Zwiększaj wydajność produkcji – postaw na ERP i zintegrowany plan produkcji

1099

Proces planowania produkcji to zadanie, w którym zintegrowana praca wielu obszarów firmy jest kluczowa dla zapewnienia optymalnych wyników. Sprawdź jak usprawnia to system ERP.

Strategia całej firmy …

Planowanie produkcji to proces silnie skorelowany ze strategią sprzedażową firmy, za którą odpowiada najczęściej dział marketingu oraz rozplanowaniem przychodów w czasie, które z kolei przygotowuje dział handlowy. Efekt ich pracy to informacja dla produkcji jaką ilość towaru należy wytworzyć, aby zaspokoić popyt.  Źródła tego popytu mogą być różne, ale w firmach produkcyjnych są to zwykle zamówienia od odbiorców oraz zamówienia wewnętrzne, czy rzadziej –  prognozy i inne działania, np. w postaci kampanii promocyjnych.

… a plan produkcji                                                                                 

Następnie planiści produkcyjni rozpisują główny plan produkcji, pozwalający na wytworzenie ilości produktów dostosowanej do głównej strategii sprzedaży. Tutaj liczy się precyzja i konkret, zawarte w szczegółowym harmonogramie prac. W dalszej kolejności ustala się listę potrzebnych materiałów oraz analizuje możliwości zasobów produkcyjnych.

Główny plan produkcji „MPS”

Taki plan produkcji może powstać z wykorzystaniem metodologii APICS, opierającej się na metodzie bilansowego planowania. Jednym z narzędzi wspomagających taki typ planowania jest system Streamsoft Prestiż Ten ERP uwzględnia w hierarchicznym modelu każdy z etapów ważnych dla planowania produkcji – powstają plan MPS i MRP. System oferuje przy tym mechanizm pozwalający na łączenie arkuszy planistycznych, które wypełniają osoby w dziale sprzedaży. Po zaimportowaniu tych danych na poziom harmonogramu MPS/MRP, przełoży  się to na ilości prognozowane. 

System ERP Streamsoft Prestiż

MPS – czyli główny plan produkcji

Planista produkcyjny przygotowuje plan, zazwyczaj w horyzoncie czasowym 8 tygodni, bazujący na trzech źródłach popytu: prognozach, zamówieniach od odbiorców oraz zamówieniach wewnętrznych.

MRP – planowanie potrzeb materiałowych

Oparty na horyzoncie czasowym z MPS. Ten etap zintegrowanego planowania pozwala ustalić ile materiałów potrzeba, aby zrealizować ustalony główny harmonogram produkcji. W systemie możemy rozwinąć opisy struktur dla poszczególnych produktów i uzyskać informację na temat składu grup produktowych. Warto podkreślić, że w Streamsoft Prestiż dane z MRP/MPS są skorelowane z bilansową analizą zdolności produkcyjnych, co pozwala uwzględniać dostępność zasobów produkcyjnych.

Dobry plan trzeba jeszcze zrealizować

Pomagają w tym analizy CRP i RCCP określające na ile realne jest wykonanie założonych planów. Przy czym RCCP to zgrubne – czyli bardziej ogóle – planowanie pokrycia w zasobach, zaś CRP bardziej szczegółowe. Tak więc analiza RCCP ustala zapotrzebowanie na zasoby w kontekście ich rodzajów a CRP uwzględnia m.in. ich kompetencje oraz czasy produkcyjne. Po ustaleniu planów i ocenie zdolności produkcyjnych, przychodzi czas na kolejkowanie zleceń produkcyjnych, które w Streamsoft Prestiż odbywa się z wykorzystaniem APS (Advanced Planning and Scheduling), opartym na algorytmach szeregowania operacji. Następnie zlecenia mogą zostać uwolnione do produkcji, rozpoczyna się praca nad wytworzeniem wyrobu.

Streamsoft Sp z o.o.
aleja Wojska Polskiego 11
65-077 Zielona Góra

tel. +48 68 45 66 900
e-mail: handelpro@streamsoft.pl
www.streamsoft.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj