczeństwa informacji stanowi duże wyzwanie. Coraz większa ilość pracowników pracuje zdalnie lub w elastycznych godzinach pracy. Kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest zapewnienie niezawodnego dostępu do danych oraz kontrola nad dostępem do poufnych informacji firmowych.

Rozwiązania Microsoft, w tym system Microsoft Dynamics NAV zarówno w modelu stacjonarnym jak i chmurowym, spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa danych – mówi Przemysław Kniat – Są zgodne z panującymi przepisami oraz spełniają kryteria i uwarunkowania specyficzne dla produkcji – podsumowuje.

Systemy oparte na chmurze, gwarantują producentom dostęp do automatycznych aktualizacji oraz pełnej skalowalności, zapewniając bezpieczeństwo procesów i przechowywanych danych. Firma Microsoft jest liderem branży w zakresie ustanawiania jasnych wymagań dotyczących zabezpieczeń i prywatności oraz konsekwentnego spełniania tych wymagań. Platforma Azure jest zgodna z wieloma międzynarodowymi i branżowymi standardami, np. ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 i SOC 2, jak również standardami krajowymi, takimi jak IRAP w Australii, G-Cloud w Wielkiej Brytanii i MTCS w Singapurze. Rygorystyczne inspekcje przeprowadzane przez podmioty zewnętrzne, np. British Standards Institute, potwierdzają, że na platformie Azure są stosowane ścisłe kontrole zabezpieczeń wymagane w tych standardach.

Zagrożenia wewnętrzne wpływające na efektywność producentów
Coraz większym problemem dla producentów, również w Polsce, jest brak siły roboczej. Minęły już czasy wyżu demograficznego oraz rynek pracodawcy. Coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników, dlatego by zmaksymalizować wydajność produkcji, właściciele firm muszą zadbać o przekazywanie wiedzy eksperckiej młodszym pracownikom. Warto także podkreślić, że młodsze pokolenie – ludzi urodzonych między 1980 a 2000 rokiem, preferuje mobilny system pracy oraz zdalny dostęp do danych analitycznych.
Chmura Microsoft Azure gwarantuje mobilny dostęp do systemu ERP, ważnych danych i analityki bez względu na czas i miejsce. Rozwiązania oparte o chmurę to również łatwy sposób na współpracę z dowolnej lokalizacji, współdzielenia dokumentów i plików oraz możliwość pracy zdalnej bez ograniczenia wydajności pracowników – mówi Przemysław Kniat. To także szereg możliwości, usprawniających współpracę, a tym samym ułatwiające przekazywanie wiedzy, danych i doświadczeń pomiędzy pracownikami. Pozwala również na efektywne prowadzenie szkoleń i prezentacji – dodaje.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, pracownicy dysponują coraz większą ilością danych. Z jednej strony to ogromna szansa, ale i zagrożenie. Aby podniosły one efektywność procesów, muszą być udostępnione i prawidłowo wykorzystane. Producenci powinni mieć możliwość korzystania ze spójnej, zawsze aktualnej bazy danych, dostępnej z każdej lokalizacji. Wiele firm produkcyjnych nadal nie wykorzystuje dostępnych informacji, gdyż pochodzą z różnych źródeł, co uniemożliwia ich prostą analizę.
Chmura Azure gwarantuje bezpieczne magazynowanie, skalowanie i analizowanie danych. Informacje te stają się dostępne dla kadry kierowniczej, ułatwiając podejmowanie decyzji biznesowych.

Microsoft Dynamics NAV w chmurze to możliwość wykorzystania dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych. Producenci zbierają dane z różnorodnych źródeł transakcje biznesowe, media społecznościowe, dane z sensorów, dane wymieniane między urządzeniami – mówi Przemysław Kniat. W przeszłości przechowywanie tych danych stanowiło problem, ale obecnie nowe technologie znacznie to ułatwiły – podsumowuje.

Model chmurowy zapewnia skalowalność dostępnych zasobów, dopasowując się na bieżąco do potrzeb producentów. Eliminuje potrzebę dużych inwestycji w zakup sprzętu, pozwalając na comiesięczną płatność abonamentową. Producenci korzystają ze sprzętu oraz usług dostawcy oprogramowania, dlatego przedpłacane nakłady inwestycyjne (CAPEX) są zastępowane przez niższe, przewidywalne, roczne subskrypcje operacyjne (OPEX), które można dostosować w dowolnym momencie.

Źródło: IT.Integro