Fluke przygotował na maj seminaria dot. termowizji w energetyce i analizy jakości energii

748

W ramach cyklicznego projektu Fluke Academy firma Fluke przygotowała na maj seminaria, które odbędą się w Katowicach i Opolu. Ich tematami będą odpowiednio: „Badania termowizyjne w energetyce” oraz „Analiza jakości energii elektrycznej”. Seminaria dedykowane są m.in. technikom i inżynierom utrzymania ruchu, elektrykom, kierownikom zakładów, inspektorom ds. energii, wykonawcom prac elektrycznych i obiektowych, inżynierom i technikom pomiarowym.

Badania termowizyjne są jednym z wielu kluczowych pomiarów diagnostycznych wykonywanych przez zakłady energetyczne. Duża ilość diagnozowanej aparatury elektroenergetycznej, jak i wpływ czynników zewnętrznych na pomiary, stawiają osobę dokonującą diagnostyki przed wieloma wyzwaniami związanymi z przeprowadzeniem zobrazowań termowizyjnych, a następnie ich analizą.

Seminarium „Badania termowizyjne w energetyce”, które odbędzie się 23 maja w Katowicach, ukierunkowane będzie szczególnie na dyskusje o zagadnieniach związanych z diagnostyką sieci elektroenergetycznych (linii napowietrznych, stacji transformatorowych, rozdzielnic wnętrzowych, stacji GPZ), z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych Fluke.
Podczas seminarium zostaną pokazane przypadki wykorzystania różnych typów soczewek termowizyjnych, funkcji MultiSharp w diagnostyce GPZ-tów, a także okienek termowizyjnych. Podczas seminarium zostaną poruszone również aspekty uwzględniania wpływu czynników środowiskowych na pomiary (wpływ wiatru, słońca oraz obciążenia na wyniki pomiarów).

Uczestnicy podczas części praktycznej będą mogli zapoznać się z metodami pomiarów dokładnej wartości temperatury na powierzchniach o niskiej emisyjności. Na seminarium uczestnicy będą mieli również możliwość zapoznana się z najnowszymi przyrządami pomiarowymi dedykowanymi elektroenergetyce (analizatory sieci, przyrządy do pomiarów rezystancji uziemień).

Drugie majowe seminarium Fluke odbędzie się dzień później (24 maja) w Opolu. Poświęcone będzie tematowi „Analiza jakości energii elektrycznej”. Energia elektryczna przestała być traktowana jako dobro – stała się towarem, a jej dotychczasowy odbiorca stał się klientem na rynku energii. Podobnie jak inne towary dostarczane do odbiorcy, energia elektryczna musi spełniać określone parametry jakościowe określone normami. Podczas seminarium można będzie uzyskać odpowiedzi m.in. na pytania: jak dobrać analizator sieci do aplikacji, o czym mówią normy EN50160, IEC61000-4-30, w jaki sposób interpretować dane z analizatorów sieci, jak określić wolną moc przyłączeniową w sieci elektroenergetycznej, jak namierzyć i zmniejszyć straty dystrybucyjne.

Do udziału w seminariach i webinariach Fluke zaprasza: techników i inżynierów utrzymania ruchu, elektryków, elektroników, kierowników zakładów, inspektorów ds. energii, wykonawców prac elektrycznych i obiektowych, inżynierów i techników pomiarowych oraz wszystkich specjalistów chcących podnieść swoje kwalifikacje.

www.fluke.pl/academy