System ERP wspierający zarządzanie produkcją wyrobów stalowych

414

W branży przetwórstwa stali kluczowa jest precyzja i spełnianie ściśle określonych norm. Priorytet stanowi zachowanie najwyższej jakości wyrobów. Poszukując możliwości zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych właściciele firmy WIT-METAL, lidera na rynku obróbki stali, zdecydowali się na wdrożenie systemu ERP.

Początek projektu

WIT-METAL zajmuje się produkcją wyrobów stalowych na potrzeby branży motoryzacyjnej, przemysłu ciężkiego i pozostałych gałęzi gospodarki związanych z przetwórstwem stali już od 1984 roku. Kluczową wartością firmy jest nastawienie na ciągły rozwój. WIT-METAL inwestuje w systematyczną rozbudowę parku maszynowego, a także zatrudnia wysokiej klasy specjalistów. Celem maksymalnego zwiększenia wydajności i efektywności realizowanych procesów właściciela przedsiębiorstwa podjęli decyzję o wdrożeniu nowego rozwiązania informatycznego. Zadaniem systemu było przede wszystkim wsparcie zarządzania procesami produkcyjnymi, sprzedażowymi i logistycznymi.

Liczne wyzwania biznesowe

Współpraca z dostawcą rozpoczęła się w momencie, kiedy firma WIT-METAL była w trakcie instalacji nowych maszyn do cięcia blachy laserem oraz plazmą/gazem, a także rozbudowy hali produkcyjnej. To jednak nie wystarczyło, by sprostać rosnącemu popytowi i obsłużyć stale zwiększającą się liczbę zleceń. W tej sytuacji pojawiła się konieczność zarządzania produkcją na coraz większą skalę. Sama liczba maszyn do cięcia laserem/gazem wzrosła wówczas z 3 do 5.

 

Przed wdrożeniem planowanie i zarządzanie wysyłkami odbywało się za pomocą wypracowanych wzorów arkuszy excel i podstawowych procedur. Systematycznie zwiększająca się liczba zamówień od klientów oraz stale powiększający się park maszynowy sprawiły, że metody te przestały być wystarczające. Chcąc utrzymać najwyższą jakość wyrobów i sprostać wymaganiom odbiorców firma WIT-METAL zainwestowała w system ERP. Rozwiązanie miało wesprzeć procesy zarządzania produkcją, logistyką i sprzedażą. Ponadto musiało zostać zintegrowane z narzędziem służącym do planowania cięcia – Plant Manager

 

Najważniejsze cele projektu

Główne cele, postawione przed projektem wdrożenia systemu ERP, to:

  • uzyskanie pełnej kontroli nad procesem produkcji,
  • automatyzacja raportowania produkcji i usprawnienie planowania,
  • integracja z narzędziem Plant Manager,
  • umożliwienie płynnej ewidencji surowców oraz śledzenia ich partii zgodnie z normami ISO,
  • zwiększenie kontroli wysyłek półproduktów i wyrobów z zakładu.

Najistotniejszym aspektem wdrożenia było wsparcie rozwoju parku maszynowego poprzez integrację z systemami kierującymi pracą poszczególnych urządzeń. Nowe rozwiązanie zostało w pełni zintegrowane z oprogramowaniem zarządzającym pracą laserów Plant Manager. Raportowanie etapu wycinania w procesie produkcji może dzięki temu odbywać się automatycznie. Projektując system ERP dla firmy WIT-METAL skupiono się na maksymalnym uproszczeniu połączenia między nim a programem Plant Manager oraz na upłynnieniu przepływu informacji.

Efekty wdrożenia

Dzięki decyzji o inwestycji w zaawansowane maszyny i intuicyjne rozwiązania informatyczne, firma WIT-METAL znacząco zwiększyła wydajność poszczególnych etapów procesu produkcji. Wdrożenie systemu ERP zaowocowało dużym odciążeniem pracowników odpowiedzialnych za wystawianie dokumentów WZ. Czas ten udało się zredukować z 8 godzin do 30 minut dziennie. Kolejnym istotnym efektem wdrożenia jest 55% wzrost liczby wytwarzanych detali oraz 45% wzrost ilości przetwarzanej blachy. W wyniku osiągniętych rezultatów, firma WIT-METAL planuje dalszy rozwój rozwiązań informatycznych.

Andrzej Witczak, który koordynował projekt wdrożeniowy po stronie WIT-METAL, podkreśla, że współpraca z dostawcą systemu przyniosła firmie wiele korzyści:

“Wdrożenie systemu ERP pozwoliło nam na pełną kontrolę nad procesem produkcji, usprawnienie planowania i raportowania produkcji, integrację z laserami, płynną ewidencję surowców, śledzenie partii zgodnie z normami ISO. Dostawca przeprowadził wdrożenie na bardzo wysokim poziomie, wykazując doskonałe przygotowanie merytoryczne i zaangażowanie pracowników.”

Źródło: Sente