Dlaczego system wizyjny to koszt nawet 30 tys.?

0
629

Trzeba również sprecyzować wymagania względem parametrów pracy systemu, a więc i parametrów cechujących jego komponenty. Mowa tutaj o takich kwestiach, jak: wymagany poziom dokładności, liczba inspekcji na sekundę, czy ma identyfikować kolor, czy ma identyfikować kształt, i wiele więcej.

Kiedy sama kamera to za mało?

Dzisiaj kamera to zwykle element większego systemu wizyjnego, połączonego z linią produkcyjną, zintegrowanego z systemem IT użytkownika. – System wizyjny działa poprzez zastosowanie algorytmu analizującego obraz. Co więcej, algorytm poddaje się konfiguracji, dostosowanej do aktualnego obiektu kontroli. W nowoczesnych systemach wizyjnych konfiguracja zachodzi w sposób automatyczny. – tłumaczy ekspert z Etisoft Smart Solutions.

Zatem nowoczesny system wizyjny, gwarantujący skuteczność pomiaru, to nie tylko kamera, ale też odpowiednie oprogramowanie oraz właściwe wdrożenie, w postaci ustalenia prawidłowych parametrów pracy czy też układu oświetlenia. Rozbudowany system to rozwiązanie niezbędne w przypadku różnorodności i zmienności kontrolowanych produktów, dużej liczby występujących zakłóceń, wymaganej wielozadaniowości systemu kontrolnego i częstej zmienności zadań.

Rola integratorów

System wizyjny ma na celu automatyzację procesów kontrolnych, jednak w fazie wdrożenia to człowiek odgrywa kluczową rolę. Efektywność pomiaru nie jest możliwa bez jakościowego sprzętu i oprogramowania, jednak równie ważne jest odpowiednie dobranie parametrów oraz konfiguracja systemu. Zadaniem integratora jest zaproponowanie adekwatnych do okoliczności rozwiązań. Wdrożenie warto powierzyć specjalistom, potrafiącym dobrać odpowiedni obiektyw i kamerę oraz zapewnić ich kompatybilność z ustalonym układem oświetlenia.

Montaż samodzielnej kamery bez kompletnego systemu wizyjnego w czasach wysokich wymogów jakościowych w branży produkcyjnej mija się z celem. Dlatego koszt systemu wizyjnego dalece wykracza poza cenę kamery. Jednak pod warunkiem prawidłowego wdrożenia, korzyści wynikające z automatyzacji procesów kontrolnych gwarantują zwrot poniesionych kosztów.

*Control Engineering

Źródło: ETISOFT