Współpraca w ekosystemie

596

Dzisiejsze ekosystemy automatyki przemysłowej charakteryzują się wieloma zakłóceniami na etapie przetwarzania i przekazywania dokumentacji. Niezbędne jest rozwiązanie tych problemów w procesie projektowania maszyn i systemów produkcyjnych poprzez ukierunkowaną współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami i systemami. Dane utworzone w procesie inżynieryjnym muszą być udostępniane wszystkim zaangażowanym. Celem jest, aby konstruktorzy maszyn, integratorzy systemów, producenci szaf sterowniczych, producenci komponentów, a także operatorzy maszyn i systemów produkcyjnych współpracowali razem w sieci.

Operatorów zakładów produkcyjnych, konstruktorów maszyn, integratorów systemów, producentów szaf sterowniczych i producentów komponentów łączy jedno, wszyscy pracują razem w całym łańcuchu wartości, począwszy od planowania po eksploatację gotowej maszyny lub systemu produkcyjnego i stale wymieniają informacje w trakcie procesu.

Ekosystem automatyki przemysłowej

Przyjrzyjmy się bliżej jak współpraca pomiędzy różnymi uczestnikami procesu wygląda obecnie. W fazie planowania opisywane są właściwości pożądanej maszyny lub instalacji. Jeśli firma posiada określone specyfikacje dostawcy, to są one uszczegółowiane, a następnie przekazywane operatorowi, który uwzględnia je podczas projektowania maszyny lub systemu. Po fazie koncepcyjnej następuje proces planowania wstępnego. Dodatkowe informacje, takie jak wykaz urządzeń, listy wersji z Excela, specyfikacje w Wordzie czy narzędzia do planowania wstępnego, takie jak EPLAN Preplanning, są brane pod uwagę i wykorzystywane przez inżynierów projektantów do przygotowania np. wyceny. W przypadku bardziej złożonych linii produkcyjnych, zwyczajowo zajmuje się tym integrator systemów, który odpowiada również za szczegóły dotyczące inżynierii oraz generowanie schematów elektrycznych i hydraulicznych.

Platforma EPLAN.jpg: Nowa Platforma EPLAN 2022 z całkowicie nowym interfejsem użytkownika, a praktyczna technologia wstążki zapewnia elastyczne dopasowanie do aplikacji.

Wzbogacanie danych w projekcie EPLAN

Projekt stworzony za pomocą systemów Platformy EPLAN, na przykład w EPLAN Electric P8 lub EPLAN Fluid jest przekazywany do producenta szafy sterowniczej. Tworzy on wirtualny prototyp systemu rozdzielnicy w formie rysunku złożeniowego 3D przy użyciu EPLAN Pro Panel. Szafa sterownicza jest następnie budowana, zatwierdzana i uruchamiana przez operatora. W momencie dostarczenia systemu rozdzielnicy procesy producenta szafy sterowniczej kończą się. Firma przekazuje projekt EPLAN, który został wzbogacony o dane, z powrotem do producenta maszyny lub integratora systemu, który wykonuje maszynę lub instalację na podstawie ostatecznych danych projektu. Projekt jest następnie udostępniany operatorowi, który może uzyskać dostęp do aktualnej dokumentacji, na przykład za pomocą EPLAN eView, w przypadku konieczności serwisowania lub konserwacji, a także ma możliwość by w razie potrzeby dokumentować cyfrowo wszelkie zmiany za pomocą funkcji redlining.

Proces ten opisuje codzienną pracę w ekosystemie automatyki przemysłowej. Wyzwanie polega jednak na tym, aby wszystkie dane do projektu automatyki były tworzone i dodawane na różnych stanowiskach w łańcuchu wartości. Często wszyscy uczestnicy projektu pracują z częściowo niespójnymi danymi, co sprawia, że proces jest jeszcze bardziej czasochłonny i podatny na wystąpienie błędów. Na przykład, po zmianie mocy silnika w późniejszym etapie projektu, zmiana ta nie jest brana pod uwagę podczas rozruchu maszyny lub systemu. W rezultacie dokumentacja nie jest aktualna.

Service Maintenance.jpg: Wszystkie zmiany w projekcie są centralnie dostępne w EPLAN eView. Korzyści są oczywiste, a dokumentacja projektowa jest zawsze aktualna, przez cały cykl życia produktu oraz podczas eksploatacji i serwisu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj