Inspeksja ultradzwiękowa

82

Instrumenty Ultraprobe wykrywające ultradźwięki strukturalne i powietrzne umożliwiają zmniejszanie strat energii i zwiększają bezpieczeństwo produkcji. Dzięki inspekcji ultradźwiękowej można za pomocą jednego urządzenia badać wielkość wycieków sprężonego powietrza lub innych gazów i tworzyć raporty ich rocznych kosztów. Można także optymalizować czas życia łożysk dzięki informacji kiedy i ile je smarować. Detektory umożliwiają też inspekcję przekładni zębatych, pomp pod kątem kawitacji, urządzeń elektrycznych na obecność wyładowań niezupełnych, a także badanie poprawności pracy odwadniaczy parowych i szczelności zaworów. Technologia Ultradźwiękowa wspiera działania predykcyjne w utrzymaniu ruchu.

Detekcja wycieków

Detekcja wycieków sprężonego powietrza (lub innych gazów) polega na zlokalizowaniu i zmierzeniu wartości dB wycieku na instalacji lub odbiornikach sprężonego powietrza. Po zmierzeniu wielkości wycieku, darmowe oprogramowanie Ultratrend DMS umożliwia uzupełnienie punktu o ciśnienie na wycieku, stawkę za kWh oraz ilość godzin pracy zakładu w ciągu roku. Uzupełniając te dane, arkusz kalkulacyjny oszacuje roczny koszt danego wycieku. Po zmierzeniu wszystkich nieszczelności możliwe jest oszacowanie przybliżonego potencjału oszczędności, jakie można uzyskać po usunięciu tych nieszczelności.

Badanie stanu łożysk, poprawne sparowanie i inspekcja urzadzeń mechanicznych

Badanie łożysk oparte jest o odczyt dB i nagrane pliki dźwiękowe. Ultratrend DMS zbiera dane ze ścieżek pomiarowych po każdej inspekcji i tworzy trendy historyczne dla punktów zdefiniowanych przez inspektora. Ustawione poziomy alarmów informują kiedy dane łożysko powinno być smarowane, a w przypadku uszkodzonego łożyska program Spectralyzer umożliwia określenie natury defektu poprzez analizę w trybie osi czasu i trybie FFT. Podobnie w przypadku innych urządzeń mechanicznych – nagrane lub słyszane dźwięki pozwolą nam określić czy istnieje defekt i na jaką skalę.

Poprawne smarowanie łożysk możliwe jest dzięki UP201 GreaseCaddy. Jest to prosty detektor ultradźwiękowy połączony ze smarownicą. Słuchając poziomu dźwięku podczas smarowania można określić, w którym momencie należy przestać. Wraz ze smarowaniem poziom tarcia, czyli hałas w słuchawkach, zmniejsza się. W momencie gdy poziom dźwięku przestaje się obniżać należy zakończyć smarowanie. Nie przerwanie czynności powoduje zwiększenie się ciśnienia, temperatury i tarcia wewnątrz łożyska, a także dźwięku w słuchawkach.

Inspekcja urzadzeń mechanicznych

Technologia ultradźwiękowa pozwala na detekcję wyładowań elektrycznych nawet na niskim napięciu. Łatwo więc można zlokalizować je na takich urządzeniach jak transformatory, rozdzielnice, izolatory itp. Ważnym elementem tej inspekcji jest analiza nagranych dźwięków, ponieważ pozwala na określenie czy zidentyfikowane zostały wyładowania koronowe (destrukcyjne lub niedestrukcyjne), ulot, przeskok łuku elektrycznego czy luzy mechaniczne.

Inspekcja odwadniczny parowych i zaworów

Badanie odwadniaczy jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ konieczna jest znajomość typu badanego odwadniacza. Słuchając jednak można stwierdzić czy odwadniacz pracuje cyklicznie czy znajduje się w stanie awarii. Po analizie dźwięku możliwe jest określenie czy ilość cykli zgadza się z dokumentacją. Badanie poprawności pracy odwadniaczy jest istotną kwestią nie tylko jeśli chodzi o względy ekonomiczne (drogie medium), ale również ze względu na stan instalacji. Obecność wody w układzie parowym może w dalszej perspektywie mieć katastrofalne skutki. Badanie szczelności zaworów jest szczególnie ważne w przypadku gazów palnych czy zaworów bezpieczeństwa. Sam pomiar jest bardzo prosty, ponieważ należy wykryć turbulencję za badanym zamkniętym zaworem. Pomiar odbywa się w czterech punktach, a następnie sprawdzane jest czy odczyt w dB za badanym obiektem (zgodnie z kierunkiem przepływu) jest wyższy niż pozostałe. Jeśli tak, oznacza to, że zawór jest nieszczelny.

mgr inż. Jerzy Halkiewicz
Regional Manager – Poland
UE Systems Inc.
www.uesystems.pl
+48 510 518 832