Izolacje dla przemysłu? Tutaj liczy się profesjonalizm.

1849

Licznym procesom przemysłowym nieodłącznie towarzyszy transport mediów o zróżnicowanych temperaturach i właściwościach, jaki odbywa się za pośrednictwem rurociągów. Aby transport ten funkcjonował prawidłowo, układ wymaga odpowiedniej izolacji. Z myślą o profesjonalnych zastosowaniach dla elektrowni i zakładów przemysłowych, Paroc rekomenduje wykorzystanie innowacyjnych otulin na bazie wełny kamiennej z serii PAROC Pro.

Dla elektrowni czy zakładu produkcyjnego bądź przetwórczego kwestię kluczową stanowi utrzymanie strat ciepła z instalacji na akceptowalnym, przyjętym w projekcie poziomie. Zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z wysokotemperaturowymi sieciami transportującymi i magazynującymi medium o temperaturze powyżej 650°C. Izolacja rurociągów w takich instalacjach powinna nie tylko zapewniać odpowiednie parametry termoizolacje, ale być też odporna na stałe działanie bardzo wysokich temperatur oraz wilgoci, bez zmieniania swojego kształtu i właściwości roboczych.

W tym celu zaleca się użycie materiału niepalnego, hydrofobowego, niehigroskopijnego, odpornego chemicznie oraz trwałego mechanicznie. Ze względu na swoje naturalne właściwości, powyższe wymagania spełniają wyroby z wełny kamiennej. – Otuliny z serii PAROC Pro, zamontowane w sposób systemowy, skutecznie zapobiegają wahaniom temperatur, ograniczają hałas oraz odznaczają się dużą wytrzymałością mechaniczną, także w warunkach intensywnej eksploatacji – wyjaśnia Michał Nękanowicz, Doradca Techniczny ds. Współpracy z Biurami Projektowymi w Paroc Polska.

System do izolacji rurociągów PAROC Pro składa się z prefabrykowanych, wzajemnie kompatybilnych komponentów izolacyjnych. Dla prostych odcinków rur są to otuliny PAROC Pro Section 100 i 140 oraz PAROC Pro Combi 100, a dla kolan rurociągowych – elementy PAROC Pro Bend 100 oraz PAROC Pro Segment 100 i PAROC Pro Segment 100 DL do zastosowań wielkoformatowych.

Rurociągi przemysłowe? Proste, że otuliny

PAROC Pro Section to otuliny o grubości od 20 do 200 mm, średnicy wewnętrznej od 15 do 914 mm i gęstości od 100 do 140 kg/m3, przeznaczone do izolacji termicznej wysokotemperaturowych instalacji przemysłowych. Otuliny posiadają euroklasę reakcji na ogień A1L. Zgodnie z Aprobatą ITB Nr 401/2004, klasa ta odpowiada klasyfikacji „wyrób niepalny”. Produkty z tej serii spełniają więc wszelkie wymogi stawiane izolacjom termicznym i przeciwogniowym instalacji przemysłowych.

Otulinę PAROC Pro Section 140 można wykorzystywać między innymi w charakterze pierwszej warstwy w wielowarstwowej izolacji rurociągów wysokotemperaturowych. Model o niższej gęstości (PAROC Pro Section 100) dostępny jest ponadto w wariancie Lock z zamkami w łączeniach rozchodzących się promieniście oraz pionowych. Technologia ta zmniejsza koszt montażu w postaci roboczogodzin oraz czasu użytkowania rusztowań. Ze względu na brak potrzeby montażu metalowych konstrukcji nośnych płaszcza, które mogłyby tworzyć mostki cieplne, system ten ogranicza koszty eksploatacyjne.

Ponadto, wszystkie otuliny z serii PAROC Pro Section dostępne są w wariancie Clad, przeznaczonym do zabezpieczania rurociągów biegnących na zewnątrz budynków. Specjalne pokrycie z folii aluminiowej posiada od wewnętrznej strony wzmacniającą, zbrojoną tkaninę z włókien szklanych, a od zewnętrznej – warstwę o wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych oraz promieni UV.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Ze względu na zróżnicowaną budowę rurociągu na poszczególnych odcinkach, dobór odpowiedniej otuliny bywa czasami kwestią problematyczną. Rozwiązaniem tego problemu jest otulina specjalna PAROC Pro Combi 100, przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej wysokotemperaturowych instalacji przemysłowych, rurociągów parowych i ciepłowniczych. Dzięki specjalnemu, wewnętrznemu otworowi w kształcie gwiazdki, wyrób można dopasowywać średnicą wewnętrzną do dwóch zakresów grubości rur: 12-15-18 mm oraz 22-25-28 mm. Technologia ta ułatwia dobór właściwego rozwiązania dla danego zastosowania i w pełni uzupełnia się z pozostałymi produktami linii PAROC Pro.

Kolana rurociągowe – stabilna izolacja

W izolacji rurociągów przemysłowych nie wszystko musi być proste. Dlatego też ofertę PAROC pro uzupełniają dedykowane elementy kolanowe. PAROC Pro Segment 100 i Pro Segment DL 100 to gotowe części dla średnich i dużych kolan, z izolacją z niepalnej wełny kamiennej. Wykonane fabrycznie elementy zapewniają najlepsze rozwiązanie w zakresie izolacji dla dużych kolan bez mostków cieplnych.

Dla kolanek rurociągów o małych i średnich średnicach, zagiętych pod kątem 45 i 90 stopni, producent opracował linię PAROC Pro Bend. Zarówno w przypadku segmentów dla kolan rurociągów wielkoformatowych, jak i elementów kolanowych dla małych i średnich przewodów, właściwości mechaniczne i termoizolacyjne produktów stoją na tym samym poziomie, co odpowiadające im otuliny dla elementów prostych.

Źródło: PAROC